จะสอบเข้า ม.1 Grammar ไม่ยาก ไม่มีพื้นฐานก็สร้างได้

ติว สอบ เข้า ม 1 อังกฤษ
เตรียม สอบ เข้า ม 1 ภาษา อังกฤษ
ติว สอบ เข้า ม 1 gifted
ติว เข้า สาธิต

การเริ่มต้นของเด็ก ป.6 ที่จะสอบเข้า ม.1 น้อง ๆ ทุกคนรู้ว่าการแข่งขันสอบเข้าโรงเรียนสาธิต หรือโรงเรียนดัง ๆ นั้นมีสูงมากขึ้น ซึ่งการสอบเข้าก็จะใช้วิชาสามัญทั่วไปในการสอบ แต่วิชาที่น้อง ๆ รู้สึกว่าเตรียมตัวยาก และไม่รู้จะเริ่มต้นเตรียมตัวสอบยังไง คือ วิชาภาษาอังกฤษ

จะสอบเข้า ม.1 เก่งอังกฤษ ต้องแม่นตั้งแต่พื้นฐาน

ถ้าพูดถึงวิชาภาษาอังกฤษ น้อง ๆ ส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงเรื่อง reading, vocab และ grammar เป็นหลัก และเป็นพาร์ตที่หลายคนปล่อยผ่าน เพราะคิดว่ายาก เรียนไปก็ไม่เข้าใจ งั้นปล่อยผ่านไปก่อน ค่อยเก็บเอาตอนโต ทั้งที่การสร้างพื้นฐานอย่างถูกต้องคือ การเริ่มสร้างพื้นฐานตั้งแต่เด็ก แล้วค่อย ๆ เรียนรู้เรื่องใหม่ไปเรื่อย ๆ ซึ่งการทำแบบนี้จะช่วยให้น้อง ๆ เข้าใจพื้นฐาน และนำไปใช้ต่อได้แบบมีประสิทธิภาพ

อาจเริ่มจากพาร์ตที่ต้องเน้นจำ เช่น Vocab น้อง ๆ อาจใช้วิธีจำเป็นกลอน เพลง หรือเขียนใส่ Post-it ไว้ เพื่อให้เราเห็นอยู่บ่อย ๆ จนจำได้ขึ้นใจ หลังจากนั้นก็เริ่มศึกษาพื้นฐานของพาร์ตอื่นไปเรื่อย ๆ เช่น พาร์ต grammar ที่จะมีหลายเรื่องที่ต้องจำ และเข้าใจ ดังนั้นการเตรียมตัวให้แม่นตั้งแต่พื้นฐาน จึงจำเป็นมากสำหรับวาภาษาอังกฤษ

ติว สอบ เข้า ม 1 อังกฤษ
เตรียม สอบ เข้า ม 1 ภาษา อังกฤษ
ติว สอบ เข้า ม 1 gifted
ติว เข้า สาธิต

จะสอบเข้า ม.1 พื้นฐาน Grammar สร้างตอนนี้ก็ยังทัน

Grammar ในความคิดของน้อง ๆ อาจรู้สึกว่าหลัก grammar เยอะไป เข้าใจยาก จำแบบไม่เข้าใจ พอเอาไปใช้จริงจึงใช้ไม่ถูกหลักการ กลายเป็นว่าน้อง ๆ เลือกที่จะทิ้งพาร์ต grammar ไป

ซึ่งน้อง ๆ ป.6 ยังมีเวลามากพอที่จะเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โดยเริ่มสร้างพื้นฐาน grammar ให้เข้าใจแบบถึงแก่น เพราะถ้าน้อง ๆ ได้ตัวเพื่อเตรียมสอบเรื่อง grammar แบบเข้าใจจริง ๆ จะรู้ว่าหลักการของ grammar ไม่มีอะไรยากเลย เพราะเนื้อหาของ grammar ก็คงวนอยู่เป็นแบบเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หากน้อง ๆ เข้าใจในทุกรายละเอียด และการใช้งานของ grammar แล้ว น้อง ๆ ก็สามารถเลือกใช้ grammar ได้แบบถูกต้อง และแบบไม่งง

รู้ทันกับดัก Grammar สอบเข้า ม.1 ที่ออกสอบบ่อย

เนื้อหาของ grammar มีหลายส่วนมาก แต่เราจะรวบรวมพาร์ตของ grammar ที่ออกสอบบ่อย เพื่อให้น้อง ๆ ได้มีเทคนิคเพื่อเตรียมสอบเข้า ม.1 อย่างมั่นใจ

1. VERB

Present Simple Tense เป็นหนึ่งในเรื่องที่ทุกสนามสอบต้องมีออกแน่นอน

Present Simple Tense

คือ Tense ที่บ่งบอกถึงปัจจุบัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ หรือเป็นข้อเท็จจริง

ข้อสังเกต
 • Always
 • Often
 • Usually
 • Sometimes
 • Hardly
 • Never
 • Once a week
 • Every day
 • On Sundays
 • Etc.

Example: The sun rises in the East.

Example: My parents work in the hospital

Example: There is a snake in the box.

Example: There are snakes in the box.

Active and Passive Voice

 • ประโยคที่ประธานเป็นผู้กระทำ (ใคร ทำอะไร)

Example: The dog bit me.

 • ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ (ใคร ถูกทำ)

(be + V.3)

Example: I was bitten by the dog

2. CONNECTOR

Subordinating Conjunction

 • Because
 • For
 • Since
 • As

Example: I can’t play football because it’s raining.

 • So
 • Therefore

Example: She is friendly, so every likes her.

 • Although
 • Though
 • Even though

Example: He wants to go out even though it’s raining.

Correlative Conjunction

Preposition

ทำหน้าที่เป็นคำเชื่อม ที่เชื่อมกับคำนาม สรรพนาม หรือวลี

 • ใช้บอกเวลาแบบไม่เฉพาะ ระหว่างวัน ในเดือนหรือฤดูนั้น
 • ใช้บ่งชี้ตำแหน่งทั่ว ๆ ไป เช่น พื้นที่ขนาดใหญ่ ประเทศ เมือง หรือ รัฐ
 • ใช้ในพื้นที่ปิด
 • ใช้บ่งชี้ วันที่ หรือวัน
 • ใช้ระบุตำแหน่งของสิ่งของที่ตั้งอยู่
 • ใช้กับการเดินทาง
 • ระบุตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น ถนน, ซอย, ทะเล
 • บ่งชี้เวลาเป็นเฉพาะ
 • บ่งชี้สถานที่เฉพาะ เช่น โรงเรียน, มหาวิทยาลัย
 • ใช้บอกที่อยู่
ติว สอบ เข้า ม 1 อังกฤษ
เตรียม สอบ เข้า ม 1 ภาษา อังกฤษ
ติว สอบ เข้า ม 1 gifted
ติว เข้า สาธิต

3. QUANTIFIER

Many = มาก

A few = น้อยแต่ยังพอมี

Few = น้อยจนแทบไม่มีเลย

Much = มาก

A little = น้อยแต่ยังพอมี

Little = น้อยจนแทบไม่มีเลย

4. ADJECTIVE

ADJ. ORDER

การเรียงลำดับ Adjective จะช่วยให้น้อง ๆ มีทักษะทางภาษาที่ดีขึ้นได้

Opinion (O) – ความคิดเห็น
Size (S) – ขนาด
Age (A) – อายุ
Shape (S) – รูปร่าง
Color (C) – สี
Origin (O) – แหล่งที่มา
Material (M) – วัสดุ
Purpose (P) – วัตถุประสงค์

SPECIAL VERB

คือ กริยากลุ่มพิเศษที่สามารถทำหน้าที่เป็นทั้ง Verb และ Adjective ซึ่งจะมีการใช้และมีความหมายแตกต่างกัน

to be + V.เติม ing หมายถึง น่า…

to be + V.3 หมายถึง รู้สึก…

 • V.แท้ แปลว่า ทำให้…

Example: The show disappointed us.

 • Verb + ing แปลว่า น่า…

Example: The show was disappointing.

 • V.3 (-ed) แปลว่า รู้สึก…

Example: We were disappointed.

ทั้ง 4 พาร์ตนี้ เป็นเพียงเนื้อหาส่วนหนึ่งที่หลาย ๆ สนามสอบมักจะออกข้อสอบบ่อย หากน้อง ๆ อยากเริ่มเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 แบบแน่นพื้นฐานทุกพาร์ต และรู้ทันแนวข้อสอบพร้อมการทำโจทย์ด้วยเทคนิคดี ๆ และอย่าลืมทำโจทย์บ่อย ๆ และเขียนสรุปของทุก ๆ พาร์ตไว้เพื่อให้น้อง ๆ สามารถกลับมาทบกวนได้ตลอดเวลา หรือลงคอร์สเรียนที่จะช่วยให้น้อง ๆ เข้าใจทุกเนื้อหา พร้อมเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 ลุยทุกสนามสอบ ก็จะช่วยให้น้องค่อย ๆ เรียนภาษาอังกฤษได้อย่างเป็น step ค่อยเป็นค่อยไป

ติว สอบ เข้า ม 1 อังกฤษ
เตรียม สอบ เข้า ม 1 ภาษา อังกฤษ
ติว สอบ เข้า ม 1 gifted
ติว เข้า สาธิต

คอร์สสด สอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต และโรงเรียนดัง อังกฤษ

น้อง ๆ จะได้รับเทคนิคการทำข้อสอบที่ใช้ได้จริง และประหยัดเวลาในการทำข้อสอบจากครูพี่หมอค็อป พร้อมหลบทุกกับดักของภาษาอังกฤษ พาร์ตไหนพลาดบ่อยเราจะช่วยย้ำจนกว่าจะทำได้ พร้อมสอบเข้า ม.1 อย่างมั่นใจในทุกพาร์ต

เตรียมตัวสอบพร้อมลงสนามจริงไปด้วยกัน

วันที่ 10 – 15 ต.ค. 65 (เรียนจันทร์ – เสาร์)

เวลา 13:00 – 15:00 น.

สอนโดยครูพี่หมอค๊อป

เรียน Online ผ่าน ZOOM เท่านั้น

เพียง 4,.400.- จากปกติ 5,500.- <<ราคาพิเศษเฉพาะน้องที่สมัครภายใน 30 ก.ย. 65 เท่านั้น>>

ติว สอบ เข้า ม 1 อังกฤษ
เตรียม สอบ เข้า ม 1 ภาษา อังกฤษ
ติว สอบ เข้า ม 1 gifted
ติว เข้า สาธิต
 • Section1_5 คอร์สเรียนแนะนำ

คอร์สระดับ ม.ปลาย

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

 • 5,500.-
TCAS Admission อังกฤษ
(9วิชาสามัญ, GAT, O-NET)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

 • 8,000.-
ตะลุยโจทย์
TCAS Admission อังกฤษ

แซงโค้งสุดท้าย
ลุยโจทย์ครบทุกสนาม TCAS

 • 5,500.-

คอร์สระดับ ม.ต้น

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

 • 5,500.-
สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

 • 7,900.-

คอร์สระดับประถม

Vocab + Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

 • 5,550.-
Grammar + Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

 • 5,500
Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

 • 5,500.-
สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

 • 5,500.-
ม.ปลาย
Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

 • 5,500.-
TCAS Admission อังกฤษ
(9วิชาสามัญ, GAT, O-NET)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

 • 8,000.-
ตะลุยโจทย์
TCAS Admission อังกฤษ

แซงโค้งสุดท้าย
ลุยโจทย์ครบทุกสนาม TCAS

 • 5,500.-
ม.ต้น
Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

 • 5,500.-
สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

 • 7,900.-
ประถม
Vocab + Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

 • 5,550.-
Grammar + Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

 • 5,500
Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

 • 5,500.-
สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

 • 5,500.-

สมัครเรียน

ทดลองเรียนฟรี

ปรึกษาปัญหา
การเรียน

สมัครเรียน

ทดลองเรียนฟรี

ปรึกษาปัญหา
การเรียน