TCAS: Mission for Passion ภารกิจพิชิตฝั่งฝัน

TCAS ตั้งเป้าหมายยังไงให้สอบติด

TCAS ภารกิจยิ่งใหญ่ในชีวิตเด็ก ม.ปลาย เอาล่ะ! มาเตรียมตัวกันให้พร้อมทั้งกับบทเรียน บททดสอบ และพอร์ทโฟลิโอในมือ แล้วก้าวสู่ฝั่งฝันไปด้วยกันเริ่มต้นเรามาทำความรู้จักกับ TCAS กันก่อน จากตัวย่อที่ว่า Thai University Central Admission System แปลตรงตัวได้ว่า ระบบคัดเลือกกลางเพื่อรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยทั้งหมดจะใช้รูปแบบของเวลาสอดคล้องไปกับที่ส่วนกลางกำหนด เป็นการจัดระเบียบการรับเข้าศึกษาในแต่ละรูปแบบให้ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย นักเรียนก็จัดการเวลาได้ง่ายขึ้นด้วย

จัดไทม์ไลน์กับระบบ TCAS

ระบบ TCAS แบ่งช่วงเวลาของการยื่นเป็น 4 รอบ แล้วแต่ละรอบต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง นอกเหนือจากเตรียมเนื้อหาให้พร้อมกับการสอบที่จะมาถึง

1. รอบ Portfolio หรือแฟ้มสะสมผลงาน

แฟ้มสะสมผลงาน : สะสมผลงานกิจกรรมที่ทำตลอดระยะเวลาของการเรียน ที่สำคัญคือ การรวบรวมความคิด ความสนใจ ทัศนคติ กิจกรรม หรือรางวัลที่ได้รับ ให้สอดคล้องกับแนวทางของคณะที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ จึงเหมาะกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่นในด้านกิจกรรม โดยเฉพาะที่ตรงกับสาขาที่ต้องการยื่นเพื่อสมัครสอบ เคล็ดลับของแฟ้มสะสมผลงาน อยู่ที่การคัดเลือกกิจกรรมที่โดดเด่นเข้ากับคณะหรือสาขาวิชาที่ต้องการยื่น โดยจำนวนจะต้องไม่มากเกินไป คัดมาแต่งานแบบเน้นๆ พร้อมกับทัศนคติและแรงบันดาลใจจากการศึกษาต่อ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่อยากเข้าเรียน

2. รอบ Quota

TCAS รอบนี้สำหรับแต่ละมหาวิทยาลัยจะเปิดรับนักเรียนโครงการพิเศษหรือนักเรียนในพื้นที่ โดยนักเรียนสามารถเช็คสิทธิการสอบได้ตามที่มหาลัยแจ้ง ซึ่งมีก็ทั้งแบบนักเรียนในเขตพื้นที่หรือภูมิภาคเดียวกันกับมหาวิทยาลัย โรงเรียนในเครือข่าย โครงการความสามารถพิเศษ หรือนักเรียนเขตพิเศษของประเทศ

เกณฑ์ของเกรด การใช้คะแนนสอบ และการประเมินสมรรถนะจะกำหนดตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย สิ่งที่ต้องเตรียมตัวเพื่อ TCAS รอบนี้จึงเป็นเรื่องของเนื้อหา และการลองทำข้อสอบตามแนวทางของมหาวิทยาลัยปลายทางที่ต้องการเลือก

3. รอบ Admission

การสอบรอบกลางที่รับสมัครรวมกันทั้งประเทศ ดังนั้นแล้ว นักเรียนทุกคนจำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับการยื่นรอบนี้

การสอบ TCAS รอบนี้ ประกอบด้วยการสอบจากส่วนกลางด้วยข้อสอบวิชาสามัญ TGAT และ TPAT ที่จะเริ่มต้นในรุ่น 66 ที่จะเน้นการประยุกต์ความรู้จากห้องเรียนมาใช้กับข้อสอบมากขึ้น และลดความซ้ำซ้อนของแต่ละวิชาลง โดยเกณฑ์เรื่องเกรด และการรับขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดเอง

4. รอบ Direct Admission

การรับรอบสุดท้ายของ TCAS สำหรับนักเรียนทุกคนทั่วประเทศไทย โดยใช้หลักเกณฑ์เหมือนกับรอบแอดมิสชั่น คือใช้คะแนนสอบส่วนกลาง ร่วมกับเกรดและเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด เพียงแต่รอบนี้จำนวนรับจะน้อย หรือบางที่ก็ไม่เปิดรับเลย จึงต้องติดตามข่าวสารของคณะและสาขาที่ต้องการให้ดี

TCAS Vocab

รู้จักคำศัพท์ TCAS เพื่อการใช้สิทธิ์อย่างที่ใจต้องการ

1. ยืนยันสิทธิ์

สำหรับคนที่มั่นใจชัวร์ๆ ว่าจะเอา TCAS รอบนี้แน่นอน กดยืนยันสิทธิ์ตรงนี้ได้เลย แต่ถ้าอยากเปลี่ยนใจไม่ใช้สิทธิ์ หลังจากกดยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว ก็สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ 3 ครั้ง โดยจะได้รับรหัส OTP เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น ถ้าเกินจาก 3 ครั้ง ต้องกดสละสิทธิ์เท่านั้น

แล้วไม่ใช้สิทธิ์ กับสละสิทธิ์ ต่างกันอย่างไรล่ะ?

2. ไม่ใช้สิทธิ์

ก็เหมือนกับการกดปุ่มพอสเอาไว้ก่อน ว่ายังไม่ยืนยันสิทธิ์ ยังไม่สละสิทธิ์ หรือยังอยากลองรอบใหม่ต่อไปอยู่ ซึ่งไม่ใช้สิทธิ์ สามารถกดได้มากกว่า 1 ครั้ง​ โดยไม่เสียสิทธิ์การสมัครในรอบถัดๆ ไปด้วย รวมทั้งการไม่เข้าไปทำอะไรในระบบ ไม่กดปุ่มยืนยันสิทธิ์ หรือไม่ใช้สิทธิ์ภายในช่วงเวลาที่กำหนด ก็ถือว่าเป็นโมฆะ นับรวมเป็นการไม่ใช้สิทธิ์เช่นกัน

3. สละสิทธิ์

ตรงตัวเลยว่า สละผลการสอบในรอบที่ติดแล้ว ปุ่มนี้ต้องคิดดีๆ เพราะกดได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น สละแล้ว สิทธิ์ก็จะหายไปเลย เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ยังชั่งใจว่า กดยืนยันสิทธิ์ไปแล้วแต่ก็ยังอยากไปต่อ ให้กดปุ่มไม่ใช้สิทธิ์แทน 

เตรียมตัวให้พร้อมกับรายวิชาที่ต้องสอบ

1. วิชาสามัญ

เริ่มต้นจากวิชาสามัญอย่างที่ทราบกันดีว่า แต่ละวิชาคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 8 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน และเพิ่มเติม เลือกสอบได้) วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ ทำการสอบในช่วงเดือนมีนาคม สำหรับ TCAS วิชาสามัญ ต้องมั่นใจที่สุด

2. TGAT

Thai General Aptitude Test หรือการสอบวัดสมรรถนะทั่วไป จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน กับ 300 คะแนนเต็ม ได้แก่ การสื่อสารภาษาอังกฤษ, การคิดอย่างมีเหตุผล และสมรรถนะในการทำงาน โดยข้อสอบในส่วนการสื่อสารภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาอังกฤษล้วน ส่วนสองส่วนหลังจะมีให้เลือกสอบได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามแต่ความถนัด ทำการสอบได้ 2 ครั้ง คือ เดือนตุลาคม และธันวาคม

เพราะฉะนั้นแล้ว สำหรับการสอบ TCAS ยุคนี้ ภาษาอังกฤษจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ไม่เพียงแต่กับคลังคำศัพท์ที่จะต้องใช้สำหรับเตรียมตัวพบกับข้อสอบตรงหน้า แต่กับการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบรอบด้านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่นักเรียนจะต้องเตรียมความพร้อม แค่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ การสอบก็ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด

3. TPAT

Thai Professional Aptitude Test หรือการสอบวัดความถนัดวิชาชีพ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละวิชาคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้แก่ ความถนัดแพทย์ วิศวกรรม สถาปัตย์ วิชาชีพครู และศิลปกรรม ทำการสอบในเดือนธันวาคม

ความพิเศษของการสอบ TCAS ผ่านข้อสอบ TGAT และ TPAT ของรุ่น 66 คือข้อสอบทั้งหมดทำบนคอมพิวเตอร์ (Computer Based) ที่สนามสอบของนักเรียน โดยทาง ทปอ.จะจัดให้มีระบบทดสอบการสอบ (Demo Test) ให้ทดลองระบบก่อนทำการสอบจริง คะแนนสอบจะเก็บไว้ได้ 1 ปี หากอยากยื่นมหาวิทยาลัยใหม่ในปีถัดไป ก็ต้องสอบใหม่อีกครั้งหนึ่ง

English Communication เพราะการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสำคัญของชีวิต

อย่างที่เห็นว่าการสอบ TGAT ระบบใหม่เน้นการประยุกต์ใช้งานวิชาต่างๆ ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะกับการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ยกขึ้นมาเป็นข้อใหญ่ข้อแรกของการทดสอบ สิ่งที่ต้องเตรียมตัวจึงเป็นทั้งเรื่องเนื้อหาในบทเรียน เนื้อหานอกห้องเรียนในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเรื่องความมั่นใจก็เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนด้วยเช่นกัน

ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีที่ Enconcept เรารวบรวมและคัดสรรวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการสอบ TCAS ครั้งสำคัญของนักเรียนทุกคน โดยเฉพาะการคิดค้นเทคนิควิธีการเรียน Methodology เพื่อเป็นตัวช่วยในการเรียนภาษาอังกฤษ 

ยกตัวอย่างที่รู้จักกันดีอย่าง Memolody การเรียนรู้และจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านบทเพลง พร้อมกับนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนที่อัพเดทตลอดเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสนุกกับบทเรียนอยู่เสมอ เช่น COACHDEE ฟังก์ชั่นถามคำถามขณะเรียนออนไลน์ โดยมีทีมวิชาการเป็นผู้ตอบคำถามเองภายใน 24 ชั่วโมง รวมทั้งเลือกเรียนแบบสดหรือเรียนออนไลน์ได้ตามความสะดวก และยังสามารถทบทวนนอกเวลาได้อีก

ทีมติวเตอร์และทีมวิชาการของ Enconcept เป็นหนึ่งในจุดแข็งที่ทำให้เราเป็นสถาบันภาษาอังกฤษที่ตอบเนื้อหาความรู้ภาษาอังกฤษแบบรอบด้านทั้งสำหรับใช้งานได้ในชีวิตจริง ไปพร้อมกับรู้จริงในด้านการสอบ GAT TCAS โดยจะมีโจทย์ ข้อสอบจริง และแบบฝึกหัดท้ายบท ที่มีระดับความยากเทียบเท่ากับข้อสอบจริงให้ฝึกหัดทำจนกว่าจะมั่นใจ และอัพเดทคอร์สเรียนใหม่ทุกปี เพื่อให้ทุกคนพร้อมเข้าสู่สนามสอบและลงมือทำข้อสอบได้เต็มที่เต็มศักยภาพ

มาเติมเต็มเป้าหมาย เติมความมั่นใจให้เต็มสูบ แล้วลงมือทำข้อสอบอย่างเต็มที่ เพื่อออกเดินทางไปถึงฝั่งฝันได้อย่างที่ใจหวัง

เช็กให้ครบ 4 เช็ก เตรียมพร้อมก่อนติวสอบติด TCAS คณะดัง

เช็กที่ 1: เช็กคะแนนสูง-ต่ำย้อนหลัง

เมื่อน้อง ๆ TCAS 65 รู้แล้วว่าเราอยากเข้าคณะอะไร น้อง ๆ ลองมาดูกันก่อนค่ะว่าคะแนนย้อนหลังคณะนั้น ๆ เป็นยังไง ถ้าให้ดีลองดูย้อนหลังสัก 4-5 ปี เพื่อที่จะได้เห็นว่าคะแนนที่น้อง ๆ TCAS ต้องทำได้อยู่ประมาณไหน ถ้าจะให้ดีลองดูที่คะแนนเฉลี่ย แล้วเอาคะแนนเฉลี่ยมาเป็นเป้าหมายของเราได้เลย เพราะเป็นคะแนนที่ไม่สูง และ ไม่ต่ำจนเกินไป

ซึ่ง TOP 10 คณะที่มีคะแนนสูงสุดในปี TCAS 64 เรียกได้ว่า เต็ม 100 สูงสุดได้ถึง 98.5 เลย ซึ่งคณะที่มีคะแนนสูงก็ไม่ได้มีเพียงหมอเท่านั้น แต่คณะรัฐศาสตร์ จิตวิทยาฯ นิเทศฯ อักษรฯ ก็คะแนนสูงและการแข่งขันสูงไม่แพ้กัน จากภาพน้อง ๆ จะเห็นได้ว่าจำนวนรับ จำนวนคนสมัคร คณะและสาขาดังได้อย่างชัดเจน ซึ่งหนึ่งในคณะที่มีการแข่งขันสูงเลยคือจิตวิทยาที่มีการแข่งขันสูงถึง 1:22 ตามมาด้วย วิศวฯ คอม คณะยอดฮิตของเด็กสายวิทย์ 1:12 และคณะครุศาสตร์ที่มีอัตราการแข่งขันสูงถึง 1:11 รู้แบบนี้แล้วจะประมาทไม่ได้นะคะ น้อง ๆ TCAS คนไหนที่อยากสอบติดคณะเหล่านี้ต้องรีบเตรียมให้พร้อม

เช็กที่ 2 : เช็กจำนวนรับ TCAS

อย่าลืมเช็กจำนวนรับคณะในฝัน เพื่อจะได้รู้ว่าโอกาสของเรามีมากน้อยแค่ไหน การแข่งขันสูงแค่ไหน แต่เนื่องจากจำนวนรับจะมีการปรับเปลี่ยนทุกปี และจะประกาศค่อนข้างช้า ดังนั้นลองประมาณตัวเลขจากของปีก่อนหน้าได้ค่ะ

เช็กที่ 3: เช็กค่าน้ำหนักคะแนนที่ใช้

เมื่อน้อง ๆ TCAS 65 รู้แล้วว่าอยากเข้าคณะอะไรบ้าง ลองลิสต์ออกมาเลยค่ะ 1-10 ว่าเราจะยื่นคณะไหน แล้วน้อง ๆ TCAS 65ลองไปดูว่าคณะที่เราลิสต์ออกมาเป็นคณะที่ชอบอันดับ 1 ใช้คะแนนอะไรบ้าง คณะนั้น ๆ นั้นใช้ GAT กี่% PAT กี่%

จากภาพจะเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่คณะอักษรฯ นิเทศฯ ที่ต้องใช้คะแนน GAT, วิชาสามัญอังกฤษ แต่คณะวิศวฯ บัญชีฯ นิติฯ เศรษฐศาสตร์ เองก็ใช้คะแนน  GAT, วิชาสามัญอังกฤษ เช่นเดียวกัน ซึ่งบางคณะมีสัดส่วนสูงถึง 40% เลย ยิ่งถ้าน้อง ๆ TCAS 65 สามารถทำ  GAT, วิชาสามัญอังกฤษ ได้เต็ม ก็จะยิ่งมีส่วนช่วยให้การสอบเข้า TCAS คณะในฝันของน้อง ๆ เป็นจริงได้มากขึ้น 

เช็กที่ 4 : เช็กว่าคุณสมบัติ เป๊ะ!

เช็กจำนวนรับแล้ว อย่าลืมอ่านระเบียบการ TCAS 65 ให้ละเอียด จะได้ไม่พลาดเรื่องที่สำคัญเช่น บางคณะกำหนด GPAX 3.00 ขึ้นไป หรือบางคณะกำหนด คะแนนวิชาสามัญไม่ต่ำกว่า 70 ก็ต้องดูให้ดี

ทำความรู้จักความแตกต่างข้อสอบ TCAS 65: GAT vs 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ก่อนติว

เพราะข้อสอบทั้ง 2 สนามมีจุดมุ่งหมายในการออกข้อสอบที่แตกต่างกันทำให้ข้อสอบของทั้ง 2 สนามแตกต่างกัน 

ข้อสอบ GAT ENG มีจำนวนข้อสอบทั้งหมด 60 ข้อ  ข้อละ 2.5 คะแนน (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)

