ระเบียบทุนรัฐบาลเกาหลีมีอะไรบ้าง เตรียมตัวก่อนสมัครเข้าร่วม

น้องๆ คนไหนที่อยากขอทุนเพื่อบินลัดฟ้าไปเรียนต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก วันนี้ทาง ENCONCEPT มีข่าวดีมาบอก เพราะตอนนี้ทางรัฐบาลเกาหลีใต้ ได้เปิดโอกาสในนักเรียนและนักศึกษาจากทั่วโลก สามารถขอทุนการศึกษาเพื่อไปเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลี ตามสาขาวิชาที่ทางรัฐบาลจัดสรรไว้ให้

ใครที่อยากไปตามหาอปป้า ตามรอยซีรีส์ดัง หรือเรียนรู้วัฒนธรรมที่แสนจะมีเอกลักษณ์ ตลอดจนฝึกปรือทักษะการใช้ภาษาเกาหลีให้แข็งแกร่งเพื่อการทำงานในอนาคต สามารถสมัครทุนนี้ ซึ่งเป็นทุนที่มีรัฐบาลเกาหลีเป็นสปอนเซอร์มอบทุนการศึกษาได้เลย

โดยพี่ๆ ENCONCEPT ได้รวบรวมระเบียบการและวิธีการสมัครขอทุนรัฐบาลเกาหลี หรือ Global Korea Scholarship (GKS) เอาไว้ให้น้องๆ ในบทความนี้แล้ว

อยากเรียนต่อเกาหลี

Table of Contents

ทุนรัฐบาลเกาหลีคืออะไร

ทุนรัฐบาลเกาหลี หรือ Global Korea Scholarship (GKS) เป็นทุนที่มอบให้กับนักเรียนและนักศึกษาทั่วโลกเป็นประจำทุกปี ซึ่งกำหนดการรับสมัครจะถูกประกาศในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีจุดประสงค์ในการเชื่อมสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ซึ่งรัฐบาลเกาหลี เคยมอบทุนการศึกษาให้กับประเทศไทยในระดับปริญญาตรี 4 – 5 ทุน และในระดับปริญญาโท – เอก รวมกันราวๆ 40 ทุนในทุกๆ ปี 

แต่ในปัจจุบันทุนรัฐบาลเกาหลี ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการรับสมัคร โดยแบ่งโควต้าของทุนการศึกษาตามเขตภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยถูกจัดเกณฑ์ให้อยู่ในโซนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับประเทศลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และติมอร์ สำหรับมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาคจำนวน 23 ทุน และ ทุนอนุปริญญาอีก 7 ทุน 

แปลว่า น้องๆ ต้องฟิตความรู้ให้พร้อม เพราะเกณฑ์โควตาใหม่นั้นกว้างขึ้นกว่าเดิมมาก และนักเรียน นักศึกษาในเขตประเทศเพื่อนบ้านของเราก็มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างยอดเยี่ยม เนื่องจากทุนรัฐบาลเกาหลีนั้น ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์หลักในการพิจารณาและให้น้ำหนักกับภาษาเกาหลีเป็นเกณฑ์รอง เพราะเมื่อได้รับทุนก็จะต้องไปเรียนภาษาเกาหลีตามที่มหาวิทยาลัยรัฐบาลจัดหาไว้ให้อยู่แล้ว ยกเว้นน้องๆ สอบได้คะแนน TOPIK สูงมากๆ จึงจะได้รับการยกเว้นการเรียนเสริม

ขอทุนเกาหลี

ทุนรัฐบาลเกาหลีดำเนินการอย่างไร

สำหรับทุนรัฐบาลเกาหลีหรือ Global Korea Scholarship (GKS) นั้น ทางรัฐบาลเกาหลีใต้ ได้มอบหมายให้ทาง NIIED ซึ่งเป็นองค์กร ที่อยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมของกระทรวงศึกษาประจำประเทศเกาหลีใต้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโครงการทั้งหมด ตั้งแต่ประกาศประชาสัมพันธ์ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม ตลอดจนดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ผู้ที่รับทุนแบบรายเดือน

โดย NIIED หรือ National Institute for International Education นั้นเป็นองค์กรที่น่าสนใจมากๆ เพราะ NIIED แนะนำตัวเองใน Linkedin ว่าเป็นเอเจนซีของรัฐบาล ที่จะมาช่วยงานกระทรวงการศึกษาของประเทศเกาหลีใต้ ในการกำกับดูแลการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถทัดเทียม และแข่งขันกับประเทศต่างๆ ในโลกได้

ถ้าจะให้มองดูอีกมุม NIIED เองก็มีส่วนในการคัดเลือกคนเก่งๆ จากทั่วทุกมุมโลกมายังประเทศเกาหลีใต้ในทุกๆ ปี ผ่านการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนต่างชาติของรัฐบาลเกาหลีในแต่ละปี เพราะในระหว่างที่เรียนก็จะต้องมีการทำวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่แล้ว การให้ทุนรัฐบาลเกาหลี จึงไม่ใช่เรื่องสูญเปล่า เนื่องจากได้ดึงคนที่มีมันสมองระดับคุณภาพมาอยู่ในประเทศ 

ซึ่งหลังจบการศึกษาแล้ว ก็อาจจะทำงานต่อในประเทศเกาหลีหรืออาจถึงขั้นแต่งงานและตั้งรกรากอยู่ต่อไปยาวๆ เลยก็ว่าได้ นับได้ว่า ภาระงานของ NIIED นั้นมีความลุ่มลึก ไม่ต่างจากการถ่ายถอดวัฒนธรรมเกาหลีผ่านละคร ซีรีย์ และ K-Pop ที่สามารถครองใจคนจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างแยบยลนั่นเอง

ความน่าสนใจของทุนรัฐบาลเกาหลี

ทุนรัฐบาลเกาหลีนั้นเป็นทุนแบบเต็มจำนวน โดยน้องๆ ที่ได้รับทุนรัฐบาลเกาหลี ไม่ต้องกังวลใจไปว่าหลังเรียนจบแล้วจะทำอย่างไรต่อ เพราะทุนรัฐบาลเกาหลีเป็นทุนแบบไม่ต้องใช้ทุนคืน น้องๆ สามารถออกแบบชีวิตหลังเรียนจบได้เลย ว่าจะกลับบ้าน เรียนต่อ ทำงาน หรือแต่งงานที่ประเทศเกาหลีใต้

 

 

โดยทุนรัฐบาลเกาหลีนั้นมีความครอบคลุมค่าใช้จ่ายให้น้องๆ ทั้งหมด ดังต่อไปนี้

ค่าตั๋วเครื่องบิน

จ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ค่าเผื่อการตั้งถิ่นฐานใหม่

200,000 วอน

ค่าครองชีพ

ระดับปริญญาตรี: 800,000 วอน (ต่อเดือน)

ระดับปริญญาโท: 900,000 วอน (ต่อเดือน)

ระดับปริญญาเอก: 900,000 วอน (ต่อเดือน)

ประกันสุขภาพ

20,000 วอน (ต่อเดือน)

คอร์สเรียนภาษา

800,000 วอนต่อไตรมาส

ค่าเทอม

ไม่เกิน 5 ล้านวอน ต่อภาคการศึกษา

รางวัลความสามารถทางภาษาเกาหลียอดเยี่ยม

100,000 วอน

สนับสนุนงานวิจัย

210,000 – 240,000 วอน (ต่อภาคการศึกษา)

ต้นทุนการพิมพ์ (วิทยานิพนธ์)

500,000 – 800,000 วอน

ทุนที่ให้หลังจบการศึกษา 

100,00 วอน (ครั้งเดียว)

ส่วนน้องๆ ที่ได้ทุนรัฐบาลเกาหลีแล้วต้องการชอปปิงหรือท่องเที่ยวภายในประเทศเกาหลีใต้นั้น น้องๆ ต้องออกค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นๆ เพิ่มเติมเอง แต่โดยปกติแล้ว ทางมหาวิทยาลัยก็จะมีการจัดทัศนศึกษาหรือมีโครงการต่างๆ ของชมรมในมหาวิทยาลัย ที่คอยซัพพอร์ตอยู่แล้วในบางส่วน

ไปเรียนต่อเกาหลียังไง

ใครบ้างที่สามารถสมัครทุนรัฐบาลเกาหลีได้

หากน้องๆ สนใจ ทุนรัฐบาลเกาหลีแล้วอยากจะสมัครทุนนี้ขึ้นมาบ้าง บอกเลยว่าทุกคนสามารถสมัครเรียนได้ทุกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ โดยน้องๆ ที่จะสามารถสมัครเรียนได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 • ผู้สมัครทุนรัฐบาลเกาหลี ต้องไม่ถือสัญชาติเกาหลี

 • ผู้สมัครทุนรัฐบาลเกาหลี ต้องไม่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาในประเทศเกาหลีใต้

 • พ่อผู้สมัครทุนรัฐบาลเกาหลี ต้องไม่ถือสัญชาติเกาหลี 

 • แม่ผู้สมัครทุนรัฐบาลเกาหลี ต้องไม่ถือสัญชาติเกาหลี 

 • ในกรณีที่พ่อหรือแม่ของผู้สมัครทุนรัฐบาลเกาหลี เสียชีวิต ผู้ปกครองต้องไม่ถือสัญชาติเกาหลี 

 • ผู้สมัครทุนรัฐบาลเกาหลี เรียนต่อระดับปริญญาโท ต้องจบการศึกษาเทียบเท่าหรือสูงกว่าปริญญาตรี

 • ผู้สมัครทุนรัฐบาลเกาหลี เรียนต่อระดับปริญญาเอก ต้องจบการคึกษาเทียบเทียบหรือสูงกว่าปริญญาโท

 • ผู้สมัครทุนรัฐบาลเกาหลี เรียนต่อระดับปริญญาตรีต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี (นับจากวันที่ 1 เมษายน ของปีถัดไป)

 • ผู้สมัครทุนรัฐบาลเกาหลี เรียนต่อระดับปริญญาโทต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี (นับจากวันที่ 1 เมษายน ของปีถัดไป)

 • ผู้สมัครทุนรัฐบาลเกาหลี เรียนต่อระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี (นับจากวันที่ 1 เมษายน ของปีถัดไป)

 • ผู้สมัครทุนรัฐบาลเกาหลี ต้องมีเกรดเฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า 2.64 พร้อมเปอร์เซ็นไทล์บอกลำดับคะแนนมาประกอบด้วย

 • ผู้สมัครทุนรัฐบาลเกาหลี ต้องมีผลตรวจสุขภาพ เพื่อรับรองว่าร่างกายและจิตใจนั้นปกติดี

ทุนเกาหลีมีอะไรบ้าง

ช่องทางในการสมัครทุนรัฐบาลเกาหลี

สำหรับน้องๆ ที่ตัดสินใจแล้วว่าจะขอลองสมัครทุนรัฐบาลเกาหลีในปีนี้ดูบ้าง ตอนนี้ก็ยังพอมีเวลาเหลือ ให้เตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ทันเวลาอยู่นะ โดยช่องทางในการสมัครทุนรัฐบาลเกาหลี ในขณะนี้มีอยู่ด้วยกัน 2 ช่องทาง คือ ผ่านสถานทูตและผ่านมหาวิทยาลัยโดยตรง ซึ่งทั้ง 2 ช่องทางนี้ จะมีระเบียบการที่แตกต่างกันอยู่เพียงเล็กน้อย โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

สมัครผ่านสถานทูตเกาหลีใต้ (Embassy Track)

ทุนรัฐบาลเกาหลีที่จะมอบให้นักเรียน นักศึกษาของประเทศไทย ด้วยการสมัครผ่านสถานทูตเกาหลีใต้ (Embassy Track) มีโควตาอยู่ที่ 1 คน ต่อ 1 ปี มีข้อดีตรงที่น้องๆ สามารถเลือกมหาวิทยาลัยที่อยากเข้าเรียนได้มากถึง 3 มหาวิทยาลัยเลยทีเดียว โดยจะมีการพิจารณาคัดเลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 รอบ

 

 • รอบที่ 1 สถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทยจะเป็นผู้ทำการคัดเลือกเอง 

 • รอบที่ 2 NIIED ของประเทศเกาหลีใต้จะเป็นผู้ทำการคัดเลือก

 • รอบที่ 3 มหาวิทยาลัยทั้ง 3 อันดับที่น้องๆ เลือก จะเป็นผู้ทำการคัดเลือกน้องๆ ว่ามีความเหมาะสมมากเพียงใด

 

ในลำดับสุดท้าย ทาง NIIED ของประเทศเกาหลีใต้จะเป็นผู้ประกาศผล ว่าน้องๆ ได้ทุนรัฐบาลเกาหลี เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยจาก 3 อันดับที่น้องๆ เลือกไว้ก่อนหน้านี้

สมัครผ่านมหาวิทยาลัย (University)

หากน้องๆ พลาดจากการสมัครผ่านสถานทูตเกาหลีใต้ (Embassy Track) ก็อย่าเพิ่งเสียใจไป เพราะน้องๆ ยังมีโอกาสที่ 2 ในการสมัครทุนรัฐบาลเกาหลีใหม่ได้อีกรอบ แต่การสมัครทุนรัฐบาลเกาหลีรอบนี้อาจจะดูโหดขึ้นมาหน่อย เพราะถือเป็นการวัดใจน้องๆ ว่าอยากงัดข้อกับคนในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันหรือจะไปแข่งกับคนทั่วโลก

 

งานนี้เป้าหมายของน้องๆ ต้องชัดเจนให้มากๆ เนื่องจากโอกาสสุดท้ายนี้นั้น น้องๆ ต้องเลือกมหาวิทยาลัยที่อยากเรียนมากที่สุดเพียงมหาวิทยาลัยเดียวเท่านั้น หากมีการตรวจพบว่าน้องๆ แอบสมัครไปมากกว่า 1 มหาวิทยาลัย น้องๆ จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับทุนรัฐบาลเกาหลีทันที ถึงแม้ว่าน้องๆ จะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวก็ตาม

 

โดยการสมัครผ่านมหาวิทยาลัยโดยตรงนั้น แบ่งเป็นออกเป็น 2 แบบ ดังต่อไปนี้

University Industry Cooperation (UIC) Program

สำหรับการสมัคร University Industry Cooperation (UIC) Program ประจำปี 2023 นั้น ทุนรัฐบาลเกาหลี มีด้วยทั้งหมดกัน 55 ทุน โดยเป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีจำนวน 47 ทุน และทุนการศึกษาในระดับอนุปริญญาตรีอีก 8 ทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

รายชื่อมหาวิทยาลัยทุนรัฐบาลเกาหลีที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี แบบ University Industry Cooperation (UIC) Program

 

 • Ajou University 

 • Konyang University

 • Kookmin University

 • KOREATECH (Korea University of Technology and Education)

 • Pusan National University

 • Sogang University

 • Soonchunhyang University

 • Tech University of Korea

 

รายชื่อมหาวิทยาลัยทุนรัฐบาลเกาหลีที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาตรีแบบ University Industry Cooperation (UIC) Program 

 • Kyungbok University

 • Yeungjin University

 

หลักสูตรที่เปิดสอนในโครงการ University Industry Cooperation (UIC) Program 

 

 • Chemical & Biomolecular Engineering

 • Electronic Engineering

 • Big Data

 • Computer Software Engineering

 • Information Security Engineering

 • Medical IT Engineering

 • Internet of Things

 • AI and Big Data

 • Computer Information

 • AI Convergence Mechanical Engineering

 • Biological Sciences

 • Optics and Mechatronics Engineering

 • Nano Mechatronics Engineering

 • Software Engineering

 • Department of Cyber Security

 • Department of Medical Artificial Intelligent

 • School of Computer Science and Engineering

 • School of Mechanical Engineering

 • Department of Mechatronics Engineering

 • Nanoenergy Engineering

 • Computer Science and Engineering

 

แต่หากน้องๆ ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาตรีและอนุปริญญาในสาขาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ น้องๆ ต้องสมัครกับมหาวิทยาลัยโดยตรงตามจำนวนโควตา แถมยังต้องไปสู้กับเพื่อนๆ จากทั่วโลกอีกด้วย

Regional Universities and Associate Degree Program

ในส่วนของ Regional Universities and Associate Degree Program น้องๆ ต้องส่งเอกสารไปสมัครกับมหาวิทยาลัยโดยตรง ซึ่งโควตารัฐบาลเกาหลี ที่มอบทุนการศึกษาให้กับประเทศไทยไม่เท่าเดิมอีกต่อไป เพราะมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ ให้เป็นทุนประจำภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ในระดับปริญญาตรีจำนวน 23 ทุน และอนุปริญญา 7 ทุน เหมือนอย่างที่พี่ๆ ทีมงาน ENCONCEPT ได้แจ้งไว้แล้วข้างต้น 

 

รายชื่อมหาวิทยาลัยทุนรัฐบาลเกาหลีที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีแบบ Regional Universities

 • Busan University of Foreign Studies

 • Chonnam National University

 • Chungbuk National University 

 • Chungnam National University

 • Daegu University 

 • Daejeon University

 • Dong-A University

 • Dongseo University

 • Gyeongsang National University

 • Hannam University

 • Hoseo University

 • Inje University

 • Jeju National University

 • Jeonbuk National University

 • Kangwon National University

 • Keimyung University

 • Kongju National University

 • Konyang University

 • KOREATECH (Korea University of Technology and Education)

 • Kyungpook National University

 • National Korea Maritime & Ocean University

 • Pai Chai University

 • Pukyong National University

 • Pusan National University

 • Semyung University

 • Silla University

 • Soonchunhyang University

 • Sun Moon University

 • Sunchon National University

 • Yeungnam University

 

รายชื่อมหาวิทยาลัยทุนรัฐบาลเกาหลีที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาตรีแบบ Associate Degree 

 

 • Kyungbok University

 • Osan University

 • Yeungjin University

ขอทุนเกาหลีใช้อะไรบ้าง

รายละเอียดหลักสูตร

ทุนรัฐบาลเกาหลีสำหรับการเรียน Associate Degree หรือ อนุปริญญานั้น ต้องใช้เวลาเรียนทั้งหมด 2-3 ปี และต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาเกาหลีก่อนเริ่มเรียนอนุปริญญาอีก 1 ปี 

 

ส่วนทุนรัฐบาลเกาหลีสำหรับการเรียน Bachelor’s Degree หรือ ปริญญาตรีนั้น ต้องใช้เวลาเรียนทั้งหมด 4-6  ปี และต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาเกาหลีก่อนเริ่มเรียนปริญญาตรีอีก 1 ปี เท่ากันกับแบบ Associate Degree หรืออนุปริญญา

สมัครสาขาไหนได้บ้าง

น้องๆ สามารถเลือกเรียนสาขาวิชาใดก็ได้ ตามที่มหาวิทยาลัยที่น้องๆ ได้รับทุนรัฐบาลเกาหลี เปิดสอนในภาควิชาปกติ หากน้องๆ ต้องการเรียนเสริมภาคค่ำหรือลงคอร์สระยะสั้น ตลอดจนคอร์สออนไลน์อื่นใดเพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติ น้องๆ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินเหล่านั้นเอง

 

หากน้องๆ ต้องการทราบว่ามีสาขาใดที่สามารถเข้าเรียนได้ฟรีบ้าง น้องๆ สามารถเข้าไปเช็กดูคณะได้เลยที่ไฟล์ University Information

เอกสารในการขอทุน

สมัครช่องทางไหนดี

หากน้องๆ ยังไม่รู้ว่าต้องการสมัครทุนรัฐบาลเกาหลีผ่านทางช่องทางไหนดี พี่ๆ ขอแนะนำว่าให้ดูก่อนว่า เราตัดสินใจเลือกคณะที่อยากเรียนจริงๆ ได้แล้วหรือยัง ถ้ามั่นใจว่าต้องเป็นคณะนี้ของมหาวิทยาลัยนี้เท่านั้น การสมัครแบบ University Track ก็จะช่วยให้น้องๆ ได้เรียนในคณะและมหาวิทยาลัยที่ตรงใจ


แต่ถ้าใครยังโลเลหรือมีความชอบที่หลากหลาย การสมัครทุนรัฐบาลเกาหลีผ่านทางสถานทูตก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า เพราะน้องๆ สามารถเลือกได้หลายคณะ โดยการคัดเลือกของทีมงานก็จะช่วยกรองความเหมาะสมผ่านเอกสารและจดหมายแนะนำตัวที่น้องๆ ส่งไปด้วยว่า จริงๆ แล้ว น้องๆ เหมาะที่จะเรียนคณะไหน ของมหาวิทยาลัยใดที่เลือกไปมากที่สุด


ดังนั้น น้องๆ ควรจะเตรียมเอกสารเอาไว้หลายๆ ชุด จะได้เอาไว้ยื่นทั้ง 2 รอบ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินเอกสารขอทุนรัฐบาลเกาหลี ทางที่ดีควรเตรียมใบรองรับและนำเอกสารไปให้สถานทูตรับรองตั้งแต่เนิ่นๆ ถ้าใจเย็นรอจนใกล้วันหมดเขตสมัครก็อาจจะต้องรอคิวนาน เพราะใครๆ ต่างก็พากันรีบนำเอกสารไปรับรองในช่วงเวลานั้นๆ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

น้องๆ ควรเตรียมเอกสารไว้ให้พร้อมก่อนยื่นใบสมัครขอทุนรัฐบาลเกาหลี หรือใครที่มั่นใจว่าอยากไปเรียนต่อที่ประเทศเกาหลีใต้แน่ๆ อาจจะรีบเตรียมเอกสารบางส่วนเอาไว้ตั้งแต่ปีนี้ก่อนเลยก็ได้ 

 

โดยการสมัครขอทุนรัฐบาลเกาหลี  นั้น มีกฎกติกาพิเศษอยู่เล็กน้อย ตรงที่น้องๆ คนไหนที่มีความสามารถทางภาษาเกาหลีที่ดี แค่สอบ TOPIK แล้วได้คะแนนอยู่ ในระดับ 3-6 หรือเคยมีญาติเป็นทหารผ่านศึกสงครามเกาหลีมาก่อน น้องๆ ก็จะได้รับโบนัสพิเศษ ช่วยเพิ่มคะแนนให้เป็นพิเศษได้อีก 10% ด้วยล่ะ

 

ส่วนเอกสารที่น้องๆ ต้องเตรียมนั้น มีดังต่อไปนี้

 

 • Applicant Form หรือ ใบสมัคร 

 • Personal Statement หรือ จดหมายแนะนำตัว 

 • Study Plan หรือ แผนการเรียน 

 • Letter of Recommendation หนังสือรับรองความประพฤติ

 • GKS Applicant Agreement หรือ หนังสือแสดงความยินยอม 

 • Personal Medical Assessment หรือ ผลตรวจสุขภาพ

 • หลักฐานแสดงสัญชาติของผู้รับทุนรัฐบาลเกาหลี  เช่น ใบเกิด สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ Passport

 • หลักฐานแสดงสัญชาติของพ่อผู้รับทุนรัฐบาลเกาหลี  เช่น ใบเกิด สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ Passport 

 • หลักฐานแสดงสัญชาติของแม่ผู้รับทุนรัฐบาลเกาหลี  เช่น ใบเกิด สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ Passport  

 • เอกสารรับรองว่ากำลังจะจบการศึกษา

 • Transcript

 • ผลสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี (TOPIK) หรือ ภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEIC, TOEFL หรือ IELTS 

 • เกียรติบัตร วุฒิบัตร ใบประกาศต่างๆ

 • Passport

เรียนต่อเกาหลี

เพิ่มโอกาสได้ทุนรัฐบาลเกาหลี ด้วยภาษาอังกฤษ

จริงๆ แล้ว ทุนรัฐบาลเกาหลี มีหลักการพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยเป็นหลัก เพราะต้องการคัดเลือกผู้ที่มีความตั้งใจในการเข้ารับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย แต่หากน้องๆ มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน หรือ Standardized Test ที่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกอย่าง TOEIC, TOEFL, IELTS แนบไปด้วย ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการได้รับการพิจารณามากขึ้น เพราะมันแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเข้าเรียน โดยบางมหาวิทยาลัยในโปรแกรมของทุนรัฐบาลเกาหลีเอง ก็มีการกำหนดคะแนนภาษาอังกฤษขั้นต่ำในการเข้าเรียนด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนการสอนในหลักสูตรอินเตอร์ 

 

จะเห็นได้ว่าถ้าคะแนนภาษาอังกฤษเราดี สิ่งนี้นี่แหละที่จะเป็น Game Changer ในสนามแข่งขอทุนตัวจริง หากน้องๆ อยากเร่งฟื้นฟูและยกระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเข้ารับการทดสอบ TOEIC, TOEFL, IELTS ทาง ENCONCEPT เองก็มีคอร์สเรียนของ InterPass เอาไว้รองรับ สำหรับน้องๆ ที่อยากทบทวนความรู้ก่อนสอบจริงไว้อย่างครบถ้วน

สรุป

หากน้องๆ อยากเป็นทูตแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย พร้อมกับไปสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่แดนกิมจิแล้วล่ะก็ อย่าลืมเข้าไปสำรวจคณะ สาขาวิชา และมหาวิทยาลัย ที่เปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไปไว้ให้พร้อม รีบเตรียมเอกสารไว้ให้ครบ อย่าลืมนำหนังสือไปรับรองให้เรียบร้อย และที่สำคัญที่สุดคือการส่งเอกสารนั้น จะต้องส่งผ่านไปรษณีย์แบบลงทะเบียนเท่านั้น แล้วต้องส่งให้ถึงปลายทางก่อนวันหมดเขตรับสมัครด้วย

 

สุดท้ายนี้ พี่ๆ ENCONCEPT อยากให้น้องๆ ใช้เวลาที่เหลือช่วงนี้ในการค้นหาตัวเอง ว่าเราเหมาะกับการเรียนคณะไหนจริงๆ ก่อนยื่นขอทุนรัฐบาลเกาหลี เพราะหากน้องๆ พลาดรอบสถานทูต ต่อไปน้องจะเลือกเรียนรอบรับตรงได้เพียงอันดับเดียวเท่านั้น

 

หากใครอยากเตรียมตัวให้คะแนนดีๆ หนึ่งในวิชาที่ไม่ควรมองข้ามคือภาษาอังกฤษ สามารถมาเรียนพิเศษที่ Enconcept เพื่อพิชิตคะแนนภาษาอังกฤษให้ออกมาดี ให้เป็นหนึ่งตัวช่วยที่ดึงเกรดเฉลี่ยทั้งหมดขึ้นมา เพียงเท่านี้การที่สมัครเพื่อขอทุนรัฐบาลเกาหลีคงไม่ไกลเกินเอื้อม

บทความอื่นๆ

คอร์สเรียนแนะนำ

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

6,500.-

Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นพื้นฐาน ม.ปลาย
โค้งสุดท้ายสรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

TCAS Admission อังกฤษ
(TGAT, A-Level)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

8,000.-

ตะลุยโจทย์ TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

Junior Vocab &
Reading ม.ต้น

ยำเทคนิคเก่งศัพท์ระดับ ม.ต้น
เผยเคล็ดลับทำ Reading

5,500.-

Junior
Grammar & Error

เก่ง Grammar ระดับ ม.ต้น
เป็นระบบ จำได้ ใช้เป็น

5,500.-

สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

7,900.-

Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

5,500.-

Vocab & Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

5,500.-

Grammar & Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

5,500.-

Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

5,500.-

สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

5,500.-

สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน
สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน