ไม่จบหมอ ก็เป็นหมอได้ ศิริราช ขยายโอกาส จบ ป.ตรีสาขาไหนก็เรียนหมอได้

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดโอกาสให้ผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา สามารถสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ได้ หากเป็นบุคคลที่เรียนจบด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 มีอายุไม่เกิน 35 ปี ก่อนวันเปิดการศึกษาปี 2563 และสามารถสอบ 7 วิชาสามัญ และวิชาเฉพาะของ กสพท.ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด ก็สามารถเข้าเรียนได้ โดยเริ่มต้นครั้งแรกในปีนี้ เบื้องต้น มีโควต้ารับนักศึกษาประเภทดังกล่าว 4 คน

รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยถึงเกณฑ์การรับนักศึกษาแพทย์ปี 2563 ว่า ยังคงรับ 3 รอบ รวมทั้งสิ้นจำนวน 292 คนเหมือนเดิม แต่ในการสอบ TCAS รอบ 2 หรือ รอบโควต้าประจำปี 2563 จะพิเศษไปกว่าทุกปี เพราะศิริราชได้เพิ่มโอกาสด้านการศึกษาให้กับกลุ่มเด็กที่หลากหลายมากขึ้น โดย TCAS ในโคว้ตาจะเพิ่มโอกาสให้เด็กที่เก่งกีฬาใน 22 ขนิด เช่น แบดมินตัน ฟุตบอล และกรีฑา รวมไปถึงนักเรียนที่ถนัดและเชี่ยวชาญด้านดนตรี ได้มีโอกาสศึกษาศึกษาต่อแพทย์ แต่มีเงื่อนไขว่า ต้องมีเกรดเฉลี่ย GPA 3.00 ขณะเดียวกัน ยังได้เปิดโอกาสเพิ่มเติมอีก 4 ที่นั่ง ให้กับคนที่จบการศึกษาปริญญาตรีไปแล้ว (และไม่ได้อยู่ในคณะสายวิทย์) แต่ยังอยากกลับมาเรียนแพทยศาสตร์ ก็สามารถกลับมาเรียนได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และผ่านการสอบ 7 วิชาสามัญ และวิชาเฉพาะของ กสพท. โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563 ซึ่งก่อนหน้านี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรับเฉพาะเด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะต้องคัดเลือกจากเกรดและคะแนนสอบ โดยเด็กที่จะสอบเข้ามาได้ ต้องเรียนเก่งระดับหนึ่ง จึงจะมั่นใจว่าเด็กเรียนจบแพทย์ได้

ศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ยอมรับว่า หนึ่งในเหตุผลที่ต้องการเปิดรับคนที่ต้องการเป็นหมอจริงๆ เนื่องจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายบางคนที่เป็นเด็กเก่ง สามารถสอบเข้าแพทย์ได้ แต่ไม่ได้มีเป้าหมายชีวิตที่จะเป็นหมอจริงๆ ประกอบกับกระแสสังคม ความต้องการของผู้ปกครอง ทำให้เด็กเหล่านี้ได้เข้ามาเรียนด้วยความไม่ชอบ เมื่อเรียนแล้วก็ยิ่งรู้สึกไม่ชอบ จนทำให้เกิดความทุกข์ในการเรียน คนที่จบปริญญาตรีแล้ว มีความเป็นผู้ใหญ่ หากเขามีความมุ่งมั่นที่จะเรียนแพทย์ แม้ตอนแรกเขาอาจพลาดจนไม่ได้เรียน ตอนนี้เราเปิดโอกาสให้อีกครั้ง โดยเขาต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาจะเรียนได้ โดยต้องได้คะแนนสอบเข้าตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเราเชื่อว่านักเรียนกลุ่มนี้จะเรียนจบได้ และน่าจะมาเติมเต็มให้หลักสูตรมีความกลมกล่อมมากขึ้น”

ในอนาคตอยากได้หมอที่เก่งหลายๆ ด้าน หมอที่รู้วิชาแพทย์เจาะลึก และรู้ด้านอื่นๆ เป็นวงกว้าง หมอที่ต้องไม่รู้แค่วิชาแพทย์อย่างเดียว แล้วเข้าสังคมไม่ได้ แต่ต้องเป็นแพทย์ที่รู้ทั้งกว้างและลึก เป็นแพทย์ที่ดีของสังคม ทั้งนี้ รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ฝากถึงเด็กและผู้ปกครองว่า ขอให้สำรวจตัวเด็กด้วย เพราะไม่ใช่เด็กเก่งทุกคนเหมาะจะเรียนแพทย์ แต่คนที่เหมาะจะเรียนแพทย์นั้นต้องตั้งต้นด้วยใจรัก อาจมีตัวอย่างแพทย์ที่ประทับใจและนำมาเป็นแบบอย่างในการเรียนและการประกอบวิชาชีพ ซึ่งหากเขารักและสนใจเขาจะรู้ว่าต้องทำงานแบบไหนในอนาคต นอกจากนั้น ควรมีคุณสมบัติพื้นฐานหลายอย่าง ทั้งความขยัน มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความอดทน เพราะแพทย์นั้นต้องใช้เวลาเรียนถึง6 ปี และวิชาชีพแพทย์ไม่เหมาะกับคนที่ต้องการหาเงินมากๆ หรือต้องการมีเวลามากๆ เพราะแพทย์มีเวลาส่วนตัวน้อยมาก จึงฝากไว้ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้พิจารณา หากคิดว่ามีคุณสมบัติเหล่านี้ก็ยินดีต้อนรับ เพื่อมาร่วมกันสร้างแพทย์ที่ดีที่เป็นกำลังของสังคมต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก : ThaiPBS, Workpoint,Campus Star

บทความอื่นๆ

คอร์สเรียนแนะนำ

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

6,500.-

Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นพื้นฐาน ม.ปลาย
โค้งสุดท้ายสรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

TCAS Admission อังกฤษ
(TGAT, A-Level)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

8,000.-

ตะลุยโจทย์ TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

Junior Vocab &
Reading ม.ต้น

ยำเทคนิคเก่งศัพท์ระดับ ม.ต้น
เผยเคล็ดลับทำ Reading

5,500.-

Junior
Grammar & Error

เก่ง Grammar ระดับ ม.ต้น
เป็นระบบ จำได้ ใช้เป็น

5,500.-

สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

7,900.-

Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

5,500.-

Vocab & Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

5,500.-

Grammar & Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

5,500.-

Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

5,500.-

สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

5,500.-

สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน
สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน