รวมให้แล้ว! ข้อมูล TCAS จุฬา พร้อมปฎิทิน ปี 65

ปฏิทินสอบ TCAS จุฬา

วันนี้ขอรับบทนางชวนนน! ชวนเด็ก TCAS มาส่องภาควิชาของคณะต่างๆ ในจุฬาฯ ราวกับว่าได้ไปงาน CU Open House เลยทีเดียวจ้า! โดยเหตุผลที่พี่นำข้อมูลเหล่านี้มาแชร์ต่อเป็นเพราะว่าพี่อยากให้น้องๆ ได้ทำความรู้จักกับตัวคณะให้มากขึ้นกว่าภาพที่เราคุ้นเคยจากภายนอก ซึ่งขอบอกเลยว่าบางคณะมีภาควิชาถึง 21 ภาควิชา! นั่นหมายความว่าหลักสูตรที่น้องๆ จะเรียนรู้แตกสาขาได้หลากหลายมากๆ ในหนึ่งคณะ  นอกจากนี้ยังมีปฏิทินอัพเดตปีล่าสุดของ TCAS จุฬา พร้อมตัวช่วยพิชิต TCAS จุฬา ใน 6 เดือนมาฝากน้องๆ กันด้วย

TCAS จุฬา ข้อมูลคณะและภาควิชาที่เปิดสอน

ก่อนเตรียมตัวสอบเรามาส่องกันก่อนดีกว่าค่ะว่านอกเหนือตัวคณะที่เราสนใจแล้วนั้น TCAS จุฬา มีสาขาที่เราต้องการเรียนอยู่รึเปล่า เพื่อจะได้เลือกคณะและมหา’ลัยที่ใช่สำหรับเราที่สุด

 • การบัญชี
 • พาณิชยศาสตร์
 • การธนาคารและการเงิน
 • การตลาด
 • สถิติ
 • การปกครอง
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • หลักสูตรและการสอน  
 • เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา  
 • ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา  
 • นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา   
 • การศึกษาตลอดชีวิต  
 • วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
 • การประชาสัมพันธ์   
 • การสื่อสารมวลชน  
 • วารสารสนเทศ  
 • วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
 • การภาพยนตร์และภาพนิ่ง
 • ดุริยางคศิลป์
 • ทัศนศิลป์
 • นาฏยศิลป์
 • นฤมิตศิลป์
 • กายภาพบำบัด
 • เคมีคลินิก
 • จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก
 • เวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยา
 • โภชนาการและการกำหนดอาหาร
 • รังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทางการแพทย์
 • บรรณารักษศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์
 • ปรัชญา
 • ภาษาตะวันตก
 • ภาษาตะวันออก
 • ภาษาไทย
 • ภาษาศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภูมิศาสตร์
 • ศิลปการละคร
 • วรรณคดีเปรียบเทียบ
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สถาปัตยกรรมภายใน
 • การวางแผนภาคและเมือง
 • การออกแบบอุตสาหกรรม
 • ภูมิสถาปัตยกรรม
 • เคหการ
 • คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
 • ฟิสิกส์
 • พฤกษศาสตร์
 • เคมีเทคนิค
 • ธรณีวิทยา
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • วิทยาศาสตร์ทางทะเล
 • ชีวเคมี
 • วัสดุศาสตร์
 • จุลชีววิทยา
 • วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและ เทคโนโลยีทางการพิมพ์
 • เทคโนโลยีทางอาหาร
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิศวกรรมเคมี
 • วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • วิศวกรรมสำรวจ
 • วิศวกรรมโลหการ
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมนิวเคลียร์
 • วิศวกรรมแหล่งน้ำ
 • วิชากฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
 • กฎหมายแพ่งพาณิชย์และอาญา
 • กฎหมายมหาชน
 • กฎหมายระหว่างประเทศ 
 • วิทยาการเภสัชกรรมและเภสัช
 • เภสัชกรรมปฏิบัติ
 • อาหารและเภสัชเคมี
 • เภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
 • เภสัชวิทยาและสรีรวิทยา
 • ชีวเคมีและจุลชีววิทยา
 • เภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร
 • กายวิภาคศาสตร์
 • จุลชีววิทยา  
 • ชีวเคมี  
 • ทันตกรรมจัดฟัน  
 • ทันตกรรมชุมชน  
 • ทันตกรรมบดเคี้ยว  
 • ทันตกรรมประดิษฐ์
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก  
 • ทันตกรรมหัตถการ  
 • ทันตพยาธิวิทยา  
 • ปริทันตวิทยา  
 • เภสัชวิทยา  
 • รังสีวิทยา  
 • เวชศาสตร์ช่องปาก
 • ศัลยศาสตร์  
 • สรีรวิทยา  
 • กายวิภาคศาสตร์
 • จิตเวชศาสตร์  
 • จุลชีววิทยา  
 • นิติเวชศาสตร์  
 • ปรสิตวิทยา  
 • พยาธิวิทยา  
 • เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  
 • สรีรวิทยา  
 • กุมารเวชศาสตร์  
 • จักษุวิทยา  
 • ชีวเคมี  
 • เภสัชวิทยา  
 • รังสีวิทยา  
 • วิสัญญีวิทยา
 • เวชศาสตร์ชันสูตร
 • ศัลยศาสตร์  
 • ออร์โธปิดิกส์  
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู  
 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • โสตศอนาสิกวิทยา  
 • อายุรศาสตร์
 • กายวิภาคศาสตร์
 • สรีรวิทยา
 • สัตวบาล
 • เภสัชวิทยา
 • พยาธิวิทยา
 • ศัลยศาสตร์
 • อายุรศาสตร์
 • สูติศาสตร์-เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์
 • สัตวแพทย์สาธารณสุข
 • จุลชีววิทยา

เป็นไงกันบ้างคะ? มีสาขาที่สนใจเป็นพิเศษกันอยู่รึเปล่า จากที่ได้รวบรวมข้อมูลมาบอกได้เลยว่าที่จุฬาฯ มีคณะและสาขาที่ครอบคลุมและหลากหลายสำหรับทุกคนมาก ๆ ซึ่งน้อง ๆ ไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะตกใจเลือกไม่ถูกกัน เพราะว่าบางคณะจะยังไม่ให้น้องเลือกสาขาวิชาตั้งแต่สอบเข้า แต่จะให้น้องเลือกในปีที่ 2 หรือ 3 ของการเรียน เพื่อให้น้อง ๆ ได้ทำความรู้จักกับตัวเอง และหลักสูตรของคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจ ในขณะเดียวกัน ในการเลือกสอบ TCAS จุฬา ก็จะมีคณะอื่นๆ ที่เราต้องรีบเลือกก่อนตั้งแต่แรกอยู่เหมือนกัน ไว้โอกาสหน้า เราจะมาเจาะลึกกันไปเลยค่า!

ปฏิทิน TCAS จุฬา 65 อัพเดตล่าสุด!

สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังจะเตรียมสอบ TCAS จุฬา ในปีนี้ หรือ ปีหน้า อยากให้ทุกคนมาเช็คปฏิทินรอไว้ได้เลยนะคะ เพราะกำหนดการสอบหากพลาดแล้ว พลาดเลยจริง ๆ ค่ะ ทุกคน

TCAS จุฬา รอบที่ 1 Portfolio

 • วันรับสมัคร : 13 – 23 ธ.ค. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 19 ม.ค. 65
 • ประกาศผลในระบบ : 7 ก.พ. 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 7-8 ก.พ. 65
 • สละสิทธิ์ในระบบ : 9 ก.พ. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ยื่นยันสิทธิ์ : 11 ก.พ. 65

TCAS จุฬา รอบที่ 2 Quota

 • วันรับสมัคร : มหา’ลัยกำหนด
 • ประกาศผลในระบบ : 4 พ.ค. 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 4-5 พ.ค. 65
 • สละสิทธิ์ในระบบ : 6 พ.ค. 65

TCAS จุฬา รอบที่ 3 Admission

 • วันรับสมัคร : 2–10 พ.ค. 65
 • ประกาศผลในระบบ
  • ครั้งที่ 1 : 18 พ.ค. 65
  • ครั้งที่ 2 : 24 พ.ค. 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ
  • ครั้งที่ 1 : 18-19 พ.ค. 65

TCAS จุฬา รอบที่ 4 Direct Admission

 • วันรับสมัคร : 25 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65
 • ประกาศผลในระบบ
  • ครั้งที่ 1 : 8 มิ.ย. 65
  • ครั้งที่ 2 : 18 มิ.ย. 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ
  • ครั้งที่ 1 : 8-9 มิ.ย. 65
  • ครั้งที่ 2 : 18-19 มิ.ย. 65

*ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเว็บไซต์ mytcas.com

แผนเตรียมตัวสอบติด TCAS จุฬา ใน 6 เดือน

 • สรุปเนื้อหาออกสอบ TCAS ฉบับรวบรัดใน ‘คอร์ส Pre TCAS Admission อังกฤษ’
 • เน้นทำโจทย์พร้อมลงเนื้อหาและเทคนิคทำข้อสอบ TCAS ทุกสนามใน ‘คอร์ส TCAS Admission อังกฤษ’
 • ฝึกฝนทำโจทย์สนามสอบต่างๆ ให้เยอะด้วย ‘คอร์สตะลุยโจทย์ TCAS Admission อังกฤษ’ ‘คอร์ส Gat insight’ และ ‘คอร์ส 9 วิชาสามัญ อังกฤษ’ เพื่อฝึกตัวเองให้คุ้นชินกับข้อสอบ พร้อมปิดจุดอ่อน สร้างจุดแข็งได้ทัน!

คอร์ส Pre TCAS Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

เหมาะสำหรับนักเรียน ม.ปลาย ที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่พื้นฐานไวยากรณ์ยังไม่แน่นพอ และต้องการเรียนเนื้อหาเน้น-กระชับในโค้งสุดท้าย โดยสัดส่วนของคอร์สนี้จะเรียนเนื้อหามากกว่าทำโจทย์ เพื่อให้พร้อมก่อนไปเรียนคอร์ส TCAS Admission

คอร์ส TCAS Admission อังกฤษ (9 วิชาสามัญ, GAT, O-NET)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

สรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบสนาม TCAS ทั้งหมด เนื้อหาวางเป็นระบบสอนตามลำดับหัวข้อ Grammar เน้นเทคนิคให้เข้าใจ จดจำได้ และพร้อมทำโจทย์ให้นำไปใช้ได้จริงด้วยข้อสอบจริงอัพเดตถึงปีล่าสุด

คอร์สตะลุยโจทย์ TCAS Admission อังกฤษ

แซงโค้งสุดท้าย ลุยโจทย์ครบทุกสนาม TCAS

ลับคมเล็บด้วยการฝึกฝนตะลุยโจทย์ข้อสอบเข้ามหาลัย เน้นตะลุยโจทย์ TCAS ครบทั้ง 3 สนาม : GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ อังกฤษ เน้นฝึกฝนให้คล่อง และถูกต้องให้ทันกับเวลาสอบที่จำกัด

คอร์ส GAT Insight

ล้วงลึกเจาะเนื้อหาก่อนลงสนาม GAT

สรุปเนื้อหาสำคัญที่ออกบ่อย พร้อมเทคนิคทำโจทย์แนวข้อสอบ GAT เน้นไปทำโจทย์มากกว่าเนื้อหา เหมาะกับน้อง ๆ ที่ต้องการติวเข้มส่งท้าย

คอร์ส 9 วิชาสามัญ อังกฤษ

จับจุดข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ทวนเนื้อหาพร้อมทำโจทย์

ทบทวนเนื้อหา Grammar ที่พบบ่อยในข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ เช่น Subject-Verb Agreement, Adjective/Noun Clause และ Callocation รวมถึง Interesting Idioms ที่มักจะเจอในข้อสอบประเภท Conversation

น้องๆ สามารถเรียนทุกคอร์สได้ไม่จำกัดไม่ใช่แค่อังกฤษ แต่รวมถึงไทย สังคมฯ ในราคาเริ่มต้นเพียง 9,900.- เมื่อสมัครเป็นแพ็กเกจเรียนไม่จำกัดคอร์ส ในระยะเวลาตาม SET ที่น้องเลือก โดยสิทธิพิเศษก็จะแตกต่างกันไปค่ะ ซึ่งความคุ้มค่าจะขึ้นอยู่กับจำนวนคอร์สที่น้องๆ เรียนได้ในระยะเวลาที่กำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ “English Unlimited Pack”

 • สมัครออนไลน์ เข้าเรียนได้ทันที พร้อมบริการจัดส่งหนังสือฟรีทั่วประเทศ
 • สอบถามเพิ่มเติม ทดลองเรียนและสมัครเรียนที่: https://lin.ee/5YDMROv

 • บทความอื่นๆ
 • Section1_5 คอร์สเรียนแนะนำ

คอร์สระดับ ม.ปลาย

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

 • 5,500.-
TCAS Admission อังกฤษ
(9วิชาสามัญ, GAT, O-NET)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

 • 8,000.-
ตะลุยโจทย์
TCAS Admission อังกฤษ

แซงโค้งสุดท้าย
ลุยโจทย์ครบทุกสนาม TCAS

 • 5,500.-

คอร์สระดับ ม.ต้น

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

 • 5,500.-
สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

 • 7,900.-

คอร์สระดับประถม

Vocab + Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

 • 5,550.-
Grammar + Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

 • 5,500
Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

 • 5,500.-
สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

 • 5,500.-
ม.ปลาย
Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

 • 5,500.-
TCAS Admission อังกฤษ
(9วิชาสามัญ, GAT, O-NET)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

 • 8,000.-
ตะลุยโจทย์
TCAS Admission อังกฤษ

แซงโค้งสุดท้าย
ลุยโจทย์ครบทุกสนาม TCAS

 • 5,500.-
ม.ต้น
Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

 • 5,500.-
สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

 • 7,900.-
ประถม
Vocab + Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

 • 5,550.-
Grammar + Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

 • 5,500
Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

 • 5,500.-
สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

 • 5,500.-

สมัครเรียน

ทดลองเรียนฟรี

ปรึกษาปัญหา
การเรียน

สมัครเรียน

ทดลองเรียนฟรี

ปรึกษาปัญหา
การเรียน