จบ ครบ ในบทความเดียว! สำหรับเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

ก่อนที่คุณพ่อ คุณแม่จะเริ่มเตรียมลูกให้พร้อมสอบเข้าม.1 ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสาธิต หรือโรงเรียนดังอื่น ๆ เช่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย,โรงเรียนหอวัง, โรงเรียนบดินทรเดช

3 เรื่องต้องรู้ ก่อนติวสอบเข้า ม.1 สาธิตและโรงเรียนดัง

ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนปกติหรือห้อง GIFTED ก็ต้องมุ่งเน้นการเตรียมตัวและติวสอบภาษาอังกฤษ  ก่อนอื่นเลยคุณพ่อ คุณแม่ต้องรู้เรื่องเหล่านี้ก่อนค่ะ 

1.การแข่งขันสูงตั้งแต่สอบเข้าม.1

ผู้ปกครองหลาย ๆ คนอาจจะคิดว่าการแข่งขันสูง มาเริ่มตอนม.4 หรือเริ่มตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือเปล่า แต่จริง ๆ แล้วสนามสอบม.1 ก็การแข่งขันสูงไม่แพ้กันเลยค่ะ

อย่างภาพที่เห็นอยู่นี้ จะเห็นได้ว่าอัตราการแข่งขันของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน สูงถึง 1:25 เลยทีเดียว เรียกได้ว่าถ้ามีคนมายืนเรียงกัน 25 คน จะมีคนสอบติดเพียงแค่ 1 คนเท่านั้น คุณพ่อ คุณแม่คนไหนที่จะติวน้องเพื่อสอบเข้า ม.1 สาธิตและโรงเรียนดัง รู้อัตราส่วนการแข่งขันที่สูงขนาดนี้แล้ว ประมาทไม่ได้นะคะ

นอกจากโรงเรียนสาธิตฯ แล้วยังมีโรงเรียนดังอื่น ๆ อีกที่มีการแข่งขันสูง ไม่ว่าจะเป็น

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีการแข่งขันสูงถึง 1:6 

โดยห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม.1 มีการรับสมัครจำนวน ดังต่อไปนี้

– ห้อง GATE Program รับจำนวน 144 คน

– ห้อง EP รับจำนวน 60 คน

ห้องเรียนภาคปกติ ระดับชั้น ม.1

– ในเขตพื้นที่บริการ รับจำนวน 25 คน

– นอกเขตพื้นที่บริการ รับจำนวน 222 คน

– ความสามารถพิเศษ รับจำนวน 4 คน

– เงื่อนไขพิเศษ รับจำนวน 57 คน

โดยน้อง ๆ ที่จะสมัครเข้าเรียนห้อง

ห้อง GATE (Gifted and Talented Education Program) น้องๆ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นป.4 – ป.5  ประถม4 เเละ5 รวมไม่น้อยกว่า 3.00 อีกทั้งต้องมี ผลการเรียนวิชาเลขเเละวิทย์พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.00 ค่าเรียนเล่าเรียนห้อง GATE ภาคเรียนละ 12,500 บาท

โดยน้อง ๆ ที่จะสมัครเข้าเรียน

ห้อง EP (English Program) น้องๆ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้น ประถม4 เเละ5 รวมไม่น้อยกว่า 3.00 อีกทั้งต้องมี ผลการเรียนวิชาอังกฤษพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.00 ค่าเรียนเล่าเรียนห้อง EP ภาคเรียนละ 35,000 บาท

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย มีการแข่งขันสูงถึง 1:5 

โดยมีการรับสมัครจำนวน ดังต่อไปนี้

ห้องเรียนพิเศษโครงการ ESC

– ชื่อเต็มๆว่า Enrichment Science Classroom หรือที่เรียกกันเป็นภาษาไทยว่า ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อม วิชาที่ใช้สอบ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

– จำนวนที่รับเข้าประมาณ 36 คน

ห้องเรียนพิเศษโครงการ MSEP

– ชื่อเต็มๆว่า Mathematic and Science Enrichment Program หรือ ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิชาที่ใช้สอบ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

– จำนวนที่รับเข้าประมาณ 36 คน

ห้องเรียนพิเศษโครงการ EP

– English Program หรือห้องเรียนภาคภาษาอังกฤษ วิชาที่ใข้สอบ วิชาคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนปกติ

– จะสอบวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา 

โรงเรียนหอวัง มีการแข่งขันสูงถึง  1:4

โดยมีการรับสมัครจำนวน ดังต่อไปนี้

ห้องเรียนภาคปกติ

– สอบวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เเละภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เเละเทคโนโลยี (Gifted)

– จะต้องมีเกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์เเละวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 – 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00

– สอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เเละภาษาอังกฤษ 

ห้องเรียนพิเศษดนตรี 

– จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในการประกวด

-สามารถปฎิบัติดนตรีสากล

– สอบวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เเละภาษาอังกฤษ คิดคะเเนนเป็น 20%

– สอบการอ่านโน๊ตดนตรี การฟัง เเละการทดสอบปฎิบัติด้านดนตรีสากล คิดคะเเนนเป็น 80%

โรงเรียนบดินทรเดชา มีการแข่งขันสูงถึง 1:3

โดยมีการรับสมัครจำนวน ดังต่อไปนี้

เกณฑ์ในการตัดสินคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้น ม.1

คะเเนนทั้งหมดจะคิดเป็น 100% มาจากการรวมคะเเนน2 ส่วน

ส่วนเเรกมาจากคะเเนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน (ร้อยละ 70)

– คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 14

– วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 14

– ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 14

– สังคมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 14

– ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 14

ส่วนที่สองมาจากคะเเนน O-NET 4 วิชา (ร้อยละ30)

– คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 7.5

– วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 7.5

– ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 7.5

– ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 7.5

อันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างอัตราส่วนการแข่งขันในการสอบเข้า ม.1 สาธิตและโรงเรียนดังเท่านั้น ยังมีอีกหลาย ๆ โรงเรียนเลย โดยเฉพาะโรงเรียนดังประจำจังหวัด อัตราส่วนสูงไม่แพ้กันเลย 

2.ต้องเลือกสายตั้งแต่ม.1

หลายคนอาจจะเข้าใจว่าสายการเรียน ลูกได้เลือกตอนม.4 แต่จริง ๆ แล้วถ้าเรารู้รู็ว่าลูกของเราถนัดด้านไหน เก่งด้านไหน ชื่นชอบอะไรเป็นพิเศษ เราก็สามารถพัฒนาความสามารถของเขาให้ก้าวกระโดดได้ด้วยการให้เขาได้เรียนห้องที่มุ่งเน้นด้านนั้นเป็นพิเศษ ดังนั้นก่อนที่เราจะติวสอบเข้า ม.1 สาธิตกัน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักห้องต่าง ๆ กันค่ะว่ามีรูปแบบไหนบ้าง 

 • ห้อง Gifted หรือ บางโรงเรียนอาจใช้ชื่อว่า TEP, GATE, SMA
  ห้องที่คุ้นหูสำหรับใครหลาย ๆ คน ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่จะมีเพื่อเป็นห้องเรียนพิเศษ สำหรับน้อง ๆ ที่มีความถนัด ความสนใจวิทย์ – คณิต โดยจะมีเนื้อหาการเรียนที่เข้มข้น เนื้อหาในการเรียนอาจเกินระดับชั้นของน้อง ๆ หรือมากกว่าหลักสูตรของห้องเรียนปกติ ชั่วโมงเรียนก็อาจจะมากกว่าห้องเรียนปกติด้วย
 • ห้อง SME
  ห้องเรียน SME หรือ Science Math English เน้นการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เช่นเดียวกับห้อง  Gifted แต่จะมีเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษด้วย 
 • ห้อง EP
  ห้องเรียนที่เน้นภาษาอังกฤษ การเรียนการสอนทุกวิชาจะเป็นภาษาอังกฤษเกือบทั้งหมด เหมาะกับคุณพ่อ คุณแม่ที่ต้องการให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ และใช้ภาษาอังกฤษได้คล่อง จะคล้ายกับการเรียนโรงเรียนนานาชาติ แต่จะแตกต่างกันที่รายวิชา, เนื้อหาที่สอนไม่เหมือนกัน และจะมีบางวิชาที่เรียนเป็นภาษาไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในห้องเรียนที่สาธิตฯ เปิดให้สอบเข้าม.1
 • ห้อง MEP
  เป็นห้องเรียนที่เน้นการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษเหมือนกับห้องเรียน EP เพียงแต่ความเข้มข้นจะน้อยกว่า อาจจะมีหลายวิชาที่เรียนเป็นภาษาไทย 
 • ห้อง IEP
  เป็นการรวมกันของห้องเรียน Gifted กับ EP เข้าด้วยกัน เน้นเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยจะเรียนเกือบทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษ แตเนื้อหาการเรียนอาจไม่เข้มข้นเท่าห้อง Gifted

เป็นยังไงกันบ้างคะ? เห็นแบบนี้แล้วพอจะรู้แล้วหรือยังเอ่ยว่าจะให้น้องติวสอบเข้า ม.1 สาธิตและโรงเรียนดังห้อง/สายการเรียนไหนดี ถ้าหากคุณพ่อ คุณแม่ยังไม่แน่ใจ ลองถามน้องดูก่อนก็ได้นะคะ

3. ทุกสนาม ทุกโรงเรียนสอบ “อังกฤษ”

ภาษาอังกฤษมีความสำคัญและมีสัดส่วนค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะห้องที่เป็น GIFTED ที่มีสัดส่วนสูงถึง 50% ซึ่งในการสอบเข้าม.1 ทุกโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นสาธิตหรือโรงเรียนดัง ห้องธรรมดาหรือห้อง GIFTED ก็ต้องสอบภาษาอังกฤษ ดังนั้นจะทิ้งวิชานี้ ไปติวสอบเข้าม.1วิชาอื่นอย่างเดียวไม่ได้นะคะ

5 ขั้นตอนเตรียมภาษาอังกฤษลูกให้พร้อมสอบเข้า ม.1 ในยุค NEW NORMAL

1.สร้างความเข้าใจและแรงจูงใจในการสอบเข้า

ก่อนที่จะเริ่ม เตรียมภาษาอังกฤษสอบเข้า ม.1 ให้กับลูก ๆ เรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรก ที่เป็นขั้นตอนสำคัญอย่างหนึ่งเลยที่หลาย ๆ คนอาจมองข้าม แต่เนื่องจากช่วงวัยของน้อง ๆ นั้นอยู่ในวัยที่กำลังติดเพื่อน และให้ความสำคัญกับเพื่อนค่อนข้างมาก ถ้าหากน้อง ๆ ได้มีความเข้าใจว่า ทำไมต้องสอบเข้าโรงเรียนอื่น มีข้อดียังไง สร้างความมั่นใจ คลายความกังวลของน้อง ๆ ได้ว่าไปที่โรงเรียนใหม่ เราก็ยังติดต่อเพื่อนเก่าได้ และมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นได้ และให้น้อง ๆ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนที่จะไปสอบเข้าด้วยตัวเอง หรือ คุณพ่อคุณแม่อาจนำข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนใหม่มาเล่าให้น้อง ๆ ฟัง ก็จะทำให้น้อง ๆ เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการสอบเข้าโรงเรียนอื่นได้มากขึ้น และเมื่อน้อง ๆ เข้าใจถึงเหตุผลแล้ว น้อง ๆ ก็จะมีความตั้งใจ ทุ่มเทและสามารถไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้นั่นเองค่ะ

เพราะฉะนั้นก่อนเริ่ม เตรียมภาษาอังกฤษสอบเข้า ม.1 อย่าลืมขั้นตอนนี้นะคะ

2. เตรียมสอบเข้า ม.1 ต้องเตรียมให้พร้อมตั้งแต่เนิ่น ๆ


เพราะการมีพื้นฐานที่ดี ทำให้มีโอกาสต่อยอดได้ง่ายกว่า การที่น้อง ๆ ตั้งใจเรียนในชั้นเรียน ทำการบ้านส่งอาจารย์ด้วยตนเองอยู่เสมอ มีวินัยในการอ่านหนังสือ สิ่งเหล่านี้เองจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะทำให้น้อง ๆ ใช้เวลา ในการเตรียมสอบเข้า ม.1 น้อยกว่าเพื่อน ๆ และสามารถสอบติดได้ ม.1 โรงเรียนที่น้องใฝ่ฝันได้อีกด้วย

3.ติดตาม Timeline ในการสอบอย่างใกล้ชิด

Timeline ในการสอบเป็นสิ่งสำคัญมาก คุณพ่อ คุณแม่ควรติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะไม่พลาดในการวางแผนการเรียนให้ลูก รวมถึงสมัครสอบในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากการสอบของแต่ละโรงเรียนจะแตกต่างกัน โดยเฉพาะห้องพิเศษ โรงเรียนดัง จะมีการสอบก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งจากภาพจะเห็นว่าโรงเรียนสาธิตจะเริ่มสอบตั้งแต่ช่วงมีนาคม ในขณะที่ห้อง gifted จะเริ่มสอบเดือนเมษายน ดังนั้นอย่าลืมกดติดตามข้อมูลข่าวสารจากโรงเรียนนั้น ๆ เช่นเพจ Facebook โรงเรียนหรือเว็บไซต์ ด้วยนะคะ จพได้ไม่พลาดในการเตรียมสอบเข้า ม.1 

4.เวลาเตรียมตัวมีน้อย ต้องโฟกัสเนื้อหาสำคัญ

อีกไม่กี่เดือนก็จะสอบแล้ว ถ้าหากคุณพ่อ คุณแม่ทราบว่าน้องต้องเน้นจุดไหนเป็นพิเศษ จุดไหนที่ออกสอบ จุดไหนที่ยังไม่เข้าใจก็จะช่วยทำให้การเรียนของน้องนั้นง่ายขึ้น โฟกัสเนื้อหาสำคัญได้มากขึ้น ทั้งนี้วิธีนี้สามารถนำไปปรับใช้กับวิชาอื่นนอกเตรียมภาษาอังกฤษสอบเข้า ม.1 ได้ด้วยนะคะ

5.โค้งสุดท้ายก่อนสอบ เทคนิคต้องแน่น

เพราะเทคนิคที่ดีจะช่วยให้น้อง ๆ สามารถเตรียมสอบเข้า ม.1 ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรียนได้อย่างเข้าใจ และสามารถทำข้อสอบได้ทันเวลาอีกด้วย ซึ่งการทำข้อสอบได้ทันเวลานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ข้อสอบส่วนใหญ่จะออกมาเพื่อวัดจุดนี้ด้วยว่าน้องเตรียมสอบเข้า ม.1 มามากแค่ไหน สามารถทำข้อสอบได้ทันกับเวลาที่ให้ไหม 

แจก! 7 Grammar ออกชัวร์ ติวอังกฤษลูกสอบ เข้า ม.1 gifted

 1. Tense

– Present Simple Tense

– Present Continuous Tense

– Past Simple Tense

Past tense

2. Noun: Common, Proper Noun, Plurals Noun

3. Pronoun: Subject, Object, Possessive

4. Adjective (Word Order, Comparative and Superlative, Possessive)

5. การใช้ Adverb Clause 

6. Asking and Answering

 • Wh Question

 –  Yes / No Question

7. Modal Verb

นอกจากงานนี้จะใช้ ติวอังกฤษลูกสอบ เข้า ม.1 ห้อง gifted ได้แล้วยังใช้กับการติวอังกฤษสอบเข้า ม.1 ห้องอื่น ๆ โรงเรียนสาธิต และ โรงเรียนดังได้อีกด้วย เพราะฉะนั้นอย่าลืมเช็กนะคะว่าน้องรู้ครบทุกหัวข้อหรือยัง

คอร์สแนะนำจาก Enconcept สำหรับน้องๆที่เตรียมสอบเข้า ม.1

Enconcept พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยน้อง ๆ สอบติดด้วยคอร์สที่จัดเต็มรวบรวมเนื้อหาสำคัญที่ต้องรู้ก่อนสอบ เรียนเข้าใจในระยะเวลาสั้น สอนด้วยเทคนิคเฉพาะของ Enconcept พร้อมโจทย์และแบบฝึกหัดที่สร้างความคุ้นชินในการทำข้อสอบจริง

คอร์สสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง และ O-NET ป.6 อังกฤษ

คอร์สที่เด็กประถมทุกคนต้องเรียน สรุปเนื้อหาสำคัญที่ออกบ่อย พร้อมฝึกเทคนิคทำโจทย์จากข้อสอบจริง O-NET ป.6, สอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต หรือห้อง Gifted, EP โรงเรียนดัง ฝึกจากโจทย์ง่ายไปยากด้วยวิธีคิดอย่างเป็นระบบ พร้อม Simulation Test จำลองข้อสอบเข้า ม.1 มากกว่า 2 ชุด

 *ควรผ่านคอร์ส Vocab + Reading ประถมปลาย และ Grammar + Error ประถมปลาย มาก่อน

คอร์ส Grammar + Error ประถมปลาย

ไวยากรณ์พื้นฐานที่สำคัญสำหรับน้องประถม เน้นการทำโจทย์ Grammar ทั้งแบบทั่วไป (Sentence Completion) และ แบบ Error Identification เรียนเทคนิค Strategic Structure ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการวิเคราะห์ประโยคภาษาอังกฤษ จำ Tense ได้ง่ายขึ้นด้วยตาราง Tense และเพลง Memolody พร้อมฝึกเทคนิคทำโจทย์ เตรียมพร้อมสอบ O-NET ป.6 หรือสอบเข้า ม.1 ห้อง Gifted/EP

คอร์ส Vocab + Reading ประถมปลาย

เพิ่มศัพท์ประถม ผ่านเทคนิคต่างๆ พร้อมทำโจทย์จากแนวข้อสอบจริง

  • Vocab ประถมปลาย: เพิ่มคลังคำศัพท์ผ่านการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ (Category Vocab) กว่า 10 หมวดหมู่ เช่น หมวดอาชีพ และคำคุณศัพท์ความหมายเชิงบวกและลบ พร้อมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์คำศัพท์ (Word Analysis) และเทคนิคการทำโจทย์ในรูปแบบต่างๆ เช่น Sentence Completion (เติมประโยคให้สมบูรณ์) และ Cloze Test (เติมเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์)

  • Reading ประถมปลาย: ฝึกทำโจทย์ Reading ผ่านรูปแบบข้อสอบจริงประเภทต่าง ๆ พร้อมเรียนรู้ Conversation (บทสนทนา) ในชีวิตประจำวัน ที่มักจะเจอในข้อสอบ

 *ควรผ่านคอร์ส Memolody Vocab ประถมปลายมาก่อน

คอร์ส Memolody Signature ประถมปลาย 

จำศัพท์อย่างมีความสุข เรียนรู้ศัพท์ที่สำคัญสำหรับน้องประถม ผ่านบทเพลง Memolody กว่า 60 เพลง เรียนรู้ศัพท์กว่า 1,000 คำ พร้อมจัดกลุ่มคำศัพท์เป็นหมวดหมู่ตามหน้าที่ของคำ ให้น้องๆ สามารถจำศัพท์จำนวนมาก ได้ในเวลาสั้น ๆ โดยไม่ต้องท่องจำ แต่จดจำเป็นความทรงจำระยะยาว พร้อมทบทวนคำศัพท์ออกบ่อยในข้อสอบ O-NET ป.6 หรือสอบเข้า ม.1 ห้อง Gifted/EP ผ่านการทำแบบฝึกหัด

การันตีด้วยรุ่นพี่ Enconcept เก็บ O-NET เต็ม 100 สอบติดโรงเรียนดัง

บทความอื่นๆ

คอร์สเรียนแนะนำ

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

6,500.-

Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นพื้นฐาน ม.ปลาย
โค้งสุดท้ายสรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

TCAS Admission อังกฤษ
(TGAT, A-Level)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

8,000.-

ตะลุยโจทย์ TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

Junior Vocab &
Reading ม.ต้น

ยำเทคนิคเก่งศัพท์ระดับ ม.ต้น
เผยเคล็ดลับทำ Reading

5,500.-

Junior
Grammar & Error

เก่ง Grammar ระดับ ม.ต้น
เป็นระบบ จำได้ ใช้เป็น

5,500.-

สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

7,900.-

Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

5,500.-

Vocab & Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

5,500.-

Grammar & Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

5,500.-

Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

5,500.-

สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

5,500.-

สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน
สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน