คอร์สภาษาอังกฤษระดับประถม

ติวเข้มเก่งอังกฤษ ระดับประถมปลาย ปรับพื้นฐาน พร้อมสอบติด ม.1 โรงเรียนดัง, EP

พี่แนนแนะนำ สูตรสำเร็จ เก่งอังกฤษ พิชิต ม. 1 โรงเรียนดัง

Vocab + Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

 • 5,500.-
Grammar + Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

 • 5,500
Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

 • 5,500.-
สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

 • 5,500.-
ตะลุยโจทย์ สอบเข้า ม.1
โรงเรียนดัง

แตกโจทย์ครบทุกรูปแบบ
ยิ่งลุย ยิ่งเยอะประสบการณ์

 • 3,000.-

คอร์สทำเกรด ระดับประถมปลาย

รวมทักษะอังกฤษ
ป.4 เทอม 1

ปรับพื้นฐานระดับประถม เพิ่มเกรด
อิงเนื้อหา ตามหลักสูตร ป.4 เทอม 1

 • 5,500.-
รวมทักษะอังกฤษ
ป.4 เทอม 2

ปรับพื้นฐานระดับประถม เพิ่มเกรด
อิงเนื้อหา ตามหลักสูตร ป.4 เทอม 2

 • 5,500.-
รวมทักษะอังกฤษ
ป.5 เทอม 1

ปรับพื้นฐานระดับประถม เพิ่มเกรด
อิงเนื้อหา ตามหลักสูตร ป.5 เทอม 1

 • 5,500.-
รวมทักษะอังกฤษ
ป.5 เทอม 2

ปรับพื้นฐานระดับประถม เพิ่มเกรด
อิงเนื้อหา ตามหลักสูตร ป.5 เทอม 2

 • 5,500.-

คอร์สเสริมทักษะ ระดับประถมปลาย

Vocab + Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

 • 5,500.-
Grammar + Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

 • 5,500
Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม

ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

 • 5,500.-

คอร์สสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง, EP

สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

 • 5,500.-
ตะลุยโจทย์ สอบเข้า ม.1
โรงเรียนดัง

แตกโจทย์ครบทุกรูปแบบ
ยิ่งลุย ยิ่งเยอะประสบการณ์

 • 3,000.-

ตารางเรียนคอร์ส NEW ONLINE

สิทธิพิเศษเฉพาะนักเรียน English Unlimited Pack
เรียนได้ทุกระดับชั้นพร้อมกันผ่าน ZOOM ตลอดระยะเวลาเรียน
ประถม
ม.ต้น
ม.ปลาย

สมัครเรียน

ทดลองเรียนฟรี

ปรึกษาปัญหา
การเรียน

สมัครเรียน

ทดลองเรียนฟรี

ปรึกษาปัญหา
การเรียน