เก็บอังกฤษเกิน 70 สอบติดเตรียมอุดมชัวร์

ก่อนที่จะไปดูกันว่าทำยังไงเราถึงจะเก็บภาษาอังกฤษเกิน 70% เพื่อจะสอบติดเตรียมอุดม ขอบอกเหตุผลก่อนนะคะว่าทำไมต้องเป็นเลข 70% เหตุผลที่ต้องเก็บภาษาอังกฤษเกิน 70% เพราะสัดส่วนของภาษาอังกฤษในการสอบเข้าเตรียมอุดมมีค่อนข้างสูง และทุกสายการเรียนต้องสอบภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะสายวิทย์ หรือสายศิลป์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลป์-ภาษาที่มีสัดส่วนภาษาอังกฤษค่อนข้างสูง ทำให้ถ้าหากน้อง ๆ มีคะแนนภาษาอังกฤษที่ดีก็จะยิ่งมีส่วนในการสอบติดเตรียมอุดม แต่ก่อนจะไปดูเทคนิค เรามาดูเรื่องสัดส่วน จำนวนรับ อัตราการแข่งขันของ TU84 ปีที่ผ่านมากันดีกว่าคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง

สอบเข้าเตรียมอุดม: อัตราส่วนการแข่งขันสูงทุกสายการเรียน

สอบ เตรียม อุดม
ติว เข้า เตรียม อุดม
เตรียม อุดม ภาษา อังกฤษ
สอบ เข้า เตรียม อุดม ศิลป์ ภาษา

(อ้างอิงจากข้อมูลการสอบปีล่าสุด 2564)

จากภาพน้อง ๆ จะเห็นได้ว่าไม่ว่าสายไหนก็ต้องสอบภาษาอังกฤษ โดยสัดส่วนในการ สอบเข้าเตรียมอุดมแต่ละสายจะแตกต่างกันไป

สายวิทย์-คณิต และสายศิลป์-คำนวณ  วิชาที่จะใช้สอบเข้าเตรียมอุดม คือ ภาษาอังกฤษ ไทย สังคม เลข วิทย์
โดยทั้ง 2 สายวิทย์ และสายศิลป์ คำนวณ จะสอบภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ 40 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นสัดส่วน 25% ของคะแนนทั้งหมด และจะมีวิชาภาษาไทย สังคม เลข วิทย์ในสัดส่วนที่แตกต่างกันไป

ส่วนสายศิลป์-ภาษา วิชาที่จะใช้สอบเข้าเตรียมอุดม คือ ภาษาอังกฤษ ไทย สังคม โดยจะแตกต่างจากสายอื่น ๆ ตรงที่จะสอบภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ 80 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน คิดเป็นสัดส่วน 50% ของคะแนนทั้งหมด

น้อง ๆ เด็กวิทย์คนไหนที่กำลังคิดว่าจะเท “ภาษาอังกฤษ” ต้องคิดให้ดีนะคะ

เพราะภาษาอังกฤษ สัดส่วนเท่ากับ วิทย์และคณิต ถือว่าเทไม่ได้เด็ดขาด
เพราะฉะนั้นเด็กวิทย์-คณิตคนไหนที่อยากสอบติดเตรียมอุดม ต้องเตรียมภาษาอังกฤษให้พร้อม ส่วนสายศิลป์ คำนวณ และศิลป์ ภาษา ต้องเน้น เน้น และ เน้นภาษาอังกฤษให้เข้มข้น

โดยเกณฑ์ที่เตรียมอุดมฯ ใช้ในการตัดคะแนนไม่ได้คิดคะแนนแบบข้อละ 2.5 คะแนน  แต่เป็นการใช้การคิดคะแนนแบบ T-score 

กล่าวง่าย ๆ คือถ้าหากข้อไหนที่น้อง ๆ ทำกันได้เยอะ ข้อนั้นจะมีน้ำหนักน้อย คะแนนน้อย แต่ถ้าข้อไหนน้อง ๆ ทำกันไม่ค่อยได้ ข้อนั้นน้ำหนักจะเยอะ คนที่ทำได้ก็จะได้คะแนนมาก

ยิ่งน้อง ๆ คนไหนทำได้มากกว่าคนอื่น ผิดน้อยกว่าคนอื่นก็จะยิ่งมีโอกาสสอบติดเตรียมอุดม

สอบเข้าเตรียมอุดม: ทำยังไงให้ถึงจะสอบติดเตรียมอุดม อย่างที่เราวางไว้

1.เกณฑ์การรับสมัครโรงเรียนเตรียมอุดม

เนื่องจากจำนวนรับเท่าเดิม คนสมัครเพิ่มขึ้นทุกปี เราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นคนที่เขาจะรับหรือเปล่า หรือเราสามารถเพิ่มโอกาสของตัวเองให้มากขึ้นด้วยการสมัครรอบอื่นได้อีกไหม เช่น น้อง ๆ บางคนที่มีผลงานวิชาการหรือความสามารถพิเศษอาจจะลองยื่นเข้ามาในรูปแบบที่ 2 โควตาโอลิมปิกวิชาการและความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ แทนการยื่นเพื่อสมัครแบบปกติ เพราะถ้าหากไม่ผ่านคัดเลือกในรอบนี้ก็ยังมีโอกาสสอบในรอบปกติได้อีก โดยจำนวนรับของเตรียมอุดมฯ แบ่งเป็น

รับ 1,520 คน แบ่งเป็น 

 • โควตาโอลิมปิกวิชาการ 35 คน
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม คณิตศาสตร์พื้นฐาน และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5  ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • อยู่ระหว่างหรือเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการของ สสวท. หรือสอวน.
 • ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หรือเทียบเท่าจากการแข่งขัน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติ ซึ่งประเทศไทยส่งเข้าร่วมการแข่งขันและมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 4 ประเทศ
 • ได้รับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ชนะเลิศ จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือหน่วยงานของรัฐหรือจากองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
 • แฟ้มสะสมผลงานพร้อมหลักฐานเอกสาร เช่น เกียรติบัตร หนังสือรับรอง รูปถ่าย 

ถ้าหากน้อง ๆ สอบติดโควตาโอลิมปิกวิชาการ ต้องเรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ตลอด 3 ปี

 • ความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ 69 คน
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  • เกรดเฉลี่ยสะสม 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

และถ้าสมัครแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม คณิตศาสตร์พื้นฐาน และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5  ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50

 • แฟ้มสะสมผลงานพร้อมหลักฐานเอกสารแสดงความสามารถประเภทความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ด้านดนตรีไทยร่วมสมัย ด้านนาฏศิลป์ไทย ด้านดุริยางค์ และด้านศิลปะ  เช่น เกียรติบัตร หนังสือรับรอง รูปถ่าย เป็นต้น
 • โควตาจังหวัด 306 คน
 • สอบคัดเลือกทั่วไป 1,110 คน

โดยใน 1,520 คน จะออกเป็นสายการเรียนต่าง ๆ ดังนี้ 

สายวิทย์-คณิต

สายภาษา-คณิต (ศิลป์-คำนวณ)

สายศิลป์ภาษา-ฝรั่งเศส

สายศิลป์ภาษา-เกาหลี

สายศิลป์ภาษา-ญี่ปุ่น

สายศิลป์ภาษา-จีน

สายศิลป์ภาษา-สเปน

สายศิลป์ภาษา-เยอรมัน

โดยแต่ละสายจะมีเปิดรับสมัครในแต่ละรอบแตกต่างกัน น้อง ๆ ต้องรอติดตามข้อมูลให้ดีนะคะ จะได้ไม่พลาดข่าวสอบเข้าเตรียมอุดม

สอบ เข้า เตรียม อุดม ศิลป์ ภาษา ติดง่ายกว่า สายวิทย์ จริงเหรอ

สอบ เตรียม อุดม
ติว เข้า เตรียม อุดม
เตรียม อุดม ภาษา อังกฤษ
สอบ เข้า เตรียม อุดม ศิลป์ ภาษา

ในปีล่าสุด TU84 มีผู้สมัครสูงถึง 12765 คน แต่เตรียมฯ เปิดรับแค่ 1520 คน ถ้าคิดเป็นอัตราส่วนถือว่ามีการแข่งขันสูงถึง 1:8 แต่ถ้าหากแยกเป็นสายการเรียนจะเป็นตามภาพ คือ สายวิทย์-คณิต 1:12

สายภาษา-คณิต (ศิลป์-คำนวณ) 1:15

สายศิลป์ภาษา-ฝรั่งเศส 1:8

สายศิลป์ภาษา-เกาหลี 1:13

สายศิลป์ภาษา-ญี่ปุ่น  1:10

สายศิลป์ภาษา-จีน  1:11

สายศิลป์ภาษา-สเปน  1:9

สายศิลป์ภาษา-เยอรมัน 1:7

ปกติหลายคนอาจจะคิดว่าสายศิลป์-ภาษาคนอยากเข้าน้อยกว่าวิทย์-คณิตแน่นอน ลองยื่นเข้าศิลป์-ภาษาดีกว่า โอกาสติดศิลป์-ภาษามีมากกว่า บอกเลยว่าไม่จริงค่ะ อย่างสายศิลป์-ภาษา จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี จำนวนอัตราการแข่งขันพอ ๆ กับสายวิทย์-คณิตเลย จำนวนวิชาที่ใช้สอบเข้าก็น้อยกว่า มีเพียงแค่วิชาภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ ภาษาไทย 2 ฉบับ และสังคมฯ ทำให้คนที่จะสอบเข้าโฟกัสแค่ 3 วิชา ทำให้คะแนนแต่ละวิชาสูง การแข่งขันก็จะยิ่งสูง 

2.รู้ปฎิทินก่อน เตรียมตัวสอบเข้าเตรียมอุดมก่อน

จากภาพเราจะเห็นได้ว่าช่วงไหนเป็นช่วงที่โรงเรียนเตรียมอุดมฯ รับสมัครรอบอะไรบ้าง
ถ้าหากน้อง ๆ รู้ Timeline ก็จะช่วยให้น้อง ๆ สามารถวางแผนอ่านหนังสือ ทำโจทย์ได้ดีมากยิ่งขึ้น 

3.ลองทำข้อสอบเก่าเตรียมอุดมฯย้อนหลัง

ถ้าหากใครที่สามารถหาข้อสอบเก่าของโรงเรียนเตรียมอุดมย้อนหลังมาได้ ลองเอามาทำดูหลาย ๆ ปีเลยค่ะ น้อง ๆ จะเห็นว่าข้อสอบเก่า โดยเฉพาะภาษาอังกฤษของเตรียมอุดมจะล้อไปกับการออกข้อสอบ GAT ของพี่ ๆ ม.6 เลย ยิ่งน้อง ๆ ทำหลาย ๆ ปี น้อง ๆ จะยิ่งเห็นเทรนด์ในการออกข้อสอบ และรู้ว่าเทรนด์ไม่ได้เปลี่ยนไปเลย แม้ปีล่าสุด เตรียมอุดมจะลดจำนวนข้อลงจาก 50 ข้อ เหลือ 40 ข้อ และลดเวลาสอบลง แต่ความยากของข้อสอบเตรียมอุดมไม่ได้ต่างจากเดิมเลย แต่ที่ยากก็คือข้อสอบเก่าเตรียมอุดม ไม่มีเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนี่สิคะ ทำให้ค่อนข้างยากที่จะหามาฝึกทำ แต่ถ้าน้อง ๆ เรียนกับ Enconcept ไม่ต้องกลัวนะคะ พี่ ๆ จะมีรวบรวมข้อสอบเก่าและข้อสอบปีล่าสุดของเตรียมอุดมฯ ไว้ให้น้อง ๆ ฝึกทำในคอร์สจนเก่งเลยค่ะ

4.เดินตามรุ่นพี่ที่เคยสอบติดเตรียมอุดม

การเข้าไปขอคำแนะนำ พูดคุย กับรุ่นพี่ที่สอบติดเตรียมอุดมแล้ว นอกจากจะทำให้เราได้เคล็ดลับมาทำตามเตรียมตัวสอบเข้าเตรียมอุดมแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจที่สอบติดอีกด้วย

ย้อนดู รุ่นพี่ TU84 ติวยังไงให้สอบเข้า ติดที่ 9 เตรียมอุดม สายศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น

“เรามาเริ่มเตรียมตัวตอนช่วงม.3 เทอม 1 มีเวลาไม่มาก แถมเปลี่ยนสายกะทันหัน จากที่เราอยู่ห้องวิทย์-คณิต เน้นเรียนวิทย์-คณิตมาตลอด ตอนนี้อยากเข้าศิลป์-ภาษาแทนเลยต้องมาเราเน้นอ่านวิชาอังกฤษ ไทย สังคม เราเลยรู้สึกว่าต้องพยายามมากกว่าคนอื่น”

1.เวลาที่เหนื่อยมาก ๆ ต้องพัก

“เวลาที่อ่านหนังสือนาน ๆ มันจะเหนื่อยมาก ๆ เราก็จะพักเลย หาอะไรทำให้ผ่อนคลาย บอกตัวเองว่าพักให้หายเหนื่อยแล้วกลับมามีไฟอีกครั้ง ไม่ใช่เรื่องผิดเลย”

2.พักได้แต่อย่าเพิ่งถอดใจ

“เพราะเราเคยฝืนอ่านมาก ๆ จนหมดไฟแล้วเลิกอ่านไปเกือบอาทิตย์ แต่ก็กลับ

มาคิดได้ว่าถ้าเลิกตอนนี้ที่ผ่านมาก็ไร้ประโยชน์เลยกลับมาอ่านต่อจนสำเร็จ”

3.จัดเวลาให้ดี

“เรื่องการบ้านเยอะน่าจะเป็นปัญหาที่หลาย ๆ คนเจอเหมือน ๆ กัน เราก็พยายามจัดการเวลาดี ๆ และหาเวลาทำให้เสร็จให้ได้ไวที่สุด หรืออาจจะลองรวมกลุ่มทำกับเพื่อนผ่าน Online แบ่งกันทำแต่ละพาร์ตก็ได้ จะได้ทำได้ไวขึ้น”

4.ถ้าทำโจทย์เก่าแล้วได้คะแนนน้อย อย่าท้อ

“พยายามให้กำลังใจตัวเองว่าที่เราอ่านมาเยอะ มันไม่ได้ศูนย์เปล่า อย่างน้อยข้อที่เราเคยทำไม่ได้ เรียนไม่รู้เรื่องมาก่อน ตอนนี้เราทำได้มากขึ้นแล้ว

ข้อไหนที่เราผิดก็มองว่าตอนนี้ยังดีกว่าไปผิดในห้องสอบ กว่าจะถึงวันสอบ เราก็ยังเหลือเวลาให้เรียนรู้อีก เรายังมีเวลา”

5.เทคนิคดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

“Enconcept มีส่วนช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น พี่ ๆ ค่อย ๆ สอนไปทีละเรื่อง มีโจทย์ให้ฝึกทำเยอะมาก ทำให้วันสอบจริง เราไม่ลน มำข้อสอบทัน

ที่สำคัญคือ Memolody ทำให้เราจำศัพท์ได้เยอะมาก ถึงจะไม่ค่อยชอบร้องเพลงเท่าไหร่แต่พอลองเปิดใจเรียนก็เห็นผลดีมากๆ ศัพท์ในเพลงเป็นศัพท์ที่ได้ใช้จริงเจอทั้งในแบบฝึกหัดและข้อสอบเลย ทำให้การเรียนศัพท์ของเราง่ายขึ้นเยอะมาก”

5. เพิ่มโอกาสติดเตรียมอุดมด้วย “ภาษาอังกฤษ” กับ Enconcept 

Enconcept พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยน้อง ๆ สอบติดเตรียมฯ ด้วยคอร์สที่จัดเต็มรวบรวมเนื้อหาสำคัญที่ต้องรู้ก่อนสอบ เรียนเข้าใจในระยะเวลาสั้น สอนด้วยเทคนิคเฉพาะของ Enconcept พร้อมโจทย์และแบบฝึกหัดที่สร้างความคุ้นชินในการทำข้อสอบจริง

คอร์ส Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

เน้นทบทวน Grammar เสริมคำศัพท์ พร้อมฝึกทำโจทย์กว่า 700 ข้อ + Simulation Test (ข้อสอบจำลอง) 1 ชุด

เหมาะกับน้อง ๆ ม.3 ที่ไม่มีเวลาทวน Grammar, Vocab เหลือเวลาค่อนข้างน้อย ต้องการสรุปย่อสิ่งที่ต้องรู้

เนื้อหา 33 ชั่วโมง 3 เดือน 5,500.-

คอร์สสอบเข้าเตรียมฯ และ ม.4 โรงเรียนดัง

 • สรุปเนื้อหาเข้มครบ จัดเต็ม
 • เน้นฝึกเทคนิคการทำ Grammar, Reading & Vocab ใช้ได้จริงในสนามสอบ
 • อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดเสริม เพิ่มความเข้าใจกว่า 1,000 ข้อ

เนื้อหา 53 ชั่วโมง 6 เดือน 7,900.-

(ควรเรียนคอร์ส Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ มาก่อน)

คอร์สตะลุยโจทย์สอบเข้าเตรียมฯ และ ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

 • ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าเตรียมฯ ครบทุก Parts 
 • เพิ่มประสบการณ์การวิเคราะห์ ฝึกทำโจทย์จนชำนาญ พร้อม Simulation Test 5 ชุด

เนื้อหา 25 ชั่วโมง 3 เดือน 5,500.-

(ควรเรียน คอร์สสอบเข้าเตรียมฯ และ ม.4 โรงเรียนดังมาก่อน)

เปิด! ข้อสอบจริง สอบเข้าเตรียมอุดม ภาษาอังกฤษปีล่าสุด

ว่าแล้วก็มีตัวอย่างข้อสอบปีล่าสุด วิชาภาษาอังกฤษของเตรียมอุดม มาฝากกันซะหน่อย น้อง ๆ ลองทำดูนะคะว่า 5 ข้อนี้ยากหรือง่าย จับเวลา 5 นาที จะได้ประเมินได้ว่าเราพร้อมแค่ไหน

เฉลย: 1.c, 2.a, 3.a, 4.a, 5.b

เป็นยังไงบ้างคะ เทคนิคและข้อมูลในการเตรียมตัวสอบเข้าเตรียมอุดมฯ   จัดเต็มทั้งข้อมูลการสอบครบทุกสายการเรียน ทั้งสายวิทย์-คณิต สายศิลป์-คำนวณ สายศิลป์-ภาษาเลย พร้อมทั้งมีปฎิทินการสอบแต่ละรอบ และข้อสอบจริงภาษาอังกฤษเพื่อน้อง ๆ ว่าที่ #TU85 #TU86 จะได้เตรียมตัววางแผนอ่านหนังสือสอบ และได้เป็นว่าที่เด็กเตรียมอุดมฯ อย่างที่น้อง ๆ หวัง ซึ่งนอกจากข้อมูลการสอบแล้ว Enconcept ยังมีเทคนิคทำข้อสอบอีกเพียบที่จะทำให้น้อง ๆ สามารถสอบติดได้อย่างที่น้อง ๆ ตั้งใจไว้ และนอกจากจะมีคอร์สเรียนที่เข้มข้น ครบคลุมแล้ว ยังมีพี่โค้ชที่จะคอยตอบคำถามวิชาการ, วางแผนการเรียน, คอยให้ความช่วยเหลือตลอดการเรียน สนใจสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Enconcept ทุกช่องทาง

บทความอื่นๆ

คอร์สเรียนแนะนำ

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

6,500.-

Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นพื้นฐาน ม.ปลาย
โค้งสุดท้ายสรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

TCAS Admission อังกฤษ
(TGAT, A-Level)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

8,000.-

ตะลุยโจทย์ TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

Junior Vocab &
Reading ม.ต้น

ยำเทคนิคเก่งศัพท์ระดับ ม.ต้น
เผยเคล็ดลับทำ Reading

5,500.-

Junior
Grammar & Error

เก่ง Grammar ระดับ ม.ต้น
เป็นระบบ จำได้ ใช้เป็น

5,500.-

สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

7,900.-

Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

5,500.-

Vocab & Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

5,500.-

Grammar & Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

5,500.-

Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

5,500.-

สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

5,500.-

สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน
สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน