เรื่องต้องรู้! ก่อนสอบเข้า BBA ธรรมศาสตร์

สำหรับน้องๆ ที่ต้องการสอบเข้าคณะบริหารธุรกิจอินเตอร์ BBA ธรรมศาสตร์ ก่อนที่จะเริ่มเตรียมสอบ สิ่งสำคัญที่เราต้องรู้เป็นอย่างแรกคือ “รู้เขา” รู้ว่าเจ้าคณะนี้ หลักสูตรเป็นอย่างไรและสาขาที่เปิดตรงกับความต้องการของเราหรือไม่? ถ้าใช่ค่อยเข้าไปส่องปฏิทินการรับสมัครและทำความรู้จักกับคุณสมบัติที่ทางมหา’ลัยต้องการ ที่เหลือคือวางแผนการเรียนและตั้งใจทำอย่างสม่ำเสมอ รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเองต่อไป ซึ่งวันนี้เราจะมา “รู้เขา” ในประเด็นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เกณฑ์การรับสมัคร ปฏิทินการสอบ รายละเอียดสาขาที่คณะเปิดสอน รวมถึงเปรียบเทียบ BBA จุฬาฯ กับธรรมศาสตร์ ปิดท้ายให้น้อง ๆ ใช้เป็นข้อมูลวางแผนการเรียนต่อไปค่า

View Post

สาขาที่ BBA ธรรมศาสตร์เปิดสอน

สาขา การบัญชี (Accounting)

เป็นสาขาที่เปิดสอนแนวคิดเกี่ยวกับการบันทึกและวิเคราะห์รายการค้าทางธุรกิจด้วยเครื่องมือด้านการบัญชี การเงิน และการบัญชีบริหารให้เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการแปลข้อมูลทางการบัญชีและการเงินมาประกอบการตัดสินใจสำคัญใ นธุรกิจ ซึ่งเส้นทางอาชีพในอนาคตก็หลากหลายมาก ๆ ค่ะ ไม่ว่าจะเป็น ที่ปรึกษาด้านภาษี, ผู้ตรวจสอบภายใน, ผู้บริหารฝ่ายบัญชีต้นทุน ฯลฯ

สาขา การเงิน (Finance)

ใครอินเรื่องเงิน เรื่องการลงทุน ต้องมาที่สาขานี้เลยค่า! เพราะที่นี่จะบ่มเพาะให้น้อง ๆ เติบโตเป็นนักวิเคราะห์การเงิน, เจ้าหน้าที่การเงิน, นักวิเคราะห์ความเสี่ยง ฯลฯ โดยหลักสูตรของสาขา การเงิน จะสอนให้น้อง ๆ เข้าใจแนวคิดและพัฒนาทักษะการตัดสินใจทางการเงินเพื่อสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจและการลงทุนในโครงการต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจส่วนตัวในสถาบันการเงินต่างๆ เช่น ธนาคาร, บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์, บริษัทประกันภัย เป็นต้น

สาขา การตลาด (Marketing)

สาขาสุดท้ายคือสาขาที่น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคิดริเริ่ม, สร้างสรรค์และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นความสามารถที่เป็นที่ต้องการของตลาดในไทยและต่างประเทศ

รายละเอียดการรับสมัครคณะ BBA ธรรมศาสตร์

การเตรียมตัวสอบเข้าคณะ BBA สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำความเข้าใจกับหลักเกณฑ์และปฏิทินการสมัคร เพราะโอกาส 1 ปีมีแค่ครั้งเดียว น้อง ๆ จึงต้องศึกษาข้อมูลโดยละเอียด และ พร้อมสำหรับการเตรียมตัวสอบต่อไปค่า

BBA ธรรมศาสตร์ ใช้คะแนนอะไรบ้าง?

น้องๆ จะต้องใช้คะแนนสอบกลุ่ม Aptitude Test นั่นคือ คะแนนสอบ SAT และ/หรือ GSAT และกลุ่มคะแนนสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU-GET โดยมีเกณฑ์ขั้นต่ำในการสมัครและค่าน้ำหนักในการคำนวณผลคะแนนรวม ดังนี้

นอกจากนี้น้องๆ ยังต้องสอบเขียนเรียงความภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์กับทางคณะ โดยมีค่าน้ำหนัก 10% ดังนั้นปัจจัยหลักๆ ที่จะทำให้น้องสอบติดหรือใม่อยู่ที่คะแนน SAT หรือ GSAT, ข้อสอบ Essay และสอบสัมภาษณ์นั่นเอง 

ปฏิทินการรับสมัคร BBA ธรรมศาสตร์ #TCAS65

 • รอบที่ 1 Portfolio
  • วันรับสมัคร : 5–20 ม.ค. 65
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์: 27 ม.ค. 65
  • วันสอบสัมภาษณ์: 29-30 ม.ค. 65
  • วันประกาศผล: 7 ก.พ. 65

เทียบชัดความต่าง! BBA ธรรมศาสตร์ VS จุฬาฯ

สำหรับน้องๆ ที่ต้องการสอบคณะบริหารธุรกิจอินเตอร์ (BBA) ในมหา’ลัยชั้นนำอย่างธรรมศาสตร์ หรือ จุฬาฯ แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกเตรียมตัวสอบมหา’ลัยไหนดี? วันนี้พี่เลยจะมาเทียบชัด 3 ประเด็นเพื่อให้น้องๆ สามารถใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาขาวิชาที่เปิดสอน คะแนนที่ใช้ยื่นเข้ามหา’ลัย และ สถิติคะแนนปี 61 – ปี 63 เพราะการเลือกมหา’ลัยนั้นสำคัญมาก! ถือเป็นการกำหนดอนาคตในอีก 4 ปีข้างหน้าเลยนะคะว่าหนทางข้างหน้าน้องจะต้องเจอกับอะไรบ้าง?

สาขาวิชา คณะ BBA ที่ธรรมศาสตร์ และ จุฬาฯ เปิดสอน

ทั้งสองสถาบัน สาขาที่เปิดสอนจะมีความคล้ายคลึงกันมาก คือ ครบ 3 สายบริการด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นการบัญชี การเงิน และ การตลอด ต่างกันเพียงจุดเดียวคือจุฬาฯ จะมี International Business หรือการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศเพิ่มเข้ามาด้วยเพิ่มเข้ามาด้วย

สถิติคะแนน BBA ขั้นต่ำ 3 ปี ย้อนหลัง (61 – ปี 63)

สิ่งสำคัญสำหรับการตั้งเป้าหมายคือการหาคะแนนสถิติย้อนหลังเพื่อประเมินทางเลือก รวมถึงประเมินศักยภาพของตัวเองว่าจะสามารถทำให้ทางเลือกไหนเป็นจริงได้มากกว่ากัน โดยเมื่อประเมินจากสถิติคะแนนย้อนหลังของทั่งสองคณะพบว่าคณะขั้นต่ำของ BBA จุฬาฯ นั้นสูงกว่าธรรมศาสตร์อยู่ไม่น้อย   

ส่องค่าเทอม! เรียนที่ไหนประหยัดกว่า?

ค่าเทอมภาคปกติของ BBA ธรรมศาสตร์อยู่ที่ 110,300 บาท และ BBA จุฬาฯ อยู่ที่ 84,000 บาทค่ะ

เทคนิคการเตรียมตัวสอบเข้า BBA ธรรมศาสตร์

นอกจากทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และกำหนดการสมัครแล้ว ก็ต้องทำความเข้าใจกับตัวเอง ประเมินความสามารถรวมถึงจังหวะการเรียนรู้ของตัวเอง เพื่อจะได้ออกแบบการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งถ้าจะให้แนะนำ ข้อสรุปข้อควรปฏิบัติเพื่อพิชิตคณะ BBA ดังนี้ค่ะ

 • รู้จักข้อสอบและวิชาที่ใช้ในการสอบเข้า BBA ธรรมศาสตร์
 • รู้จักและประเมินศักภาพของตัวเองด้วยการลองทำข้อสอบจริง
 • รู้จักการรักษาวินัยและมุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ
 • รู้จักขอความช่วยเหลือและขอคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์
 • รู้จักฝึกฝนและทบทวนด้วยการทำโจทย์เพื่อปิดจุดอ่อน สร้างจุดแข็ง

คอร์สติว TCAS อินเตอร์ คณะ BBA ธรรมศาสตร์ ครบ Vocab – Grammar – Reading – Writing

ก่อนจากกันพี่ก็อยากจะแนะนำตัวช่วยอัพคะแนน English Test ให้กับน้องๆ ได้เรียนรู้และเตรียมตัวกันก่อนใคร วางแผนสอบติดคณะ BBA ธรรมศาสตร์ ได้ตามที่น้องๆ ฝันใฝ่

คอร์ส Advanced TCAS Admission อังกฤษ

เจาะข้อสอบ TCAS อินเตอร์ รวมสนาม CU-TEP, TU-GET, SAT

ยกระดับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยไปสู่ระดับอินเตอร์ ตะลุยโจทย์แบบ Advanced จากข้อสอบจริงทั้ง GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ, CU-TEP, TU-GET และ SAT

คอร์ส Advanced Vocab + Reading ม.ปลาย

ยกระดับคลังศัพท์ ม.ปลาย เพิ่ม Skill การอ่านขั้นสูง

คอร์สนี้จะยกระดับความยากของคำศัพท์ ติวเข้มด้วยเทคนิคทำโจทย์ Vocab & Reading กับโจทย์แนวข้อสอบสู่ระดับอินเตอร์ เช่น CEFR, IELTS, SAT, TOEFL, CU-TEP ซึ่งจะเหมาะกับน้องๆ ที่เคยเรียน Enconcept มาก่อน หรือ มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดีมากอยู่แล้ว

คอร์ส Advanced Grammar & Error ม.ปลาย

เจาะ Grammar ม.ปลาย ขั้นสุด ยกระดับความยากขั้นเทพ

ยกระดับความยากไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ พร้อมตะลุยโจทย์แบบ Advanced จากข้อสอบจริง ทั้ง GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ, CU-TEP, TU-GET และ SAT ทั้งนี้ถ้าน้องพื้นฐานยังไม่แน่น แนะนำให้เรียน ‘คอร์ส Ultimate Grammar & Error ม.ปลาย’ มาก่อน ไม่งั้นมีมึน!

 คอร์ส Complete Vocab 10,000

อัพเกรดคลังศัพท์ เรียนรู้จากข้อสอบระดับ TOEFL, IELTS และ SAT

เรียนคำศัพท์จากการทำโจทย์ รวบรวมคำศัพท์พร้อมโจทย์ทุกรูปแบบระดับ ม.ปลาย ที่เจอทั้งในข้อสอบเข้ามหา’ลัย อย่าง GAT, วิชาสามัญและข้อสอบสนามอินเตอร์ เช่น TOEFL, IELTS และ SAT 

คอร์ส Ultimate Writing

พัฒนากระบวนการคิด การเขียน และเรียบเรียงภาษาอังกฤษ

เหมาะสำหรับน้องๆ ม.ปลาย ที่ต้องการเพิ่มทักษะการเขียนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับที่ใช้ในการสอบจริง โดยทบทวนโครงสร้างการเขียนตั้งแต่ระดับ Sentence > Paragraph > Essay พร้อมฝึกเทคนิคการเขียนตั้งแต่การวาง Outline อย่างเป็นระบบ และการเขียนเชื่อมต่อย่อหน้าอย่างเป็นเหตุเป็นผล รวมไปถึงการเขียน Academic Essay ที่สมบูรณ์ เรียน Essay ใน Types ต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้บ่อยในข้อสอบ Writing ทุกสนามสอบ ไม่ว่าจะเป็น Opinion Essay, Cause & Effect, Compare & Contrast, etc.

น้องๆ สามารถเรียนทุกคอร์สได้ไม่จำกัดในราคาเริ่มต้นเพียง 9,900.- เมื่อสมัครเป็นแพ็กเกจเรียนไม่จำกัดคอร์ส ในระยะเวลาตาม SET ที่น้องเลือก โดยสิทธิพิเศษก็จะแตกต่างกันไปค่ะ ซึ่งความคุ้มค่าจะขึ้นอยู่กับจำนวนคอร์สที่น้องๆ เรียนได้ในระยะเวลาที่กำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ “English Unlimited Pack”

 • สมัครออนไลน์ เข้าเรียนได้ทันที พร้อมบริการจัดส่งหนังสือฟรีทั่วประเทศ
 • สอบถามเพิ่มเติม ทดลองเรียนและสมัครเรียนที่: https://lin.ee/5YDMROv

 • Section1_5 คอร์สเรียนแนะนำ

คอร์สระดับ ม.ปลาย

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

 • 5,500.-
TCAS Admission อังกฤษ
(9วิชาสามัญ, GAT, O-NET)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

 • 8,000.-
ตะลุยโจทย์
TCAS Admission อังกฤษ

แซงโค้งสุดท้าย
ลุยโจทย์ครบทุกสนาม TCAS

 • 5,500.-

คอร์สระดับ ม.ต้น

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

 • 5,500.-
สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

 • 7,900.-

คอร์สระดับประถม

Vocab + Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

 • 5,550.-
Grammar + Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

 • 5,500
Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

 • 5,500.-
สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

 • 5,500.-
ม.ปลาย
Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

 • 5,500.-
TCAS Admission อังกฤษ
(9วิชาสามัญ, GAT, O-NET)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

 • 8,000.-
ตะลุยโจทย์
TCAS Admission อังกฤษ

แซงโค้งสุดท้าย
ลุยโจทย์ครบทุกสนาม TCAS

 • 5,500.-
ม.ต้น
Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

 • 5,500.-
สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

 • 7,900.-
ประถม
Vocab + Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

 • 5,550.-
Grammar + Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

 • 5,500
Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

 • 5,500.-
สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

 • 5,500.-

สมัครเรียน

ทดลองเรียนฟรี

ปรึกษาปัญหา
การเรียน

สมัครเรียน

ทดลองเรียนฟรี

ปรึกษาปัญหา
การเรียน