ทุน ก.พ. ม.ปลาย เรียนปริญญาตรี ฟรี ที่ต่างประเทศ

น้อง ๆ ม.ปลายคนไหนที่เคยฝันว่าอยากได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศแบบฟรี ๆ ต้องไม่พลาดบทความนี้

เด็ก ม.ปลาย หลายคนคงเคยได้ยินเรื่องทุน ก.พ. กันมาบ้างแล้ว ส่วนใครที่ไม่แน่ใจว่าทุน ก.พ. คืออะไร ครั้งนี้เราจะพาไปเจาะลึกข้อมูล ทุน ก.พ. ให้น้อง ๆ ได้เตรียมตัวเพื่อสอบคัดเลือกไปเรียนต่อที่ต่างประเทศกัน

ทุน ก.พ. คืออะไร?

ทุนรัฐบาลที่มอบให้กับผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษาในการไปศึกษาต่อยังต่างประเทศแบบฟรี ๆ ซึ่งสามารถเลือกเรียนสาขาที่ต้องการในมหาวิทยาลัยชั้นนำได้หลายประเทศ และเมื่อเรียนจบต้องกลับมาทำงานในประเทศไทย เวลาเท่ากับระยะเวลาที่รับทุน

ทุนฟรี ฟรีอะไรบ้าง?

 1. เรียนฟรีที่ต่างประเทศ ตลอดการเรียนปริญญาตรี
 2. ค่าใช้จ่ายฟรี เช่น ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา

อยากสมัครทุนฟรี ต้องมีคุณสมบัติอะไร?

อยากสอบชิงทุนเรียนฟรี ต้องมีคุณสมบัติตามนี้

 1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษา ในระดับชั้นม.ปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50
 3. มีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

ประเภททุน ก.พ. ม.ปลาย ประจำปี 2565

1. ทุนเล่าเรียนหลวง (9 ทุน)

สายวิทย์ – คณิต 5 ทุน
ทุนศิลป์ – ภาษา 2 ทุน
ทุนศิลป์ – คำนวณ 2 ทุน

การสอบคัดเลือก

 • สายวิทย์-คณิต คือ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทย์ วิชาสังคมฯ วิชาคณิตฯ
 • สายศิลป์-ภาษา คือ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมฯ
 • สายศิลป์-คำนวณ คือ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมฯ วิชาคณิตฯ
 • สอบสัมภาษณ์ การสอบสัมภาษณ์จะใช้เวลาสอบถึง 3 วัน ซึ่งจะมีทั้งการสอบเดี่ยวและกลุ่ม โดยมีสอบทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
Note: การเลือกสอบ เราสามารถเลือกสอบสายไหนก็ได้ตามใจเราเลย! เช่น ถ้าเรียนสายวิทย์จะไปสอบสายศิลป์คำนวณก็ได้ หรือเรียนสายศิลป์ภาษาไปสอบสายวิทย์ก็ได้

2. ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (28 ทุน)

น้อง ๆ คนไหนที่สนใจศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สัตวแพทย์ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นทุนที่จะช่วยให้น้อง ๆ ได้ไปศึกษาด้านนี้ที่ต่างประเทศแบบเต็มจำนวน

โดยน้อง ๆ ที่ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานราชการในกระทรวงฯ กรม หรือหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงอุดมศึกษาฯ ตามที่กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

การสอบคัดเลือก

 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • วิชาคณิตศาสตร์
 • วิชาสัมคมศึกษา
 • วิชาภาษาไทย

3. ทุนกระทรวงการต่างประเทศ (5 ทุน)

สำหรับใครที่ชื่นชอบด้านภาษา วัฒนธรรม กฎหมาย หรือเศรษฐกิจระหว่างประเทศ หรือฝันอยากทำงานกระทรวงต่างประเทศ ทุนนี้จะเป็นทุนที่ตอบโจทย์น้อง ๆ ช่วยให้น้องทำตามความฝันได้ โดยมีโควตาทั้งหมด 5 ทุนสำหรับไปศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. ป.ตรี-โท สาขา Chinese Studies (หลักสูตรภาษาจีน) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (จำนวน 1 ทุน)
 2. ป.ตรี-โท สาขา Japanese Studies (หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น) ณ ประเทศญี่ปุ่น (จำนวน 1 ทุน)
 3. ป.ตรี-โท สาขา African Studies ณ ประเทศสหราชอาณาจักร (จำนวน 1 ทุน)
 4. ป.ตรี-โท สาขา Public International Law ณ ประเทศฝรั่งเศส/เนเธอร์แลนด์ (จำนวน 1 ทุน)
 5. ป.ตรี-โท สาขา Development Economics ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร/เนเธอร์แลนด์ (จำนวน 1 ทุน)

การสอบคัดเลือก

 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • วิชาสัมคมศึกษา
 • วิชาภาษาไทย

4. ทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (2 ทุน)

ไหนใครอยากปฏิบัติสำรวจน้ำมันกลางทะเลบ้าง จะพลาดทุนนี้ไม่ได้ แถมยังมีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทระดับประเทศอย่างปตท. ได้เรียนทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ครบทุกด้านที่ต้องเรียน

สาขาวิชา

ป.ตรี ธรณีวิทยาปิโตรเลียม และวิศวกรรมปิโตรเลียม ณ สหราชอาณาจักร หรือ สหรัฐอเมริกา

การสอบคัดเลือก

 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • วิชาคณิตศาสตร์
 • วิชาสัมคมศึกษา
 • วิชาภาษาไทย

5. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ (2 ทุน)

น้อง ๆ คนไหนมั่นใจเรื่องตัวเลข ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการบัญชี หรือชื่นชอบเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ต้องทุนนี้เลย ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ที่จะมอบทุนให้กับน้อง ๆ แบบเต็มจำนวน และหลังเรียนจบ น้อง ๆ ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย และอาจได้รับทุนศึกษาต่อ ป.โท และ ป.เอก อีกด้วย

จำนวนทุน

จำนวนทุน 2 ทุน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้

เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ หรือกฎหมาย (เลือกสาขาใดสาขาหนึ่ง)

ประเทศที่ได้ไปเรียนต่อ

สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี หรือออสเตรเลีย (ณ สถานศึกษาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด)

การสอบคัดเลือก

 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • วิชาคณิตศาสตร์
 • วิชาสัมคมศึกษา
 • วิชาภาษาไทย

6. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 (2 ทุน)

เป็นทุนสำหรับน้อง ๆ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล) โดยจะมอบทุนให้ทั้ง 2 ทุน ซึ่งจะมอบให้ศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือประเทศไทย โดยมอบให้สาขาละ 1 ทุน

สาขาวิชา

 1. สาขารัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ หรือนโยบาย สาธารณะ (การวิเคราะห์ และวางแผนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
 2. สาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ หรือสังคมวิทยาและมานุษวิทยา

การสอบคัดเลือก

 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • วิชาสัมคมศึกษา
 • วิชาภาษาไทย

คุณสมบัติการคัดเลือกของทุนนี้

 1. ผู้สมัครจะต้องมีภูมิลําเนา (ตามทะเบียนบ้าน) อยู่ใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล) โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 2. หรือ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบัน การศึกษาที่ตั้งอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล)

การสมัครสอบทุนรัฐบาลฯ

ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบได้ไม่เกิน 2 ประเภททุน
ในแต่ละประเภททุน ผู้สมัครมีสิทธิสมัครสอบได้ประเภททุนละ 1 หน่วยทุน สมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

เตรียมรับมือ กับแนวข้อสอบ ก.พ.

โดยจะสอบข้อเขียน 2 ส่วนคือ ภาษาอังกฤษ และความสามารถทางวิชาการ

 1. ภาษาอังกฤษ มี 3 ส่วน ได้แก่
 • Vocabulary and Expression
 • Error Recognition
 • Reading Comprehension

2. ข้อสอบความสามารถทางวิชาการ มีทั้งหมด 80 ข้อเป็นภาษาไทยและคณิตศาสตร์อย่างละ 40 ข้อ

 • ภาษาไทย: ข้อสอบจะมีการจับใจความ การสรุปใจความสำคัญของบทความ การวิเคราะห์และการใช้เหตุผล หาความเชื่อมโยงของคำ
 • คณิตศาสตร์ : ข้อสอบพื้นฐาน ย้อนไปตอนม.ต้น เช่น อนุกรม ตรรกศาสตร์ คุณสมบัติของจำนวนจริง

จะสอบติด ทุน ก.พ. ต้องเก่งอังกฤษ

น้อง ๆ จะเห็นว่า ทุกทุนของรัฐ วิชาที่ส่วนใหญ่ต้องใช้ คือวิชาอังกฤษ เพราะจะตรวจข้อสอบวิชาอื่นได้ คะแนนวิชาภาษาอังกฤษต้องถึงตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อน ถึงตอนสอบคัดเลือกจะใช้คะแนนวิชาอื่นด้วย แต่การไปเรียนต่อต่างประเทศสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ภาษาอังกฤษ

และเนื้อหาที่ใช้สอบก็มีครบทุกพาร์ตที่น้อง ๆ ต้องมีพื้นฐานที่แม่นจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Vocab, Grammar, Reading และ Writing หากน้อง ๆ พลาดแม้แต่พาร์ตเดียว ก็อาจทำให้เสียโอกาสที่จะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศตามที่ฝันเอาไว้

เตรียมพร้อมสอบทุน ก.พ.

หากน้อง ๆ อยากแม่นอังกฤษเพื่อพร้อมสอบชิงทุน ก.พ. ม.ปลาย ไม่ว่าจะสายวิทย์ หรือสายศิลป์ ก็พร้อมสอบทุกสาย ด้วยการติวสด Pack Boot Camp ทุน ก.พ. ม.ปลาย การันตีจากรุ่นพี่ทุนรัฐบาลปีล่าสุด เรียนจริง สอบจริง ติดจริง!

Pack Boot Camp ทุน ก.พ. ม.ปลาย จะช่วยน้อง ๆ ติวเข้มในทุกพาร์ต พร้อม update แนวข้อสอบทุน ก.พ. ปี 66 โดยครูมากประสบการณ์อย่างครูพี่กิ๊บ Oxford และ ครูที่หมอเต้ เพียง 3,500.- ติวเข้มก่อนใคร พร้อมสอบกว่าแน่นอน!

ติวครบทั้งสายวิทย์ – สายศิลป์

วันเสาร์ที่ 15 และ วันอาทิตย์ที่ 23 ต.ค. 65

เวลา 13:00 – 17:00 น.

โดย ครูพี่กิ๊บ Oxford และ ครูพี่หมอเต้

ติวเข้มพร้อมกันที่ สยามสแควร์ ซ.10 หรือ เรียนสดออนไลน์ผ่าน ZOOM

บทความอื่นๆ

คอร์สเรียนแนะนำ

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

6,500.-

Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นพื้นฐาน ม.ปลาย
โค้งสุดท้ายสรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

TCAS Admission อังกฤษ
(TGAT, A-Level)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

8,000.-

ตะลุยโจทย์ TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

Junior Vocab &
Reading ม.ต้น

ยำเทคนิคเก่งศัพท์ระดับ ม.ต้น
เผยเคล็ดลับทำ Reading

5,500.-

Junior
Grammar & Error

เก่ง Grammar ระดับ ม.ต้น
เป็นระบบ จำได้ ใช้เป็น

5,500.-

สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

7,900.-

Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

5,500.-

Vocab & Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

5,500.-

Grammar & Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

5,500.-

Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

5,500.-

สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

5,500.-

สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน
สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน