เก็บอังกฤษเกิน 70 สอบติดเตรียมอุดมชัวร์

ก่อนที่จะไปดูกันว่าทำยังไงเราถึงจะเก็บภาษาอังกฤษเกิน 70% เพื่อจะสอบติดเตรียมอุดม ขอบอกเหตุผลก่อนนะคะว่าทำไมต้องเป็นเลข 70% เหตุผลที่ต้องเก็บภาษาอังกฤษเกิน 70% เพราะสัดส่วนของภาษาอังกฤษในการสอบเข้าเตรียมอุดมมีค่อนข้างสูง และทุกสายการเรียนต้องสอบภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะสายวิทย์ หรือสายศิลป์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลป์-ภาษาที่มีสัดส่วนภาษาอังกฤษค่อนข้างสูง ทำให้ถ้าหากน้อง ๆ มีคะแนนภาษาอังกฤษที่ดีก็จะยิ่งมีส่วนในการสอบติดเตรียมอุดม แต่ก่อนจะไปดูเทคนิค เรามาดูเรื่องสัดส่วน จำนวนรับ อัตราการแข่งขันของ TU84 ปีที่ผ่านมากันดีกว่าคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง

อัตราส่วนการแข่งขันสูงทุกสายการเรียน

(อ้างอิงจากข้อมูลการสอบปีล่าสุด 2564)

จากภาพน้อง ๆ จะเห็นได้ว่าไม่ว่าสายไหนก็ต้องสอบภาษาอังกฤษ โดยสัดส่วนในการ สอบเข้าเตรียมอุดมแต่ละสายจะแตกต่างกันไป

สายวิทย์-คณิต และสายศิลป์-คำนวณ  วิชาที่จะใช้สอบเข้าเตรียมอุดม คือ ภาษาอังกฤษ ไทย สังคม เลข วิทย์
โดยทั้ง 2 สายวิทย์ และสายศิลป์ คำนวณ จะสอบภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ 40 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นสัดส่วน 25% ของคะแนนทั้งหมด และจะมีวิชาภาษาไทย สังคม เลข วิทย์ในสัดส่วนที่แตกต่างกันไป

ส่วนสายศิลป์-ภาษา วิชาที่จะใช้สอบเข้าเตรียมอุดม คือ ภาษาอังกฤษ ไทย สังคม โดยจะแตกต่างจากสายอื่น ๆ ตรงที่จะสอบภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ 80 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน คิดเป็นสัดส่วน 50% ของคะแนนทั้งหมด

น้อง ๆ เด็กวิทย์คนไหนที่กำลังคิดว่าจะเท “ภาษาอังกฤษ” ต้องคิดให้ดีนะคะ

เพราะภาษาอังกฤษ สัดส่วนเท่ากับ วิทย์และคณิต ถือว่าเทไม่ได้เด็ดขาด
เพราะฉะนั้นเด็กวิทย์-คณิตคนไหนที่อยากสอบติดเตรียมอุดม ต้องเตรียมภาษาอังกฤษให้พร้อม ส่วนสายศิลป์ คำนวณ และศิลป์ ภาษา ต้องเน้น เน้น และ เน้นภาษาอังกฤษให้เข้มข้น

Tip: เกณฑ์ที่เตรียมอุดมฯ ใช้ในการตัดคะแนนไม่ได้คิดคะแนนแบบข้อละ 2.5 คะแนน แต่เป็นการใช้การคิดคะแนนแบบ T-score กล่าวง่าย ๆ คือถ้าหากข้อไหนที่น้อง ๆ ทำกันได้เยอะ ข้อนั้นจะมีน้ำหนักน้อย คะแนนน้อย แต่ถ้าข้อไหนน้อง ๆ ทำกันไม่ค่อยได้ ข้อนั้นน้ำหนักจะเยอะ คนที่ทำได้ก็จะได้คะแนนมากยิ่งน้อง ๆ คนไหนทำได้มากกว่าคนอื่น ผิดน้อยกว่าคนอื่นก็จะยิ่งมีโอกาสสอบติดเตรียมอุดม

 ทำยังไงให้ถึงจะสอบติดเตรียมอุดม อย่างที่เราวางไว้

1.เกณฑ์การรับสมัครโรงเรียนเตรียมอุดม

เนื่องจากจำนวนรับเท่าเดิม คนสมัครเพิ่มขึ้นทุกปี เราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นคนที่เขาจะรับหรือเปล่า หรือเราสามารถเพิ่มโอกาสของตัวเองให้มากขึ้นด้วยการสมัครรอบอื่นได้อีกไหม เช่น น้อง ๆ บางคนที่มีผลงานวิชาการหรือความสามารถพิเศษอาจจะลองยื่นเข้ามาในรูปแบบที่ 2 โควตาโอลิมปิกวิชาการและความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ แทนการยื่นเพื่อสมัครแบบปกติ เพราะถ้าหากไม่ผ่านคัดเลือกในรอบนี้ก็ยังมีโอกาสสอบในรอบปกติได้อีก โดยจำนวนรับของเตรียมอุดมฯ

รับ 1,520 คน แบ่งเป็น 

 • โควตาโอลิมปิกวิชาการ 35 คน
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

คณิตศาสตร์พื้นฐาน และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5  ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50

 • อยู่ระหว่างหรือเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการของ สสวท. หรือสอวน.
 • ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หรือเทียบเท่าจากการแข่งขัน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติ ซึ่งประเทศไทยส่งเข้าร่วมการแข่งขันและมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 4 ประเทศ
 • ได้รับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ชนะเลิศ จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือหน่วยงานของรัฐหรือจากองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
 • แฟ้มสะสมผลงานพร้อมหลักฐานเอกสาร เช่น เกียรติบัตร หนังสือรับรอง รูปถ่าย 

ถ้าหากน้อง ๆ สอบติดโควตาโอลิมปิกวิชาการ ต้องเรียนในแผนการเรียน

วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ตลอด 3 ปี

 • ความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ 69 คน
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  • เกรดเฉลี่ยสะสม 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

และถ้าสมัครแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม คณิตศาสตร์พื้นฐาน และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5  ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50

 • แฟ้มสะสมผลงานพร้อมหลักฐานเอกสารแสดงความสามารถประเภทความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ด้านดนตรีไทยร่วมสมัย ด้านนาฏศิลป์ไทย ด้านดุริยางค์ และด้านศิลปะ  เช่น เกียรติบัตร หนังสือรับรอง รูปถ่าย เป็นต้น
 • โควตาจังหวัด 306 คน
 • สอบคัดเลือกทั่วไป 1,110 คน

โดยใน 1,520 คน จะออกเป็นสายการเรียนต่าง ๆ ดังนี้ 

สายวิทย์-คณิต

สายภาษา-คณิต (ศิลป์-คำนวณ)

สายศิลป์ภาษา-ฝรั่งเศส

สายศิลป์ภาษา-เกาหลี

สายศิลป์ภาษา-ญี่ปุ่น

สายศิลป์ภาษา-จีน

สายศิลป์ภาษา-สเปน

สายศิลป์ภาษา-เยอรมัน


โดยแต่ละสายจะมีเปิดรับสมัครในแต่ละรอบแตกต่างกัน น้อง ๆ ต้องรอติดตามข้อมูลให้ดีนะคะ จะได้ไม่พลาดข่าวสอบเข้าเตรียมอุดม

2.รู้ปฎิทินก่อน เตรียมตัวสอบเข้าเตรียมอุดมก่อน

 จากภาพเราจะเห็นได้ว่าช่วงไหนเป็นช่วงที่โรงเรียนเตรียมอุดมฯ รับสมัครรอบอะไรบ้าง
ถ้าหากน้อง ๆ รู้ Timeline ก็จะช่วยให้น้อง ๆ สามารถวางแผนอ่านหนังสือ ทำโจทย์ได้ดีมากยิ่งขึ้น

3.ลองทำข้อสอบเก่าเตรียมอุดมฯย้อนหลัง

ถ้าหากใครที่สามารถหาข้อสอบเก่าของโรงเรียนเตรียมอุดมย้อนหลังมาได้ ลองเอามาทำดูหลาย ๆ ปีเลยค่ะ น้อง ๆ จะเห็นว่าข้อสอบเก่า โดยเฉพาะภาษาอังกฤษของเตรียมอุดมจะล้อไปกับการออกข้อสอบ GAT ของพี่ ๆ ม.6 เลย ยิ่งน้อง ๆ ทำหลาย ๆ ปี น้อง ๆ จะยิ่งเห็นเทรนด์ในการออกข้อสอบ และรู้ว่าเทรนด์ไม่ได้เปลี่ยนไปเลย แม้ปีล่าสุด เตรียมอุดมจะลดจำนวนข้อลงจาก 50 ข้อ เหลือ 40 ข้อ และลดเวลาสอบลง แต่ความยากของข้อสอบเตรียมอุดมไม่ได้ต่างจากเดิมเลย แต่ที่ยากก็คือข้อสอบเก่าเตรียมอุดม ไม่มีเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนี่สิคะ ทำให้ค่อนข้างยากที่จะหามาฝึกทำ แต่ถ้าน้อง ๆ เรียนกับ Enconcept ไม่ต้องกลัวนะคะ พี่ ๆ จะมีรวบรวมข้อสอบเก่าและข้อสอบปีล่าสุดของเตรียมอุดมฯ ไว้ให้น้อง ๆ ฝึกทำในคอร์สจนเก่งเลยค่ะ

4.เดินตามรุ่นพี่ที่เคยสอบติดเตรียมอุดม

การเข้าไปขอคำแนะนำ พูดคุย กับรุ่นพี่ที่สอบติดเตรียมอุดมแล้ว นอกจากจะทำให้เราได้เคล็ดลับมาทำตามเตรียมตัวสอบเข้าเตรียมอุดมแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจที่สอบติดอีกด้วย

5.ย้อนดู รุ่นพี่ TU84 ติวยังไงให้สอบเข้า ติดที่ 9 เตรียมอุดม สายศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น

“เรามาเริ่มเตรียมตัวตอนช่วงม.3 เทอม 1 มีเวลาไม่มาก แถมเปลี่ยนสายกะทันหัน จากที่เราอยู่ห้องวิทย์-คณิต เน้นเรียนวิทย์-คณิตมาตลอด ตอนนี้อยากเข้าศิลป์-ภาษาแทนเลยต้องมาเราเน้นอ่านวิชาอังกฤษ ไทย สังคม เราเลยรู้สึกว่าต้องพยายามมากกว่าคนอื่น”

1.เวลาที่เหนื่อยมาก ๆ ต้องพัก

“เวลาที่อ่านหนังสือนาน ๆ มันจะเหนื่อยมาก ๆ เราก็จะพักเลย หาอะไรทำให้ผ่อนคลาย บอกตัวเองว่าพักให้หายเหนื่อยแล้วกลับมามีไฟอีกครั้ง ไม่ใช่เรื่องผิดเลย”

2.พักได้แต่อย่าเพิ่งถอดใจ

“เพราะเราเคยฝืนอ่านมาก ๆ จนหมดไฟแล้วเลิกอ่านไปเกือบอาทิตย์ แต่ก็กลับ

มาคิดได้ว่าถ้าเลิกตอนนี้ที่ผ่านมาก็ไร้ประโยชน์เลยกลับมาอ่านต่อจนสำเร็จ”

3.จัดเวลาให้ดี

“เรื่องการบ้านเยอะน่าจะเป็นปัญหาที่หลาย ๆ คนเจอเหมือน ๆ กัน เราก็พยายามจัดการเวลาดี ๆ และหาเวลาทำให้เสร็จให้ได้ไวที่สุด หรืออาจจะลองรวมกลุ่มทำกับเพื่อนผ่าน Online แบ่งกันทำแต่ละพาร์ตก็ได้ จะได้ทำได้ไวขึ้น”

4.ถ้าทำโจทย์เก่าแล้วได้คะแนนน้อย อย่าท้อ

“พยายามให้กำลังใจตัวเองว่าที่เราอ่านมาเยอะ มันไม่ได้ศูนย์เปล่า อย่างน้อยข้อที่เราเคยทำไม่ได้ เรียนไม่รู้เรื่องมาก่อน ตอนนี้เราทำได้มากขึ้นแล้ว ข้อไหนที่เราผิดก็มองว่าตอนนี้ยังดีกว่าไปผิดในห้องสอบ กว่าจะถึงวันสอบ เราก็ยังเหลือเวลาให้เรียนรู้อีก เรายังมีเวลา”

5.เทคนิคดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

“Enconcept มีส่วนช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น พี่ ๆ ค่อย ๆ สอนไปทีละเรื่อง มีโจทย์ให้ฝึกทำเยอะมาก ทำให้วันสอบจริง เราไม่ลน ทำข้อสอบทัน

ที่สำคัญคือ Memolody ทำให้เราจำศัพท์ได้เยอะมาก ถึงจะไม่ค่อยชอบร้องเพลงเท่าไหร่แต่พอลองเปิดใจเรียนก็เห็นผลดีมากๆ ศัพท์ในเพลงเป็นศัพท์ที่ได้ใช้จริงเจอทั้งในแบบฝึกหัดและข้อสอบเลย ทำให้การเรียนศัพท์ของเราง่ายขึ้นเยอะมาก”

สอบเข้าเตรียมอุดม ศิลป์ ภาษา ติดง่ายกว่า สายวิทย์ จริงเหรอ?

ในปีล่าสุด TU84 มีผู้สมัครสูงถึง 12765 คน แต่เตรียมฯ เปิดรับแค่ 1520 คน ถ้าคิดเป็นอัตราส่วนถือว่ามีการแข่งขันสูงถึง 1:8 แต่ถ้าหากแยกเป็นสายการเรียนจะเป็นตามภาพ คือ สายวิทย์-คณิต 1:12

สายภาษา-คณิต (ศิลป์-คำนวณ) 1:15

สายศิลป์ภาษา-ฝรั่งเศส 1:8

สายศิลป์ภาษา-เกาหลี 1:13

สายศิลป์ภาษา-ญี่ปุ่น  1:10

สายศิลป์ภาษา-จีน  1:11

สายศิลป์ภาษา-สเปน  1:9

สายศิลป์ภาษา-เยอรมัน 1:7

ปกติหลายคนอาจจะคิดว่าสายศิลป์-ภาษาคนอยากเข้าน้อยกว่าวิทย์-คณิตแน่นอน ลองยื่นเข้าศิลป์-ภาษาดีกว่า โอกาสติดศิลป์-ภาษามีมากกว่า บอกเลยว่าไม่จริงค่ะ อย่างสายศิลป์-ภาษา จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี จำนวนอัตราการแข่งขันพอ ๆ กับสายวิทย์-คณิตเลย จำนวนวิชาที่ใช้สอบเข้าก็น้อยกว่า มีเพียงแค่วิชาภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ ภาษาไทย 2 ฉบับ และสังคมฯ ทำให้คนที่จะสอบเข้าโฟกัสแค่ 3 วิชา ทำให้คะแนนแต่ละวิชาสูง การแข่งขันก็จะยิ่งสูง 

เพิ่มโอกาสติดเตรียมอุดมด้วย “ภาษาอังกฤษ” กับ Enconcept

Enconcept พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยน้อง ๆ สอบติดเตรียมฯ ด้วยคอร์สที่จัดเต็มรวบรวมเนื้อหาสำคัญที่ต้องรู้ก่อนสอบ เรียนเข้าใจในระยะเวลาสั้น สอนด้วยเทคนิคเฉพาะของ Enconcept พร้อมโจทย์และแบบฝึกหัดที่สร้างความคุ้นชินในการทำข้อสอบจริง

คอร์ส Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

 • เน้นทบทวน Grammar เสริมคำศัพท์ พร้อมฝึกทำโจทย์กว่า 700 ข้อ + Simulation Test (ข้อสอบจำลอง) 1 ชุด
 • เหมาะกับน้อง ๆ ม.3 ที่ไม่มีเวลาทวน Grammar, Vocab เหลือเวลาค่อนข้างน้อย ต้องการสรุปย่อสิ่งที่ต้องรู้

เนื้อหา 33 ชั่วโมง 3 เดือน 5,500.-

คอร์สสอบเข้าเตรียมฯ และ ม.4 โรงเรียนดัง

 • สรุปเนื้อหาเข้มครบ จัดเต็ม
 • เน้นฝึกเทคนิคการทำ Grammar, Reading & Vocab ใช้ได้จริงในสนามสอบ
 • อัดแน่นด้วยแบบฝึกหัดเสริม เพิ่มความเข้าใจกว่า 1,000 ข้อ

เนื้อหา 53 ชั่วโมง 6 เดือน 7,900.-

(ควรเรียนคอร์ส Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ มาก่อน)

คอร์สตะลุยโจทย์สอบเข้าเตรียมฯ และ ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

 • ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่าเตรียมฯ ครบทุก Parts 
 • เพิ่มประสบการณ์การวิเคราะห์ ฝึกทำโจทย์จนชำนาญ พร้อม Simulation Test 5 ชุด

เนื้อหา 25 ชั่วโมง 3 เดือน 5,500.-(ควรเรียน คอร์สสอบเข้าเตรียมฯ และ ม.4 โรงเรียนดังมาก่อน)

เปิด! ข้อสอบจริง สอบเข้าเตรียมอุดม ภาษาอังกฤษปีล่าสุด

ว่าแล้วก็มีตัวอย่างข้อสอบปีล่าสุด วิชาภาษาอังกฤษของเตรียมอุดม มาฝากกันซะหน่อย น้อง ๆ ลองทำดูนะคะว่า 3 ข้อนี้ยากหรือง่าย จับเวลา 3 นาที จะได้ประเมินได้ว่าเราพร้อมแค่ไหน

เฉลย: 1.c, 2.a, 3.a

เป็นยังไงบ้างคะ เทคนิคและข้อมูลในการเตรียมตัวสอบเข้าเตรียมอุดมฯ   จัดเต็มทั้งข้อมูลการสอบครบทุกสายการเรียน ทั้งสายวิทย์-คณิต สายศิลป์-คำนวณ สายศิลป์-ภาษาเลย พร้อมทั้งมีปฎิทินการสอบแต่ละรอบ และข้อสอบจริงภาษาอังกฤษเพื่อน้อง ๆ ว่าที่ #TU85 #TU86 จะได้เตรียมตัววางแผนอ่านหนังสือสอบ และได้เป็นว่าที่เด็กเตรียมอุดมฯ อย่างที่น้อง ๆ หวัง ซึ่งนอกจากข้อมูลการสอบแล้ว Enconcept ยังมีเทคนิคทำข้อสอบอีกเพียบที่จะทำให้น้อง ๆ สามารถสอบติดได้อย่างที่น้อง ๆ ตั้งใจไว้ และนอกจากจะมีคอร์สเรียนที่เข้มข้น ครบคลุมแล้ว ยังมีพี่โค้ชที่จะคอยตอบคำถามวิชาการ, วางแผนการเรียน, คอยให้ความช่วยเหลือตลอดการเรียน สนใจสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Enconcept ทุกช่องทาง

 • บทความอื่นๆ
 • Section1_5 คอร์สเรียนแนะนำ

คอร์สระดับ ม.ปลาย

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

 • 5,500.-
TCAS Admission อังกฤษ
(9วิชาสามัญ, GAT, O-NET)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

 • 8,000.-
ตะลุยโจทย์
TCAS Admission อังกฤษ

แซงโค้งสุดท้าย
ลุยโจทย์ครบทุกสนาม TCAS

 • 5,500.-

คอร์สระดับ ม.ต้น

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

 • 5,500.-
สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

 • 7,900.-

คอร์สระดับประถม

Vocab + Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

 • 5,550.-
Grammar + Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

 • 5,500
Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

 • 5,500.-
สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

 • 5,500.-
ม.ปลาย
Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

 • 5,500.-
TCAS Admission อังกฤษ
(9วิชาสามัญ, GAT, O-NET)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

 • 8,000.-
ตะลุยโจทย์
TCAS Admission อังกฤษ

แซงโค้งสุดท้าย
ลุยโจทย์ครบทุกสนาม TCAS

 • 5,500.-
ม.ต้น
Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

 • 5,500.-
สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

 • 7,900.-
ประถม
Vocab + Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

 • 5,550.-
Grammar + Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

 • 5,500
Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

 • 5,500.-
สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

 • 5,500.-

สมัครเรียน

ทดลองเรียนฟรี

ปรึกษาปัญหา
การเรียน

สมัครเรียน

ทดลองเรียนฟรี

ปรึกษาปัญหา
การเรียน