โดยแบ่งออกเป็น 4 พาร์ต ได้แก่

 • Expressions 15 ข้อ โดยจะมีบทสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ มาให้แล้วให้เติมประโยค/สำนวนลงไปเติมในช่องว่าง ซึ่งพาร์ตนี้เป็นพาร์ตที่ง่ายที่สุด ควรได้เต็ม
 • Vocabulary 15 ข้อ โดยในทั้งหมด 15 ข้อ จะถามเกี่ยวกับ Synonym หรือศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกัน 5 ข้อ อีก 5 ข้อให้เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างโดยใช้บริบทช่วย ส่วนอีก 5 ข้อจะเป็น Meaning Recognition ให้หาชอยส์ที่คำคำนั้นมีความหมายเดียวกัน 
 • Reading 15 ข้อ จะเน้นในการถาม Main idea, ตั้งชื่อบทความ, tone มีทั้ง Passage สั้ยและยาว เป็นพาร์ตที่หลาย ๆ คนบอกว่ายาก
 • Structure and Writing 15 ข้อ จะเน้นในการวัด Grammar โดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ Error Identification, Cloze Test, Paragraph Writing ซึ่งพาร์ตนี้ถ้าแม่นแกรมมาร์ สามารถได้เต็มได้ไม่ยาก

ส่วนข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษจะเป็นข้อสอบที่เน้น Speed testมีจำนวนข้อทั้งหมด 80 ข้อ และมีเวลาในการทำเพียงแค่ 90 นาที เท่ากับว่าน้อง ๆ TCAS 65 จะต้องทำข้อสอบข้อละ 1 นาที ประกอบไปด้วย 3 พาร์ต คือ

 • Listening & Speaking 20 ข้อ 25 คะแนน เช่นเดียวกับในข้อสอบ GAT พาร์ตนี้เป็นพาร์ตที่ง่ายที่สุดควรได้เต็ม แต่ความยากของพาร์ตนี้เลยคือทุกปีจะมีการออกสำนวน, Phrasal Verbs, Common expressions ที่หลาย ๆ คนอาจไม่เคยเห็นมาก่อน ทำให้การเก็บเต็มพาร์ตนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสักทีเดียว
 • Reading 40 ข้อ 50 คะแนน พาร์ตที่เรียกได้ว่าหินที่สุดในข้อสอบ 9 วิชาสามัญ เป็นพาร์ตที่จะเป็นตัวตัดสินว่าน้อง ๆ มีเทคนิคดีแค่ไหนในการทำข้อสอบ เพราะ PASSAGE ที่ให้มายาวถึง 2 หน้า และมาในรูปแบบที่หลากหลายทั้งโฆษณา กลอน ข่าว บาความและมุกตลก (ที่พอไปอยู่ในข้อสอบแล้วตลกไม่ออก) และการถามเป็นการ detail ไม่ใช่แค่การถาม main idea ที่จะสามารถหาได้ง่าย ๆ เรียกได้ว่าเป็นพาร์ตที่ทำเอาเด็กเหงื่อมาแล้วทุกรุ่น 
 • Writing 20 ข้อ 25 คะแนน อีกหนึ่งพาร์ตที่เป็นตัวช่วยในการเก็บคะแนนในข้อสอบวิชาสามัญ แต่น้อง ๆ ส่วนใหญ่อาจพลาดไม่ได้ทำพาร์ตนี้หรือไม่ได้เก็บพาร์ตนี้เพราะมัวแต่ใช้เวลาไปกับการทำพาร์ต READING ทำให้มาถึงพาร์ตนี้เเล้วต้องเดาเท่านั้น ซึ่งข้อสอบพาร์ตนี้จะเน้นวัดแกรมมาร์ในรูปแบบ Cloze test และ การเรียงประโยค 

ซึ่งความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยคือข้อสอบ GAT เป็นข้อสอบที่เน้นการวัดความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานเลยจะให้ความสำคัญกับทุกพาร์ตใกล้ ๆ กัน  คะแนนแต่ละพาร์ตใกล้ ๆ กันแต่ข้อสอบวิชาสามัญภาษาอังกฤษจะเน้นให้ความสำคัญของ READING เพราะฉะนั้นน้อง ๆ TCAS 65 ที่มีเทคนิคดี ทำข้อสอบทัน มีชัยไปกว่าครึ่งแน่นอนค่ะ 

แชร์เทคนิคพิชิต Gat วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ TCAS ติวก่อน รู้ก่อน

1.ลองทำข้อสอบจริง TCAS ปีล่าสุด

เพราะข้อสอบจริงปีล่าสุดจะช่วยบอกเราได้ว่าเรายังไม่แม่นในเรื่องไหนบ้าง บางเรื่องที่ น้อง ๆ TCAS 65คิดว่าเนื้อหาเราจำได้แม่น กฎแกรมมาร์ท่องได้เป๊ะ ความเป็นจริงแล้ว เราอาจจะยังนำมาประยุกต์กับโจทย์ไม่เป็นก็ได้ นอกจากนี้การลองทำข้อสอบของจริงจะทำให้น้อง ๆ TCAS 65เห็นเทรนด์ปีล่าสุดว่าผู้ออกข้อสอบออกเรื่องไหนเยอะที่สุดและสามารถคาดเดาได้ว่าในปี TCAS 65ก็มีโอกาสที่จะออกแนวที่ใกล้เคียงกัน

2.เขียน Checklist เรื่องที่ยังไม่แม่นที่มีโอกาสออกสอบ TCAS

ลิสต์ออกมาเป็นหัวข้อเลยว่า Grammar เรื่องไหนที่เรายังไม่แม่น หรือ Reading จุดไหนที่เรายังทำไม่ได้ น้อง ๆ TCAS 65จะได้โฟกัสได้ถูกจุด

เช่น 

• Finite verb (Tense, Voice, Helping verb, Subject-Verb Agreement)

• Non-finite verb (Gerund, Infinitive, Participle)

• การใช้ Other, Another, Others

• Connector

• Clause (Noun clause, Adjective clause, Adverb clause, If-clause)

• การวิเคราะห์ Tone ใน reading

3.อุดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง

เมื่อน้อง ๆ TCAS 65ลิสต์จุดที่เรายังทำไม่ได้ ทำไม่คล่องออกมาแล้ว ลองกลับมาอ่านทวนเรื่องนั้น ๆ อีกรอบ แล้วสรุปออกมาเป็น Short note ในภาษาของตัวเอง หลังจากนั้นลองกลับมาทำโจทย์เรื่องนั้นอีกครั้ง ในส่วนที่เราทำได้ดีแล้วก็ไม่ลืมที่จะทวน หาโจทย์มาฝึกเพื่อที่วันจริงเราจะไม่พลาดในห้องสอบ

4.อย่ามองข้ามเรื่องง่าย

น้อง ๆ TCAS 65หลาย ๆ คนอาจจะเคยลองฝึกทำข้อสอบพาร์ต Error แล้วเกิดลังเลว่าข้อไหนถูก ข้อไหนผิด อันนี้เหมือนจะผิด อีกข้อเหมือนจะผิด และอีกช้อยส์คือเราไม่รู้เลยว่าถูกหรือผิดเพราะจำการใช้ไม่ได้ ทำให้เราไม่สามารถตอบได้ว่าสรุปแล้วข้อไหนผิดกันแน่ เช่น 

การใช้ like, alike, likewise เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีมาหลอกในข้อสอบGAT ENG พาร์ต Error บ่อยมากกกกกก และน้อง ๆ บางคนก็อาจจะมีความลังเลว่าแล้วมันต่างกันยังไง จุดเล็ก ๆ นี้แหละที่ทำให้ใครหลาย ๆ คนพลาดการได้เต็มมาแล้ว 

5.มีเทคนิคในการทำข้อสอบ TCAS อย่าใช้ระยะเวลานานในการทำข้อสอบ 1 ข้อ

เช่น การทำข้อสอบ Cloze test ใน GAT ENG, วิชาสามัญ อังกฤษ

ยิ่งมาเป็น Paragragh ยาว ๆ หลายคนมึน ตกใจ ลนขึ้นมาเลยทีเดียว ซึ่งจริง ๆ แล้วน้อง ๆ ควรดูดังนี้

1. ดู Choice ก่อนว่าวัดอะไร

1.1 ถ้าวัด Grammar ให้วิเคราะห์หัวข้อ Grammar จากตัวเลือกที่ให้

1.2 ถ้าวัด Vocab ให้ดูคำในตัวเลือกว่ารู้หรือไม่ แปลในใจคร่าว ๆ

2. กลับไปอ่านโจทย์

2.1 Grammar ทำทีละประโยคได้เลย

2.2 Vocab และ คำเชื่อม ต้องใช้บริบทช่วย อ่านประโยครอบ ๆ เพื่อเอาใจความ

            Enconcept พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยน้อง ๆ สอบติดคณะในฝัน ด้วยคอร์สที่จัดเต็มรวบรวมเนื้อหาสำคัญที่ต้องรู้ก่อนสอบ เรียนเข้าใจในระยะเวลาสั้น สอนด้วยเทคนิคเฉพาะของ Enconcept 

• คอร์ส Pre TCAS Admission อังกฤษ  คอร์สที่จะเน้นทวน Grammar สำคัญที่ต้องรู้ก่อนสอบใน 25 ชั่วโมง

เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มีความรู้ ความเข้าใจใน Grammar มีพื้นฐานแล้ว แต่ต้องการทบทวน และรวบรวมความรู้  Grammar ที่กระจัดกระจาย มองไม่เห็นเป็นภาพเดียว

• คอร์ส TCAS Admission อังกฤษ (9 วิชาสามัญ, GAT)

สรุปเนื้อหาสำคัญที่ออกสอบบ่อยพร้อมฝึกเทคนิคทำโจทย์ใน 57 ชั่วโมง ครบทั้งข้อสอบ วิชาสามัญ และ GAT ภาษาอังกฤษ ซึ่งในคอร์สนี้จะไม่เน้นการสอนเนื้อหาแบบลงลึกแต่จะเน้นสอนเทคนิคในการทำข้อสอบ Conversation, Error, Cloze test, Reading ใครที่อยากจะลงเรียนคอร์สนี้อาจจะต้องมีพื้นฐานในระดับนึง เพื่อให้สามารถเรียนตามได้ทัน 

• คอร์สตะลุยโจทย์ จะเป็นคอร์สสั้น ๆ ที่อยากแนะนำให้น้อง ๆ ลงเรียนก่อนสอบ จะมีทั้งข้อสอบวิชาสามัญ และ GAT ภาษาอังกฤษ ปีล่าสุด เน้นฝึกทำโจทย์ให้ทันและถูกต้อง สอนโดยครูพี่หมอเต้ที่ได้ Gat Eng 150 เต็ม 9 วิชาสามัญ อังกฤษ 97.5 คะแนน รับรองว่ามีเทคนิคดี ๆ ที่จะทำให้ได้คะแนนเต็มพร้อมทำทันเวลาแน่นอน

นอกจาก 3 คอร์สนี้แล้ว Enconcept ยังมีคอร์สอื่น ๆ อีกมากมายที่จะช่วยติว น้อง ๆ TCAS สอบติดตามที่หวัง นอกจากนี้ยังมีพี่โค้ชที่จะคอยตอบคำถามวิชาการ, วางแผนการเรียน, คอยให้ความช่วยเหลือตลอดการเรียน สนใจสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Enconcept ทุกช่องทาง

 • บทความอื่นๆ
 • Section1_5 คอร์สเรียนแนะนำ

คอร์สระดับ ม.ปลาย

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

 • 5,500.-
TCAS Admission อังกฤษ
(9วิชาสามัญ, GAT, O-NET)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

 • 8,000.-
ตะลุยโจทย์
TCAS Admission อังกฤษ

แซงโค้งสุดท้าย
ลุยโจทย์ครบทุกสนาม TCAS

 • 5,500.-

คอร์สระดับ ม.ต้น

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

 • 5,500.-
สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

 • 7,900.-

คอร์สระดับประถม

Vocab + Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

 • 5,550.-
Grammar + Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

 • 5,500
Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

 • 5,500.-
สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

 • 5,500.-
ม.ปลาย
Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

 • 5,500.-
TCAS Admission อังกฤษ
(9วิชาสามัญ, GAT, O-NET)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

 • 8,000.-
ตะลุยโจทย์
TCAS Admission อังกฤษ

แซงโค้งสุดท้าย
ลุยโจทย์ครบทุกสนาม TCAS

 • 5,500.-
ม.ต้น
Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

 • 5,500.-
สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

 • 7,900.-
ประถม
Vocab + Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

 • 5,550.-
Grammar + Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

 • 5,500
Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

 • 5,500.-
สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

 • 5,500.-

สมัครเรียน

ทดลองเรียนฟรี

ปรึกษาปัญหา
การเรียน

สมัครเรียน

ทดลองเรียนฟรี

ปรึกษาปัญหา
การเรียน