ประกาศแล้ว! เกณฑ์ยื่นเข้าแพทย์ รามาฯ รอบ 1 TCAS65 UPDATE ล่าสุด

ประกาศออกมาแล้วค่ะ ข้อมูลใหม่อัปเดตล่าสุดจากเว็บไซต์ของม.มหิดลฯ เองเลย น้อง ๆ TCAS65 คนไหนที่อยากสอบติดแพทย์ รามา รอบ 1 ต้องห้ามพลาด เช็กให้ครบทั้งจำนวนรับและเกณฑ์ในการรับของปีนี้ เพราะปีนี้เกณฑ์ในการรับแพทย์ รามาฯ รอบ 1 เปลี่ยน น้อง ๆ TCAS65 ที่อยากสอบติดแพทย์ รามา รอบ 1 ต้องเช็กข้อมูลให้ดีจะได้ไม่พลาดในการเตรียมตัวสอบ

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ รามาฯ รอบ 1

ปีนี้หลักสูตรแพทย์ ของมหิดลฯ เปิดรับจำนวนดังนี้

หลักสูตร: หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต M.D.program
จำนวนที่เปิดรับ: 30 คน
หลักสูตร: หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต M.D.,M.Eng program
จำนวนที่เปิดรับ: 20 คน
หลักสูตร: หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต M.D.,M.M
จำนวนที่เปิดรับ: 20 คน

โดยมีเกณฑ์กำหนดผู้ที่จะสอบเข้า แพทย์ รามาฯ รอบ 1 ดังนี้

 • GPAX ≥ 3.50
 • คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (iBT) ≥ 80 หรือ IELTS ≥ 6.5
  โดยมี Listening 6.0, Reading 6.0, Writing 6.0 แaะ Speaking 6.0
 • ผลคะแนนสอบ Aptitude test: BMAT ≥ 12  โดย Section I ≥ 4.5, Section II ≥ 4.5 และ Section Ill ≥ C
 • ปีนี้แพทย์ รามาฯ รอบ 1 ยกเลิกเกณฑ์ขั้นต่ำผลการเรียนรายวิชา

เดิมจะมีการกำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ เช่น เกรดวิชาชีวะ, เคมี, ฟิสิกส์หรือคณิตเฉลี่ยทุกภาคเรียน ≥ 3.50

ซึ่งนอกจากคุณสมบัติเบื้องต้นดังกล่าวแล้ว น้อง ๆ TCAS65 ที่จะยื่นเข้า แพทย์ รามาฯ รอบ 1 ยังต้องมีเอกสารอื่น ๆ ประกอบ

 • Personal Statement
 • ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมแพทย์ รามาฯ รอบ 1 ได้ที่: https://www.rama.mahidol.ac.th/meded/th/Portfolio65

โดยหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนผู้สมัครแพทย์ รามาฯ รอบ 1 จะดูจาก Personal statement 30% และ 70% จาก MMI หรือ Inter&Intra personal competencies

ประกาศแล้ว! วันสอบ BMAT! โอกาสเดียว TCAS 65 ยื่น แพทย์ รามา รอบ 1

เนื่องจากปีนี้มีสถานการณ์ Covid-19 ทำให้การสอบ BMAT ที่ปกติจะมี 2 รอบ เหลือเพียง 1 รอบเท่านั้น เท่ากับว่าน้อง ๆ TCAS65 ที่จะยื่นเข้าแพทย์รอบ 1 มีโอกาสน้อยลง เนื่องจากเป็นการสอบรอบเดียว ถ้าพลาดแล้วคือพลาดเลย ไม่มีการลองสนามแล้ว

 • รับสมัคร: 1 ก.ย. – 1 ต.ค. 64
  ในกรณีที่รับสมัคร(ล่าช้า) ไม่เกิน 15 ต.ค. 64
 • สอบ:  3 พ.ย. 64
 • ประกาศผล: 26 พ.ย. 64 

รวมลิสต์มหาวิทยาลัยที่ใช้คะแนน BMAT รอบ พ.ย. 2021 ยื่นเข้าแพทย์ รอบ 1

 • แพทย์ จุฬาฯ
 • แพทย์ รามาฯ มหิดล
 • แพทย์ ม.เชียงใหม่
 • CICM ม.ธรรมศาสตร์
 • แพทย์สจล.
 • โครงการผลิตแพทย์ร่วม คณะแพทยศาสตร์ มศว และ ม.นอตติงแฮม สหราชอาณาจักร
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มทส.
 • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช
 • MIDS คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล
 • แพทย์ ทันตฯ เภสัชฯ ม.ขอนแก่น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.admissionstesting.org/for-test-takers/bmat/bmat-november/

ในส่วนของการสอบ SAT ที่น้อง TCAS65 ต้องยื่นคะแนนประกอบการสอบเข้าแพทย์รอบ 1 จะยังเหลืออีก 2 รอบที่น้อง ๆ สมัครได้ ได้แก่ รอบ 2 ต.ค. 64 และ 4 ธ.ค. 64

นอกจากสนาม SAT แล้วน้อง ๆ ที่จะยื่นแพทย์รอบ 1 ยังต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL, CU-TEP (คะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง) ที่มหาวิทยาลัยนั้น ๆ ต้องการอีกด้วย

ทำความรู้จัก TOEFl iBT, IELTS สอบภาษาอังกฤษตัวไหนดี ยื่น แพทย์ รามารอบ 1

TOEFL iBT 

ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษบนคอมพิวเตอร์ เป็นทั้งหมด 4 ด้าน อายุคะแนนไม่เกิน 2 ปี ได้แก่
1.  Reading ข้อสอบจะเป็นลักษณะบทความ จำนวน 3 บทความ แต่ละบทความจะมีคำถามปรนัยจำนวน 12-14 ข้อ
จำนวนข้อสอบ: 36-70 ข้อ
ระยะเวลา: 60-100 นาที
2. Listening ข้อสอบจะเป็นลักษณะบทสนทนาจำนวน 6 บทสนทนาซึ่งแต่ละบทสนทนาจะมีคำถามแบบปรนัย จำนวน 5-6 คำถาม
จำนวนข้อสอบ: 34-51 ข้อ
ระยะเวลา: 60-90 นาที
3. Speaking เป็นคำถามปลายเปิดทั้งหมด 6 ข้อ ระยะเวลาในการทำข้อสอบ 20 นาที โดยรูปแบบคำถามจะมีหลากหลายรูปแบบ
- 2 คำถามแรกผู้สอบจะเป็นคำถามที่เน้นการถาม-ตอบ วัดสกิลการพูด ความคล่องในการใช้ภาษา ผู้ที่เข้าสอบจะต้องตอบทันที โดยแต่ละคำถามมีเวลา 45 วินาที
- 2 คำถามต่อมา จะเป็นการตอบคำถามจากการอ่านบทความสั้นๆ 
แล้วฟังบทสนทนาที่เกี่ยวข้อง มีเวลาในการพูด 1 นาทีต่อ 1 คำถาม
- 2 คำถามสุดท้าย จะเป็นการฟังบทสนทนาก่อนตอบคำถาม 
 มีเวลาในการพูด 1 นาทีต่อ 1 คำถาม
4. Writing ข้อสอบเป็นการเขียนเรียงความ 2 หัวข้อ
จำนวนคำถาม: 2 ข้อ
ระยะเวลา: 50 นาที
- หัวข้อแรกผู้สอบต้องอ่านบทความและฟังบทสนทนาเกี่ยวกับบทความนั้น  แล้วเขียนเรียงความ 2 ย่อ หน้าภายใน 20 นาที
- หัวข้อที่สองจะเป็นการเขียนเรียงความตามหัวข้อที่กำหนดภายในระยะเวลา 30 นาที


TOEFL iBT ข้อสอบพาร์ต Reading, Listening คำถามแบบปรนัย ทำให้มีรูปแบบคำถามที่คาดเดาได้  ทำให้เตรียมตัวง่ายกว่า คำตอบเป็นตัวเลือก ไม่ต้องเขียนตอบ ทำให้โอกาสเขียนผิดมีน้อยลง พาร์ต Writing สอบบน computer เหมาะกับคนที่ถนัดพิมพ์ พาร์ต Speaking สอบบน computer เหมาะกับคนที่ขี้อาย ไม่กล้าพูดกับคนจริง ๆ สามารถลดความตื่นเต้นลงได้
ข้อดีที่สำคัญเลยคือ TOEFL มีระบบ MyBestScore ที่จะรวมคะแนนแต่ละทักษะที่ดีที่สุด จากรอบสอบที่เราเคยสอบไปทั้งหมดที่ไม่หมดอายุ มารวมเป็นใบคะแนนใช้ยื่นได้จริง หมายความว่าถ้ารอบนี้คะแนนบางทักษะสูง สามารถเก็บไว้รวมกับรอบหน้าที่คะแนนด้านอื่นอาจจะดีขึ้นได้

IELTS 

IELTS  เป็นข้อสอบเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยมีระยะเวลาในการสอบรวม 2.45 ชั่วโมง (น้อยกว่า TOEFL iBT) โดยแบ่งเป็น 4 พาร์ตได้แก่

 • Reading 60 นาที
 • Listening 30 นาที
 • Writing 60 นาที
 • Speaking 11-15 นาที
 1. Reading มี 3 บทความเช่นเดียวกับ TOEFL iBT ซึ่งรูปแบบคำถามจะหลากหลายทั้ง Multiple-choice, Sentence Completion, Short-answer

จำนวนข้อสอบ: 40 ข้อ 

2. Listening มี 4 บทสนทนา ซึ่งรูปแบบคำถามจะหลากหลายทั้ง Multiple-choice, Form Completion, Short-answer

จำนวนข้อสอบ: 40 ข้อ  

3. Speaking จำนวนข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 พาร์ต คือ คำถามทั่วไปเกี่ยวกับตัวเอง, ตอบคำถามจากการ์ดคำถามที่ได้รับ, ตอบคำถามเพิ่มเติมจากพาร์ตที่ 2

4. Writing ข้อสอบจะแบ่งเป็น 2 tasks โดยจะแบ่งเป็นการเขียนบรรยายข้อมูลและ เขียนตอบคำถาม โดยจะมีการกำหนดจำนวนตัวคำมาให้เขียนบรรยาย

ข้อดีของการสอบ IELTS คือ สามารถเลือกได้ว่าจะสอบกับแบบ Paper หรือ Computer และในส่วนของพาร์ต Speaking จะสอบกับคนจริง ๆ เหมาะกับคนที่ชอบพูดแบบมี Interaction ส่วน Listening และ Speaking เนื้อหาจะง่ายกว่า TOEFL iBT เพราะใช้ข้อสอบเดียวกับแบบ General Training ส่วนข้อสอบพาร์ต Listening, Reading เป็นการฟังหรืออ่านแล้วตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ยินหรืออ่านได้เลย ไม่ต้องอาศัยคิดวิเคราะห์มากเท่า TOEFL iBT


เป็นไงบ้างคะ? น้อง ๆ ที่จะสอบเข้าแพทย์ รามา รอบ 1 อ่านแล้วเลือกได้หรือยังเอ่ยว่าจะใช้ข้อสอบ TOEFL iBT หรือ IELTS ดี? ว่าแต่ถ้าจะสอบเข้า แพทย์ รามา รอบ 1  ต้องใช้ IELTS 6.5, TOEFL iBT 80 คราวนี้เรามาเจาะดูดีกว่าว่าทำยังไงให้ได้คะแนนอย่างที่เราตั้งเป้าหมาย

ทำยังไงให้คะแนนอังกฤษปังพร้อมสอบติด แพทย์ รามา รอบ 1

1.ลองทำข้อสอบจริงจากผู้ออกข้อสอบ 

ถ้าหากเป็นข้อสอบ TOEFL iBT แนะนำให้น้อง ๆ ลองทำ MOCK ข้อสอบจริงของผู้ออกสอบอย่าง (ETS) ก่อนเลยค่ะ น้อง ๆ ว่าที่ แพทย์ รามา จะเห็นเลยว่า แนวทางของเรื่องที่ออกสอบเป็นอย่างไร ต้องทำยังไงถึงจะตอบคำถามได้ใกล้เคียงกับคำตอบที่เขากำหนดไว้ที่สุด 

2.ต้องลองทำ MOCK ในเครื่องคอมเท่านั้น


น้อง ๆ ว่าที่แพทย์ รามา หลาย ๆ คนอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวใกล้ ๆ ค่อยไปฝึกเอา บอกเลยว่าผิด! หลายคนฝึกกับการตอบคำถามบนกระดาษจนเคยชินทำให้ในวันสอบจริง เกิดความไม่คุ้นชินเวลาสอบได้ เราต้องึกให้ชินก่อนเพราะเวลามีจำกัด จะได้รู้ด้วยว่าต้องกดตรงไหน เวลาสอบดูตรงไหน ที่สำคัญฝึกทำไปเลยรวดเดียวยาว ๆ เหมือนเวลาสอบจริง

3.ลิสต์จุดเด่น จุดด้อยของเราออกมา


แน่นอนว่าน้อง ๆ หลายคนคงมีเป้าหมายคะแนนของตัวเองอยู่แล้ว หลังจากลองทำ MOCK ข้อสอบจริงน้อง ๆ ว่าที่แพทย์ รามาก็จะรู้แล้วว่าเรายังต้องพัฒนาตรงไหน ยังขาดตรงไหน ตรงไหนถ้ารีบแก้ไขจะพัฒนาไปถึงคะแนนเป้าหมายของเราได้เร็วที่สุด  หรือถ้าเวลาเหลือน้อยในการเตรียมตัวก็จะได้ตัดสินใจได้เลยว่าจะต้องเพิ่มคะแนนตรงไหนแล้วจะเทพาร์ตไหนแทน

4.อ่านเองไม่ได้ต้องหาตัวช่วย

เพราะการทำข้อสอบ Reading, Writing ให้ได้คะแนนดี ต้องมีเทคนิคในการอ่านและเขียน ทั้งGrammar, Vocab 

 • สรุปเนื้อหาออกสอบ TCAS ฉบับรวบรัดใน ‘คอร์ส Pre TCAS Admission อังกฤษ’
 • เน้นทำโจทย์พร้อมลงเนื้อหาและเทคนิคทำข้อสอบ TCAS ทุกสนามใน ‘คอร์ส TCAS Admission อังกฤษ’
 • ฝึกฝนทำโจทย์สนามสอบต่างๆ ให้เยอะด้วย ‘คอร์สตะลุยโจทย์ TCAS Admission อังกฤษ’ ‘คอร์ส Gat insight’ และ ‘คอร์ส 9 วิชาสามัญ อังกฤษ’ เพื่อฝึกตัวเองให้คุ้นชินกับข้อสอบ พร้อมปิดจุดอ่อน สร้างจุดแข็งได้ทัน!
 • นทำโจทย์พร้อมลงเนื้อหาและเทคนิคทำข้อสอบ TCAS ทุกสนามใน ‘คอร์ส TCAS Admission อังกฤษ’
 • ฝึกฝนทำโจทย์สนามสอบต่างๆ ให้เยอะด้วย ‘คอร์สตะลุยโจทย์ TCAS Admission อังกฤษ’ ‘คอร์ส Gat insight’ และ ‘คอร์ส 9 วิชาสามัญ อังกฤษ’ เพื่อฝึกตัวเองให้คุ้นชินกับข้อสอบ พร้อมปิดจุดอ่อน สร้างจุดแข็งได้ทัน!

คอร์ส Pre TCAS Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

เหมาะสำหรับนักเรียน ม.ปลาย ที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่พื้นฐานไวยากรณ์ยังไม่แน่นพอ และต้องการเรียนเนื้อหาเน้น-กระชับในโค้งสุดท้าย โดยสัดส่วนของคอร์สนี้จะเรียนเนื้อหามากกว่าทำโจทย์ เพื่อให้พร้อมก่อนไปเรียนคอร์ส TCAS Admission

คอร์ส TCAS Admission อังกฤษ (9 วิชาสามัญ, GAT, O-NET)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

สรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบสนาม TCAS ทั้งหมด เนื้อหาวางเป็นระบบสอนตามลำดับหัวข้อ Grammar เน้นเทคนิคให้เข้าใจ จดจำได้ และพร้อมทำโจทย์ให้นำไปใช้ได้จริงด้วยข้อสอบจริงอัพเดตถึงปีล่าสุด

คอร์สตะลุยโจทย์ TCAS Admission อังกฤษ

แซงโค้งสุดท้าย ลุยโจทย์ครบทุกสนาม TCAS

ลับคมเล็บด้วยการฝึกฝนตะลุยโจทย์ข้อสอบเข้ามหาลัย เน้นตะลุยโจทย์ TCAS ครบทั้ง 3 สนาม : GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ อังกฤษ เน้นฝึกฝนให้คล่อง และถูกต้องให้ทันกับเวลาสอบที่จำกัด

คอร์ส GAT Insight

ล้วงลึกเจาะเนื้อหาก่อนลงสนาม GAT

สรุปเนื้อหาสำคัญที่ออกบ่อย พร้อมเทคนิคทำโจทย์แนวข้อสอบ GAT เน้นไปทำโจทย์มากกว่าเนื้อหา เหมาะกับน้อง ๆ ที่ต้องการติวเข้มส่งท้าย

คอร์ส 9 วิชาสามัญ อังกฤษ

จับจุดข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ทวนเนื้อหาพร้อมทำโจทย์

ทบทวนเนื้อหา Grammar ที่พบบ่อยในข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ เช่น Subject-Verb Agreement, Adjective/Noun Clause และ Callocation รวมถึง Interesting Idioms ที่มักจะเจอในข้อสอบประเภท Conversation
 • สมัครออนไลน์ เข้าเรียนได้ทันที พร้อมบริการจัดส่งหนังสือฟรีทั่วประเทศ
 • สอบถามเพิ่มเติม ทดลองเรียนและสมัครเรียนที่: https://lin.ee/5YDMROv

 • Section1_5 คอร์สเรียนแนะนำ

คอร์สระดับ ม.ปลาย

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

 • 5,500.-
TCAS Admission อังกฤษ
(9วิชาสามัญ, GAT, O-NET)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

 • 8,000.-
ตะลุยโจทย์
TCAS Admission อังกฤษ

แซงโค้งสุดท้าย
ลุยโจทย์ครบทุกสนาม TCAS

 • 5,500.-

คอร์สระดับ ม.ต้น

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

 • 5,500.-
สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

 • 7,900.-

คอร์สระดับประถม

Vocab + Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

 • 5,550.-
Grammar + Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

 • 5,500
Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

 • 5,500.-
สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

 • 5,500.-
ม.ปลาย
Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

 • 5,500.-
TCAS Admission อังกฤษ
(9วิชาสามัญ, GAT, O-NET)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

 • 8,000.-
ตะลุยโจทย์
TCAS Admission อังกฤษ

แซงโค้งสุดท้าย
ลุยโจทย์ครบทุกสนาม TCAS

 • 5,500.-
ม.ต้น
Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

 • 5,500.-
สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

 • 7,900.-
ประถม
Vocab + Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

 • 5,550.-
Grammar + Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

 • 5,500
Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

 • 5,500.-
สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

 • 5,500.-

สมัครเรียน

ทดลองเรียนฟรี

ปรึกษาปัญหา
การเรียน

สมัครเรียน

ทดลองเรียนฟรี

ปรึกษาปัญหา
การเรียน