ประกาศแล้ว! เกณฑ์ยื่นเข้าแพทย์ รามาฯ รอบ 1 TCAS65 UPDATE

ประกาศออกมาแล้วค่ะ ข้อมูลใหม่อัปเดตล่าสุดจากเว็บไซต์ของม.มหิดลฯ เองเลย น้อง ๆ TCAS65 คนไหนที่อยากสอบติดแพทย์ รามา รอบ 1 ต้องห้ามพลาด เช็กให้ครบทั้งจำนวนรับและเกณฑ์ในการรับของปีนี้ เพราะปีนี้เกณฑ์ในการรับแพทย์ รามาฯ รอบ 1 เปลี่ยน น้อง ๆ TCAS65 ที่อยากสอบติดแพทย์ รามา รอบ 1 ต้องเช็กข้อมูลให้ดีจะได้ไม่พลาดในการเตรียมตัวสอบ

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ รามาฯ รอบ1

ปีนี้หลักสูตรแพทย์ ของมหิดลฯ เปิดรับจำนวนดังนี้

หลักสูตร: หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต M.D.program
จำนวนที่เปิดรับ: 30 คน

หลักสูตร: หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต M.D.,M.Eng program
จำนวนที่เปิดรับ: 20 คน

หลักสูตร: หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต M.D.,M.M.
จำนวนที่เปิดรับ: 20 คน

โดยมีเกณฑ์กำหนดผู้ที่จะสอบเข้า แพทย์ รามาฯ รอบ 1 ดังนี้

 • GPAX ≥ 3.50
 • คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (iBT) ≥ 80 หรือ IELTS ≥ 6.5
  โดยมี Listening 6.0, Reading 6.0, Writing 6.0 แaะ Speaking 6.0
 • ผลคะแนนสอบ Aptitude test: BMAT ≥ 12  โดย Section I ≥ 4.5, Section II ≥ 4.5 และ Section Ill ≥ C
 • ปีนี้แพทย์ รามาฯ รอบ 1 ยกเลิกเกณฑ์ขั้นต่ำผลการเรียนรายวิชา

เดิมจะมีการกำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ เช่น เกรดวิชาชีวะ, เคมี, ฟิสิกส์หรือคณิตเฉลี่ยทุกภาคเรียน ≥ 3.50

ซึ่งนอกจากคุณสมบัติเบื้องต้นดังกล่าวแล้ว น้อง ๆ TCAS65 ที่จะยื่นเข้า แพทย์ รามาฯ รอบ 1 ยังต้องมีเอกสารอื่น ๆ ประกอบ

 • Personal Statement
 • ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมแพทย์ รามาฯ รอบ 1 ได้ที่: https://www.rama.mahidol.ac.th/meded/th/Portfolio65

โดยหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนผู้สมัครแพทย์ รามาฯ รอบ 1 จะดูจาก Personal statement 30% และ 70% จาก MMI หรือ Inter&Intra personal competencies

ประกาศแล้ว! วันสอบ BMAT! โอกาสเดียว TCAS 65 ยื่น แพทย์ รามา รอบ 1

เนื่องจากปีนี้มีสถานการณ์ Covid-19 ทำให้การสอบ BMAT ที่ปกติจะมี 2 รอบ เหลือเพียง 1 รอบเท่านั้น เท่ากับว่าน้อง ๆ TCAS65 ที่จะยื่นเข้าแพทย์รอบ 1 มีโอกาสน้อยลง เนื่องจากเป็นการสอบรอบเดียว ถ้าพลาดแล้วคือพลาดเลย ไม่มีการลองสนามแล้ว

 • รับสมัคร: 1 ก.ย. – 1 ต.ค. 64
  ในกรณีที่รับสมัคร(ล่าช้า) ไม่เกิน 15 ต.ค. 64
 • สอบ:  3 พ.ย. 64
 • ประกาศผล: 26 พ.ย. 64 

รวมลิสต์มหาวิทยาลัยที่ใช้คะแนน BMAT รอบ พ.ย. 2021 ยื่นเข้าแพทย์ รอบ 1

 • แพทย์ จุฬาฯ
 • แพทย์ รามาฯ มหิดล
 • แพทย์ ม.เชียงใหม่
 • CICM ม.ธรรมศาสตร์
 • แพทย์สจล.
 • โครงการผลิตแพทย์ร่วม คณะแพทยศาสตร์ มศว และ ม.นอตติงแฮม สหราชอาณาจักร
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มทส.
 • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช
 • MIDS คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล
 • แพทย์ ทันตฯ เภสัชฯ ม.ขอนแก่น

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.admissionstesting.org/for-test-takers/bmat/bmat-november/

ในส่วนของการสอบ SAT ที่น้อง TCAS65 ต้องยื่นคะแนนประกอบการสอบเข้าแพทย์รอบ 1 จะยังเหลืออีก 2 รอบที่น้อง ๆ สมัครได้ ได้แก่ รอบ 2 ต.ค. 64 และ 4 ธ.ค. 64

นอกจากสนาม SAT แล้วน้อง ๆ ที่จะยื่นแพทย์รอบ 1 ยังต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL, CU-TEP (คะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง) ที่มหาวิทยาลัยนั้น ๆ ต้องการอีกด้วย

ทำความรู้จัก TOEFl iBT, IELTS สอบภาษาอังกฤษตัวไหนดี ยื่น แพทย์ รามารอบ 1

TOEFL iBT

ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษบนคอมพิวเตอร์ เป็นทั้งหมด 4 ด้าน อายุคะแนนไม่เกิน 2 ปี ได้แก่
1. Reading ข้อสอบจะเป็นลักษณะบทความ จำนวน 3 บทความ แต่ละบทความจะมีคำถามปรนัยจำนวน 12-14 ข้อ
จำนวนข้อสอบ: 36-70 ข้อ
ระยะเวลา: 60-100 นาที

2. Listening ข้อสอบจะเป็นลักษณะบทสนทนาจำนวน 6 บทสนทนาซึ่งแต่ละบทสนทนาจะมีคำถามแบบปรนัย จำนวน 5-6 คำถาม
จำนวนข้อสอบ: 34-51 ข้อ
ระยะเวลา: 60-90 นาที

3. Speaking เป็นคำถามปลายเปิดทั้งหมด 6 ข้อ ระยะเวลาในการทำข้อสอบ 20 นาที โดยรูปแบบคำถามจะมีหลากหลายรูปแบบ
- 2 คำถามแรกผู้สอบจะเป็นคำถามที่เน้นการถาม-ตอบ วัดสกิลการพูด ความคล่องในการใช้ภาษา ผู้ที่เข้าสอบจะต้องตอบทันที โดยแต่ละคำถามมีเวลา 45 วินาที
- 2 คำถามต่อมา จะเป็นการตอบคำถามจากการอ่านบทความสั้นๆ แล้วฟังบทสนทนาที่เกี่ยวข้อง มีเวลาในการพูด 1 นาทีต่อ 1 คำถาม
- 2 คำถามสุดท้าย จะเป็นการฟังบทสนทนาก่อนตอบคำถาม มีเวลาในการพูด 1 นาทีต่อ 1 คำถาม

4. Writing ข้อสอบเป็นการเขียนเรียงความ 2 หัวข้อ จำนวนคำถาม: 2 ข้อ ระยะเวลา: 50 นาที
- หัวข้อแรกผู้สอบต้องอ่านบทความและฟังบทสนทนาเกี่ยวกับบทความนั้น แล้วเขียนเรียงความ 2 ย่อ หน้าภายใน 20 นาที
- หัวข้อที่สองจะเป็นการเขียนเรียงความตามหัวข้อที่กำหนดภายในระยะเวลา 30 นาที

TOEFL iBT ข้อสอบพาร์ต Reading, Listening คำถามแบบปรนัย ทำให้มีรูปแบบคำถามที่คาดเดาได้ ทำให้เตรียมตัวง่ายกว่า คำตอบเป็นตัวเลือก ไม่ต้องเขียนตอบ ทำให้โอกาสเขียนผิดมีน้อยลง พาร์ต Writing สอบบน computer เหมาะกับคนที่ ถนัดพิมพ์ พาร์ต Speaking สอบบน computer เหมาะกับคนที่ขี้อาย ไม่กล้าพูดกับ คนจริง ๆ สามารถลดความตื่นเต้นลงได้ ข้อดีที่สำคัญเลยคือ TOEFL มีระบบ MyBestScore ที่จะรวมคะแนนแต่ละทักษะที่ดี ที่สุด จากรอบสอบที่เราเคยสอบไปทั้งหมดที่ไม่หมดอายุ มารวมเป็นใบคะแนนใช้ยื่น ได้จริง หมายความว่าถ้ารอบนี้คะแนนบางทักษะสูง สามารถเก็บไว้รวมกับรอบหน้าที่ คะแนนด้านอื่นอาจจะดีขึ้นได้

IELTS

IELTS  เป็นข้อสอบเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยมีระยะเวลาในการสอบรวม 2.45 ชั่วโมง (น้อยกว่า TOEFL iBT) โดยแบ่งเป็น 4 พาร์ตได้แก่

 • Reading 60 นาที
 • Listening 30 นาที
 • Writing 60 นาที
 • Speaking 11-15 นาที
 1. Reading มี 3 บทความเช่นเดียวกับ TOEFL iBT ซึ่งรูปแบบคำถามจะหลากหลายทั้ง Multiple-choice, Sentence Completion, Short-answer

จำนวนข้อสอบ: 40 ข้อ 

2. Listening มี 4 บทสนทนา ซึ่งรูปแบบคำถามจะหลากหลายทั้ง Multiple-choice, Form Completion, Short-answer

จำนวนข้อสอบ: 40 ข้อ  

3. Speaking จำนวนข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 พาร์ต คือ คำถามทั่วไปเกี่ยวกับตัวเอง, ตอบคำถามจากการ์ดคำถามที่ได้รับ, ตอบคำถามเพิ่มเติมจากพาร์ตที่ 2

4. Writing ข้อสอบจะแบ่งเป็น 2 tasks โดยจะแบ่งเป็นการเขียนบรรยายข้อมูลและ เขียนตอบคำถาม โดยจะมีการกำหนดจำนวนตัวคำมาให้เขียนบรรยาย

ข้อดีของการสอบ IELTS คือ สามารถเลือกได้ว่าจะสอบกับแบบ Paper หรือ Computer และในส่วนของพาร์ต Speaking จะสอบกับคนจริง ๆ เหมาะกับคนที่ ชอบพูดแบบมี Interaction ส่วน Listening และ Speaking เนื้อหาจะง่ายกว่า TOEFL iBT เพราะใช้ข้อสอบเดียวกับแบบ General Training ส่วนข้อสอบพาร์ต Listening, Reading เป็นการฟังหรืออ่านแล้วตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ยินหรือ อ่านได้เลย ไม่ต้องอาศัยคิดวิเคราะห์มากเท่า TOEFL iBT

เป็นไงบ้างคะ? น้อง ๆ ที่จะสอบเข้าแพทย์ รามา รอบ 1 อ่านแล้วเลือกได้หรือยังเอ่ยว่าจะใช้ข้อสอบ TOEFL iBT หรือ IELTS ดี? ว่าแต่ถ้าจะสอบเข้า แพทย์ รามา รอบ 1  ต้องใช้ IELTS 6.5, TOEFL iBT 80 คราวนี้เรามาเจาะดูดีกว่าว่าทำยังไงให้ได้คะแนนอย่างที่เราตั้งเป้าหมาย

ทำยังไงให้คะแนนอังกฤษปังพร้อมสอบติด แพทย์ รามา รอบ 1

1.ลองทำข้อสอบจริงจากผู้ออกข้อสอบ

ถ้าหากเป็นข้อสอบ TOEFL iBT แนะนำให้น้อง ๆ ลองทำ MOCK ข้อสอบจริงของผู้ออกสอบอย่าง (ETS) ก่อนเลยค่ะ น้อง ๆ ว่าที่ แพทย์ รามา จะเห็นเลยว่า แนวทางของเรื่องที่ออกสอบเป็นอย่างไร ต้องทำยังไงถึงจะตอบคำถามได้ใกล้เคียงกับคำตอบที่เขากำหนดไว้ที่สุด 

2.ต้องลองทำ MOCK ในเครื่องคอมเท่านั้น

น้อง ๆ ว่าที่แพทย์ รามา หลาย ๆ คนอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวใกล้ ๆ ค่อยไปฝึกเอา บอกเลยว่าผิด! หลายคนฝึกกับการตอบคำถามบนกระดาษจนเคยชินทำให้ในวันสอบจริง เกิดความไม่คุ้นชินเวลาสอบได้ เราต้องึกให้ชินก่อนเพราะเวลามีจำกัด จะได้รู้ด้วยว่าต้องกดตรงไหน เวลาสอบดูตรงไหน ที่สำคัญฝึกทำไปเลยรวดเดียวยาว ๆ เหมือนเวลาสอบจริง

3.ลิสต์จุดเด่น จุดด้อยของเราออกมา

แน่นอนว่าน้อง ๆ หลายคนคงมีเป้าหมายคะแนนของตัวเองอยู่แล้ว หลังจากลองทำ MOCK ข้อสอบจริงน้อง ๆ ว่าที่แพทย์ รามาก็จะรู้แล้วว่าเรายังต้องพัฒนาตรงไหน ยังขาดตรงไหน ตรงไหนถ้ารีบแก้ไขจะพัฒนาไปถึงคะแนนเป้าหมายของเราได้เร็วที่สุด  หรือถ้าเวลาเหลือน้อยในการเตรียมตัวก็จะได้ตัดสินใจได้เลยว่าจะต้องเพิ่มคะแนนตรงไหนแล้วจะเทพาร์ตไหนแทน

4.อ่านเองไม่ได้ต้องหาตัวช่วย

เพราะการทำข้อสอบ Reading, Writing ให้ได้คะแนนดี ต้องมีเทคนิคในการอ่านและเขียน ทั้งGrammar, Vocab

 • สรุปเนื้อหาออกสอบ TCAS ฉบับรวบรัดใน ‘คอร์ส Pre TCAS Admission อังกฤษ’
 • เน้นทำโจทย์พร้อมลงเนื้อหาและเทคนิคทำข้อสอบ TCAS ทุกสนามใน ‘คอร์ส TCAS Admission อังกฤษ’
 • ฝึกฝนทำโจทย์สนามสอบต่างๆ ให้เยอะด้วย ‘คอร์สตะลุยโจทย์ TCAS Admission อังกฤษ’ ‘คอร์ส Gat insight’ และ ‘คอร์ส 9 วิชาสามัญ อังกฤษ’ เพื่อฝึกตัวเองให้คุ้นชินกับข้อสอบ พร้อมปิดจุดอ่อน สร้างจุดแข็งได้ทัน!
 • นทำโจทย์พร้อมลงเนื้อหาและเทคนิคทำข้อสอบ TCAS ทุกสนามใน ‘คอร์ส TCAS Admission อังกฤษ’
 • ฝึกฝนทำโจทย์สนามสอบต่างๆ ให้เยอะด้วย ‘คอร์สตะลุยโจทย์ TCAS Admission อังกฤษ’ ‘คอร์ส Gat insight’ และ ‘คอร์ส 9 วิชาสามัญ อังกฤษ’ เพื่อฝึกตัวเองให้คุ้นชินกับข้อสอบ พร้อมปิดจุดอ่อน สร้างจุดแข็งได้ทัน!

คอร์ส Pre TCAS Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

คอร์ส TCAS Admission อังกฤษ (9 วิชาสามัญ,GAT,O-NET)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

คอร์ส ตะลุยโจทย์ TCAS Admission อังกฤษ

แซงโค้งสุดท้าย ลุยโจทย์ครบทุกสนาม TCAS

คอร์ส GAT Insight

ล้วงลึกเจาะเนื้อหาก่อนลงสนาม GAT

คอร์ส 9 วิชาสามัญ อังกฤษ

จับจุดข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ทวนเนื้อหาพร้อมทำโจทย์

บทความอื่นๆ

คอร์สเรียนแนะนำ

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

6,500.-

Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นพื้นฐาน ม.ปลาย
โค้งสุดท้ายสรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

TCAS Admission อังกฤษ
(TGAT, A-Level)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

8,000.-

ตะลุยโจทย์ TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

Junior Vocab &
Reading ม.ต้น

ยำเทคนิคเก่งศัพท์ระดับ ม.ต้น
เผยเคล็ดลับทำ Reading

5,500.-

Junior
Grammar & Error

เก่ง Grammar ระดับ ม.ต้น
เป็นระบบ จำได้ ใช้เป็น

5,500.-

สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

7,900.-

Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

5,500.-

Vocab & Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

5,500.-

Grammar & Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

5,500.-

Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

5,500.-

สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

5,500.-

สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน
สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน