3 2 1….นับถอยหลังสู่การเตรียมสอบ A-level

นับถอยหลังสู่การเตรียมสอบ A-level

น้อง ๆ มีความพร้อมที่จะลงสนามสอบ TCAS 66 กันมากแค่ไหน ไม่ว่าจะพร้อมทั้งเรื่องความรู้ในเนื้อหาสอบ และความพร้อมของร่างกาย เพราะการสอบครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมาย ทั้งชื่อวิชาสอบรวมถึงเนื้อหาที่ใช้สอบ จาก GAT, PAT เป็น TGAT, TPAT และจาก 9 วิชาสามัญ เป็น A-level

ความสำคัญที่ต้องเตรียมสอบ A-level

ความสำคัญที่ต้องเตรียมสอบ A-level

เป็นการสอบที่วัดความรู้เชิงวิชาการ โดยเน้นการนําความรู้เชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ซึงทาง ทปอ.ได้กำหนดขอบเขตมาแล้วว่าจะไม่ออกเกินหลักสูตรที่เรียนมา ตั้งแต่ชั้น ม.4- ม.6 มีเลือกสอบทั้งหมด 10 วิชา และมีการสอบด้วยกระดาษเท่านั้น ราคาวิชาละ 100 บาท

มั่นใจว่าใช่ แล้วเลือกสอบเลย!

ในการเตรียมสอบ A-level บางวิชาจะมีการสอบพร้อมกัน เพราะฉะนั้นน้อง ๆ ต้องมั่นใจว่าเราเลือกคณะและสาขาที่เราอยากจะเรียนจริง ๆ ที่สอดคล้องกับความสามารถของเรา ซึ่งถ้ายังไม่แน่ใจ อาจจะทำให้น้อง ๆ พลาดโอกาสที่จะสอบในอีกวิชาที่ไม่ได้เลือกได้ การรู้ความถนัดและความชอบของตัวเองจึงเป็นส่วนสำคัญในการเลือกวางแผนอนาคตของตัวเองด้วย

อัปเดตไม่ตกข่าว รายวิชา A-level ที่เปลี่ยนไป

ก่อนเตรียมสอบ A-level น้อง ๆ ควรรู้ว่าใน A-level นี้มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือ การนำ PAT7 (ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ) โดยมีการยกเลิกภาษาอาหรับไป แต่ให้มหาวิทยาลัยที่ใช้คะแนนภาษาอาหรับกำหนดการจัดสอบจากสาขาวิชาที่ใช้โดยตรง และรายวิชาที่จัดสอบมีดังนี้

1. A-level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

2. A-level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

จากเนื้อหา A-level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และ 2 ทำให้เรารู้ว่าต้องเริ่มเตรียมสอบ A-level ในส่วนไหนบ้าง แล้วลงมือฝึกทำโจทย์เก่า ๆ ให้แม่นยำและคุ้นชิน เพื่อลดเวลาในการคิดและช่วยเพิ่มให้เรามีเวลาทบทวนข้อสอบไปในตัวอีกด้วย

3. A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์

การเตรียมสอบ A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เราจะเน้นความเข้าใจ และเน้นเนื้อหาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ในการเตรียมสอบ A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เนื้อหาอาจจะดูเยอะ แต่หากน้อง ๆ เข้าใจในเนื้อหาแต่ละส่วนได้ดี ก็จะทำให้น้อง ๆ สามารถทำข้อสอบส่วนนี้ไปได้อย่างสบายใจ

4. A-Level วิชาฟิสิกส์

การเตรียมสอบ A-Level วิชาฟิสิกส์ ก็จะเน้นการทำข้อสอบเก่า และฝึกทำโจทย์บ่อย ๆ และแบ่งเวลาแต่ละพาร์ตให้ดี ๆ เพื่อให้สามารถเต็มที่ได้กับทุกพาร์ต

5. A-Level วิชาเคมี

ถ้าอยากจะเตรียมสอบ A-Level วิชาเคมี แค่เน้นฝึกทำข้อสอบเก่า เพราะเนื้อหาที่ออกสอบจะเหมือนวิชาสามัญเดิม

6. A-Level วิชาชีววิทยา

หากน้อง ๆ จะเตรียมสอบ A-Level วิชาชีววิทยา เนื้อหาที่ออกสอบเยอะจะเป็น ระบบและการทำงานต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์

ถ้าอยากจะเตรียมสอบ A-Level วิชาเคมี แค่เน้นฝึกทำข้อสอบเก่า เพราะเนื้อหาที่ออกสอบจะเหมือนวิชาสามัญเดิม

7. A-Level สังคมศาสตร์

8. A-Level ภาษาไทย

ในการเตรียมสอบ A-Level ภาษาไทย ภาษาไทยส่วนใหญ่ ก็จะเน้นไปที่ความเข้าใจ และความแม่นยำในการจำเนื้อหาต่าง ๆ

9. A-Level ภาษาอังกฤษ

หลัก ๆ ในการเตรียมสอบ A-Level ภาษาอังกฤษ คือการเน้นคำศัพท์ สำนวน รวมไปถึงแกรมมาร์ และตะลุยโจทย์เยอะ ๆ เพื่อความคุ้นชินในข้อสอบ

10. A-level ภาษาต่างประเทศ

เนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นไปเรื่องทักษะการอ่าน การเขียนเป็นหลัก หากน้อง ๆ อยากเตรียมสอบ A-level ภาษาต่างประเทศ ก็แนะนำให้ลองฝึกทำข้อสอบของภาษานั้น ๆ พร้อมกับจำคำศัพท์ให้ดี เพราะถ้าน้อง ๆ แม่นในคำศัพท์ก็จะสามารถลงสนามสอบได้อย่างมั่นใจ!

หลังจากที่รู้เนื้อหาที่จะของสอบของ A-level แล้ว น้อง ๆ ก็ต้องพร้อมเตรียมสอบ A-level ในวิชาที่จำเป็นต้องใช้ เช่น การฝึกทำโจทย์ วิธีนี้จะช่วยให้น้องได้คุ้นชินกับข้อสอบได้จริง

แต่ถ้าน้องยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง Enconcept มีคอร์สที่จะพาน้อง ๆ ไปตะลุยโจทย์ TGAT ตั้งแต่ เริ่มทบทวนเรื่องแกรมมาร์ เน้นเนื้อหาสำคัญที่ออกสอบบ่อย ๆ จนไปถึงฝึกเทคนิคทำโจทย์ให้ครอบคลุม และครบทุกพาร์ต และยังสามารถช่วยวางแผนการเรียนให้น้อง ๆ ได้เรียนตามเนื้อหาที่ครบถ้วนและใช้ได้จริง

คอร์สแนะนำจาก Enconcept สำหรับน้องๆที่เตรียมตัวสอบ TCAS 66

คอร์ส Pre TCAS Admission อังกฤษ

คอร์สที่จะเน้นทวน Grammar สำคัญที่ต้องรู้ก่อนสอบใน 25 ชั่วโมง


เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มีความรู้ ความเข้าใจใน Grammar มีพื้นฐานแล้ว แต่ต้องการทบทวน และรวบรวมความรู้ Grammar ที่กระจัดกระจาย มองไม่เห็นเป็นภาพเดียว

คอร์ส TCAS Admission (TGAT, A-Level) อังกฤษ

สรุปเนื้อหาสำคัญที่ออกสอบบ่อยพร้อมฝึกเทคนิคทำโจทย์ใน 63 ชั่วโมง ครบทั้งข้อสอบ TGAT, A-Level ภาษาอังกฤษ

ซึ่งในคอร์สนี้จะไม่เน้นการสอนเนื้อหาแบบลงลึกแต่จะเน้นสอนเทคนิคในการทำข้อสอบครบทุกพาร์ต ใครที่อยากจะลงเรียนคอร์สนี้อาจจะต้องมีพื้นฐานในระดับนึง เพื่อให้สามารถเรียนตามได้ทัน

คอร์สตะลุยโจทย์ TCAS Admission (TGAT, A-Level) อังกฤษ

คอร์สที่อยากแนะนำให้น้อง ๆ ลงเรียนก่อนลงสนามจริง เพราะทั้งข้อสอบ TGAT, A-Level ภาษาอังกฤษปีล่าสุด และเน้นฝึกทำโจทย์ให้ทันและถูกต้อง

สอนโดยครูที่เชี่ยวชาญอย่างพี่หมอเต้ที่ได้ GAT ENG 150 เต็ม 9 วิชาสามัญ อังกฤษ 97.5 คะแนน พร้อมสอนเทคนิคดี ๆ และมีคะแนนเต็มไปด้วยกัน

เมื่อน้อง ๆ เตรียมความพร้อมในด้านเนื้อหาแล้ว ก็อย่าลืมเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย นอนพักผ่อนให้เพียงพอ รักษาสุขภาพให้แข็งแรงพร้อมสู้ในสนามแข่งจริงกันนะคะ!

และหากน้อง ๆ สนใจคอร์สเรียนอื่น ๆ Enconcept ยังมีคอร์สเรียนให้น้อง ๆ เลือกมากมาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ต้องการเรียน พร้อมพี่โค้ชที่จะคอยดูแล วางแผนตลอดเรื่องการเรียน สนใจสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Enconcept ทุกช่องทาง

สาขา สมุทรปราการ

โรงเรียนกวดวิชาเอ็นคอนเส็ปท์ สาขา สมุทรปราการ

02-736-3636 ต่อ 101
065-998-6481

ติดต่อสาขา

สาขา สมุทรปราการ

โรงเรียนกวดวิชาเอ็นคอนเส็ปท์ สาขา สมุทรปราการ

02-736-3636 ต่อ 101
065-998-6481

ติดต่อสาขา

สาขา สมุทรปราการ

โรงเรียนกวดวิชาเอ็นคอนเส็ปท์ สาขา สมุทรปราการ

02-736-3636 ต่อ 101
065-998-6481

ติดต่อสาขา

บทความอื่นๆ

คอร์สเรียนแนะนำ

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

6,500.-

Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นพื้นฐาน ม.ปลาย
โค้งสุดท้ายสรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

TCAS Admission อังกฤษ
(TGAT, A-Level)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

8,000.-

ตะลุยโจทย์ TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

Junior Vocab &
Reading ม.ต้น

ยำเทคนิคเก่งศัพท์ระดับ ม.ต้น
เผยเคล็ดลับทำ Reading

5,500.-

Junior
Grammar & Error

เก่ง Grammar ระดับ ม.ต้น
เป็นระบบ จำได้ ใช้เป็น

5,500.-

สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

7,900.-

Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

5,500.-

Vocab & Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

5,500.-

Grammar & Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

5,500.-

Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

5,500.-

สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

5,500.-

สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน
สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน