ติดแพทย์ไม่ยาก ถ้าหากมี A-Level

น้อง ๆ ที่รู้ตัวว่าอยากเข้าคณะสายเพทย์ น่าจะต้องพอรู้มาบ้างว่า กสพท คืออะไร และคะแนนที่ใช้ร่วมในการสมัครสอบอย่าง TPAT, A-Level คืออะไร

หากน้อง ๆ คนไหนที่ยังไม่แน่ใจ ก็มาหาคำตอบไปพร้อม ๆ กันเลย

จะเตรียมสอบสายแพทย์ ก็ต้องรู้จัก กสพท

กสพท. คือ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นการรวมกลุ่มของคณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยในแต่ละปีการศึกษาอาจจะมีสถาบันเข้าร่วมคัดเลือกแตกต่างกันไป

TPAT 1 คืออะไร

TPAT คือการวัดความถนัดทางวิชาชีพ น้อง ๆ ที่อยากเรียนคณะสายแพทย์ ก็ต้องสอบวัดความถนัดทางแพทย์ด้วย วิชานี้จะประกอบไปด้วย 3 พาร์ต คือ

 • เชาว์ปัญญา 100 คะแนน
 • จริยธรรมทางการแพทย์ 100 คะแนน
 • ความคิดเชื่อมโยง 100 คะแนน

สอบติดแพทย์ทั้งที จะขาด A-Level ไม่ได้!

A-Level หรือ Applied Knowledge Level ก็คือการวัดความรู้เชิงประยุกต์ A-Level ถือเป็นสัดส่วนที่สำคัญมาในการสอบเข้าสายแพทย์มาก ๆ เพราะใช้คะแนน A-Level ถึง 70% เพราะฉะนั้น น้อง ๆ จะพลาดไม่ได้เลยกับคะแนนของ A-Level ซึ่งวิชาที่ กสพท ใช้ออกสอบจะมี 7 วิชา พร้อมสัดส่วนที่ใช้ คือ

 • วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ)  40%
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  20%
 • ภาษาอังกฤษ  20%
 • ภาษาไทย  10%
 • สังคมศึกษา  10%

ถึงบางวิชาของ A-Level อาจดูใช้สัดส่วนน้อย แต่ในแต่ละวิชาของ A-Level ต้องมีคะแนนถึง 30% ขึ้นไป ถึงจะสามารถยื่นสมัครสอบ กสพท. ได้

เน้นให้ถูกจุด ไม่มีหลุดจากเนื้อหา

การที่น้อง ๆ ได้รู้เนื้อหาที่จะสอบแต่ละวิชาของ A-Level ก่อน ทำให้น้อง ๆ สามารถวางแผนการอ่านและการฝึกทำโจทย์จาก Blueprint ได้

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ)

A-Level ฟิสิกส์

ข้อสอบฟิสิกส์เน้นประยุกต์ เน้นวัดความเข้าใจ จะมีการนำเนื้อหาหลาย ๆ บทมารวมกัน ซึ่งน้อง ๆ ต้องรอบคอบมาก ๆ จึงแนะนำให้เตรียมความพร้อมโดยการฝึกทำโจทย์เยอะ ๆ เน้นใช้ความเข้าใจสูตร ไม่ใช่ท่องจำ

เนื้อหา A-Level ฟิสิกส์ ที่ออกสอบ

หรือน้อง ๆ สามารถลองทำโจทย์จาก Blueprint A-Level ฟิสิกส์ ได้เลย

 • กลศาสตร์
 • คลื่นกล และแสง
 • ไฟฟ้า แม่เหล็กและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • อุณหพลศาสตร์และสมบัติเชิงกลของสาร
 • ฟิสิกส์แผนใหม่
A-Level เคมี

เคมีเป็นวิชาที่เน้นความเข้าใจเป็นหลัก โดยใช้ทฤษฎีจากหลาย ๆ บท จึงแนะนำว่าให้น้อง ๆ รอบคอบมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นพาร์ตทำความเข้าใจหรือพาร์ตคำนวณก็ตาม

เนื้อหา A-Level เคมี ที่ออกสอบ 

น้อง ๆ สามารถลองทำโจทย์จาก Blueprint A-Level เคมี ได้เลย

 • สมบัติของธาตุและสารประกอบ
 • สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
 • ทักษะในปฏิบัติการเคมีและการคำนวณปริมาณของสาร
A-Level ชีวะ

วิชาชีวะเป็นวิชาที่เน้นความเข้าใจ และความจำเพราะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะ ควรอ่านเนื้อหาต้องแต่แรก ๆ และฝึกทำโจทย์บ่อย ๆ เพื่อให้ชินกับโจทย์และทำได้ไวขึ้น

เนื้อหา A-Level ชีวะ ที่ออกสอบ

น้อง ๆ ลองทำ Blueprint A-Level ชีวะ ได้เลย

 • ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
 • หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 
 • ระบบและการทำงานต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์
 • โครงสร้างและการทำงานของส่วนต่าง ๆ ในพืช
 • พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ

A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์

จะเน้นความเข้าใจและที่มาของสูตร รวมถึงทักษะการคำนวณ จึงอยากแนะนำให้น้อง ๆ เข้าใจทฤษฎีแต่ละบทให้ดีก่อน แล้วค่อย ๆ เริ่มทำโจทย์จากแต่ละบทเป็นคละบท เพื่อให้เราชินกับทฤษฎี และสามารถดึงมาใช้ได้ทันที

แนวข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
 • สาระจำนวนและพีชคณิต
 • สาระการวัดและเรขาคณิต
 • สาระสถิติและความน่าจะเป็น
 • สาระแคลคูลัส

ถ้าไม่แน่ใจก็ลองทำข้อสอบจาก Blueprint A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ได้เลย

แนวข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
 • จำนวนและพีชคณิต
 • สถิติและความน่าจะเป็น

ลองอ่านโจทย์ Blueprint A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ได้แล้ว!

A-Level ภาษาไทย

ข้อสอบ A-Level ภาษาไทย ครั้งนี้จะไม่เหมือนกับปีก่อน ๆ เพราะจะเน้นในเรื่องการอ่าน เขียน พูด ฟัง และหลักการใช้ภาษา เพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะฉะนั้นถ้าหากน้อง ๆ อยากได้คะแนนในพาร์ตนี้เยอะ แนะนำว่าให้ทำโจทย์แนววิเคราะห์และการทำความเข้าใจมาเยอะ ๆ

แนวข้อสอบ Blueprint A-Level ภาษาไทย

A-Level สังคมศาสตร์

เนื่องจากวิชาสังคมมีเนื้อหาที่เยอะ แนะนำว่าให้น้อง ๆ ค่อย ๆ อ่านไปทีละบท ถ้าอ่านรวดเดียวอาจทำให้สับสนหรือลืมเนื้อหาก่อนหน้าไปได้ ข้อสอบ A-Level สังคมศาสตร์ จึงจะเน้นไปที่การฝึกหาคีย์เวิร์ดและฝึกจำไปด้วยจะดีที่สุด เพื่อความรวดเร็วในการเตรียมตัววิชาอื่นด้วย

ลองดูแนวข้อสอบได้แล้วที่ Blueprint A-Level สังคมศาสตร์

A-Level ภาษาอังกฤษ

ในส่วนนี้จะแนะนำให้หาเทคนิคการจำศัพท์ สำนวน เพื่อให้น้อง ๆ สามารถทำโจทย์ไปได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงแกรมมาร์ หรือ conversation หากน้อง ๆ แม่นทุก ๆ พาร์ตก็ทำข้อสอบ A-Level ภาษาอังกฤษ ได้อย่างสบาย ๆ

หรือน้อง ๆ สามารถดูแนวโจทย์ได้จาก Blueprint A-Level ภาษาอังกฤษ

จะสอบกสพท ห้ามทิ้ง! อังกฤษ

เพราะอังกฤษ มีสัดส่วนสูงถึง 20% ซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้คณิตศาสตร์เลย แต่น้อง ๆ หลายคนเลือกที่จะเก็บวิทย์ ซึ่งฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องทำข้อสอบถึง 3  ชุด แต่วิชาอังกฤษมีเนื้อหาที่น้อยกว่า แถมยังทำคะแนนได้มากกว่า

หากน้อง ๆ คิดว่าพื้นฐานอังกฤษไม่แม่น เราอยากแนะนำว่าวิชาอังกฤษสามารถเรียนรู้ได้ในเวลาอันสั้น เก่งได้ในเวลาไม่นาน แค่มีเทคนิคการจำดี ๆ มีความเข้าใจ และเน้นฝึกทำโจทย์บ่อย ๆ วิชาอังกฤษก็เป็นเหมือนสิ่งที่เราต้องเจอในชีวิตประจำวัน เพราะฉะนั้น การจะสอบกสพท น้อง ๆ ห้ามทิ้งวิชาอังกฤษเด็ดขาด!

เจาะลึกทุกวิชาของ A-Level

น้อง ๆ คนไหนที่สนใจอยากอ่านเนื้อหา ข้อมูลรายละเอียด และการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ A-Level สามารถอ่านได้เลยที่ 3 2 1….นับถอยหลังสู่การเตรียมสอบ A-level

แจกปฏิทินสอบติดแพทย์

เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสอบแพทย์ น้อง ๆ ก็ควรจะทราบ Timeline ของการสอบวิชาที่ควรจะใช้ทั้ง A-Level และ TPAT เพื่อเตรียมเนื้อหาและฝึกทำโจทย์ให้พร้อมก่อนใคร ๆ

เมื่อรู้ขนาดนี้แล้ว น้อง ๆ ควรจัดสรรเวลาให้ดีแบ่งเวลาอ่านให้ครบทุกวิชา และเริ่มอ่านหนังสือเพื่อเก็บรายละเอียดของเนื้อหา โดยอย่าลืมฝึกทำโจทย์ แนะนำว่าให้ลองทำโจทย์แบบจับเวลาตามจริงเพื่อดูว่าน้อง ๆ ควรแก้ไขตรงไหนให้สามารถทำข้อสอบได้ทันตามเวลา เพราะการสอบเข้าแพทย์น้อง ๆ ไม่ควรพลาดเลยสักวิชาเดียว

คอร์ส Pre TCAS Admission อังกฤษ

คอร์สที่จะเน้นทวน Grammar สำคัญที่ต้องรู้ก่อนสอบใน 25 ชั่วโมง
เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มีความรู้ ความเข้าใจใน Grammar มีพื้นฐานแล้ว แต่ต้องการทบทวน และรวบรวม
ความรู้ Grammar ที่กระจัดกระจาย มองไม่เห็นเป็นภาพเดียว

คอร์ส TCAS Admission (TGAT, A-Level) อังกฤษ

สรุปเนื้อหาสำคัญที่ออกสอบบ่อยพร้อมฝึกเทคนิคทำโจทย์ใน 63 ชั่วโมง ครบทั้งข้อสอบ TGAT, A-Level ภาษาอังกฤษ
ซึ่งในคอร์สนี้จะไม่เน้นการสอนเนื้อหาแบบลงลึกแต่จะเน้นสอนเทคนิคในการทำข้อสอบครบทุกพาร์ต ใครที่อยากจะลงเรียนคอร์สนี้อาจจะต้องมีพื้นฐานในระดับนึง เพื่อให้สามารถเรียนตามได้ทัน

คอร์สตะลุยโจทย์ TCAS Admission (TGAT, A-Level) อังกฤษ

คอร์สที่อยากแนะนำให้น้อง ๆ ลงเรียนก่อนลงสนามจริง เพราะทั้งข้อสอบ TGAT, A-Level ภาษาอังกฤษปีล่าสุด และเน้นฝึกทำโจทย์ให้ทันและถูกต้อง สอนโดยครูที่เชี่ยวชาญอย่างพี่หมอเต้ที่ได้ GAT ENG 150 เต็ม 9 วิชาสามัญ อังกฤษ 97.5 คะแนน
พร้อมสอนเทคนิคดี ๆ และมีคะแนนเต็มไปด้วยกัน

Enconcept พร้อมเอาใจช่วยน้อง ๆ ทุกคน ให้สอบติดตามคณะและมหาวิทยาลัยที่น้องอยากเข้า หรือน้อง ๆ อยากมั่นใจแบบ 100% ในการเตรียมตัวเพื่อสอบ Enconcept ยังมีคอร์สเรียนอีกมากมายให้น้อง ๆ ได้เลือกเรียนตามความชอบและความจำเป็นของน้อง ๆ สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางของ Enconcept

บทความอื่นๆ

คอร์สเรียนแนะนำ

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

6,500.-

Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นพื้นฐาน ม.ปลาย
โค้งสุดท้ายสรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

TCAS Admission อังกฤษ
(TGAT, A-Level)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

8,000.-

ตะลุยโจทย์ TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

Junior Vocab &
Reading ม.ต้น

ยำเทคนิคเก่งศัพท์ระดับ ม.ต้น
เผยเคล็ดลับทำ Reading

5,500.-

Junior
Grammar & Error

เก่ง Grammar ระดับ ม.ต้น
เป็นระบบ จำได้ ใช้เป็น

5,500.-

สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

7,900.-

Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

5,500.-

Vocab & Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

5,500.-

Grammar & Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

5,500.-

Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

5,500.-

สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

5,500.-

สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน
สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน