16 มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับโลก ปี 2020

Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังอีกแห่งหนึ่งจากอังกฤษ และถือเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน ได้มีการประกาศผล อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2020 (Times Higher Education World University Rankings 2020)

โดยมีเกณฑ์การจัดอันดับ (Methodology) 5 ด้าน ดังนี้

 1. Teaching: The learning environment: คุณภาพการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน (30%)
 2. Research: Volume, income, reputation: คุณภาพงานวิจัย ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย (30%)
 3. Citations: Research influence: การอ้างอิงในงานวิจัย การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง (30%)
 4. International outlook: staff, students, research: ความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก เจ้าหน้าที่, นักศึกษาและ งานวิจัยนานาชาติ (7.5%)
 5. Industry income: knowledge transfer: รายได้ทางอุตสาหกรรม นวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น (2.5%)

ซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลกถึง 16 แห่ง เพิ่มจากปีที่แล้ว 2 แห่ง 

อันดับที่ 601–800 ของโลก

 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang University)
 • มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University)

 อันดับที่ 801–1000 ของโลก

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University

อันดับที่ 1001+ ของโลก

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University)
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University)
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University)
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (King Mongkut’s University of Technology North Bangkok)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut’s University of Technology Thonburi)
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University)
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University)
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University)
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University)
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Srinakharinwirot University)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology)
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University)

และ 10 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกปี 2020 มีดังนี้

 1. University of Oxford มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด
 2. California Institute of Technology สถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย
 3. University of Cambridge มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
 4. Stanford University มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
 5. Massachusetts Institute of Technology สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์
 6. Princeton University มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน
 7. Harvard University มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
 8. Yale University มหาวิทยาลัยเยล
 9. University of Chicago มหาวิทยาลัยชิคาโก
 10. Imperial College London ราชวิทยาลัยลอนดอน

ขอบคุณข้อมูลจาก timeshighereducation.com  และ Mthai.com

บทความอื่นๆ

คอร์สเรียนแนะนำ

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

6,500.-

Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นพื้นฐาน ม.ปลาย
โค้งสุดท้ายสรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

TCAS Admission อังกฤษ
(TGAT, A-Level)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

8,000.-

ตะลุยโจทย์ TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

Junior Vocab &
Reading ม.ต้น

ยำเทคนิคเก่งศัพท์ระดับ ม.ต้น
เผยเคล็ดลับทำ Reading

5,500.-

Junior
Grammar & Error

เก่ง Grammar ระดับ ม.ต้น
เป็นระบบ จำได้ ใช้เป็น

5,500.-

สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

7,900.-

Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

5,500.-

Vocab & Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

5,500.-

Grammar & Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

5,500.-

Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

5,500.-

สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

5,500.-

สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน
สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน