เข้าใจรูปแบบข้อสอบ A-Level ภาษาอังกฤษ เพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อเข้ามหาวิทยาลัย

ทำข้อสอบ A-Level อังกฤษ

อย่างที่น้อง ๆ ทราบกันว่า การสอบ A-Level อังกฤษ ถือเป็นหนึ่งในวิชาหลักที่ใช้สอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ ซึ่งการเข้าใจรูปแบบข้อสอบถือเป็นกุญแจสำคัญ วันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของรูปแบบข้อสอบ A-Level ที่จะโฟกัสเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ว่ามีรูปแบบข้อสอบอย่างไร แนวข้อสอบมีสอบเรื่องอะไรบ้าง เป็นการเช็กความพร้อมก่อนลงสนามจริง

แนวข้อสอบ A-Level อังกฤษ เป็นอย่างไร สอบเรื่องอะไรบ้าง

สำหรับข้อสอบ A-Level อังกฤษ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และ เตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ข้อสอบครอบคลุมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน โดยข้อสอบจะมีทั้งหมด 80 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน มีเวลาในการทำข้อสอบ 90 นาที ข้อสอบทั้งหมดเป็นแบบปรนัย และ สอบด้วยกระดาษ โดยจะมีการวัดทักษะดังนี้

1. ทักษะการอ่าน (Reading Skill) 

พาร์ทนี้จะมีทั้งหมด 40 ข้อ 50 คะแนน โดยรูปแบบข้อสอบที่นำมาใช้วัดทักษะการอ่าน มาจาก

1.1 บทความโฆษณา (Advertisement)

จะมีคำถามทั้งหมด 6 ข้อ มาจาก บทความโฆษณาทั้ง 2 บทความ ตกบทความละ 3 คำถาม โดยระดับข้อสอบเฉลี่ยเท่ากัน ง่าย/กลาง/ยาก อย่างละ 2 ข้อ

1.2  บทวิจารณ์สินค้าหรือบริการ (Product or service review)

จะมีคำถามทั้งหมด 6 ข้อ โดยระดับข้อสอบเฉลี่ยความง่าย และ ยาก อย่างละ 1 ข้อ ระดับกลาง 4 ข้อ

1.3 รายงานข่าว (News report)

จะมีคำถามทั้งหมด 6 ข้อ โดยระดับข้อสอบเฉลี่ยความง่าย และ ยาก อย่างละ 1 ข้อ ระดับกลาง 4 ข้อ

1.4 ภาพประกอบบทความ (Visual) 

ข้อสอบในส่วนนี้จะเป็น กราฟ ตาราง แผนผัง โดยจะมีคำถามทั้งหมด 6 ข้อ ระดับข้อสอบเฉลี่ยเท่ากัน ง่าย/กลาง/ยาก อย่างละ 2 ข้อ

1.5 บทความทั่วไป (Articles)

บทความที่ถูกนำมาใช้ในข้อสอบจะมีจำนวนคำประมาณ 500-600 คำ ทั้งหมด 2 บทความ บทความละ 8 ข้อ รวมทั้งหมด 16 ข้อ โดยระดับข้อสอบเฉลี่ยระดับความง่าย และ ยาก อย่างละ 3 ข้อ ระดับกลาง 10 ข้อ


น้อง ๆ ม.ปลาย ทำข้อสอบ A-Level อังกฤษ


2. ทักษะการฟัง และ การพูด (Listening and Speaking Skills)

พาร์ทนี้จะมีทั้งหมด 20 ข้อ 25 คะแนน โดยรูปแบบข้อสอบที่นำมาใช้วัดทักษะการฟัง และ การพูด มาจาก

2.1 การเติมบทสนทนาแบบสั้น (Short conversation) 

จะมีบทสนทนาทั้งหมด 3 บทสนทนา บทสนทนาละ 4 คำถาม รวมทั้งหมด 12 ข้อ โดยระดับข้อสอบเฉลี่ยระดับความง่าย และ ยาก อย่างละ 3 ข้อ ระดับกลาง 6 ข้อ   

2.2 เติมบทสนทนาแบบยาว (Long conversation)จะมี 1 บทสนทนา รวมทั้งหมด 8 คำถาม โดยระดับข้อสอบเฉลี่ยระดับความง่าย และ ยาก อย่างละ 1 ข้อ ระดับกลาง 6 ข้อ   


3. ทักษะการเขียน (Writing Skill) 

พาร์ทนี้จะมีทั้งหมด 20 ข้อ 25 คะแนน โดยรูปแบบข้อสอบที่นำมาใช้วัดทักษะการเขียน จะมาจาก 

3.1 เติมบทความให้สมบูรณ์ (Text completion) 

โดยจะมีบทความ 3 บทความ บทความละ 5 ข้อ รวม 15 ข้อ เป็นการเลือกคำตอบที่ถูกต้อง โดยระดับข้อสอบเฉลี่ยระดับความง่าย และ ยาก อย่างละ 2 ข้อ ระดับกลาง 11 ข้อ

3.2 เรียงประโยคให้เป็นย่อหน้าที่สมบูรณ์ (Paragraph organization) 

โดยจะมีคำถาม 5 คำถามจาก 5 ย่อหน้า โดยระดับข้อสอบเฉลี่ยระดับความง่าย และ ยาก อย่างละ 1 ข้อ ระดับกลาง 3 ข้อ

ทำข้อสอบให้ได้คะแนนเต็ม


ทั้งหมดนี้คือรูปแบบข้อสอบ A-Level อังกฤษ ที่มาอัปเดตให้ได้เตรียมตัวพร้อมสู่สนามสอบแต่ละพาร์ทล้วนแล้วแต่มีความสำคัญ และ ไม่ควรมองข้าม

เพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อเข้ามหาวิทยาลัย ด้วยคอร์ส A-Level อังกฤษ จาก ENCONCEPT


คอร์ส A-Level ภาษาอังกฤษที่ Enconcept

เด็กเก่ง Enconcept คอร์ส A-Level ภาษาอังกฤษ


เพิ่มสกิลภาษาอังกฤษให้เก่งมากยิ่งขึ้น ด้วยคอร์สเรียน  A-Level อังกฤษ อัปเดตเนื้อหาใหม่ ที่จะช่วยเรื่องการจับประเด็นสำคัญ ครอบคลุมครบทุกเนื้อหา เน้นจุดออกข้อสอบบ่อย ไม่เพียงเท่านี้ ENCONCEPT ยังมี Event ให้น้อง ๆ ได้ฝึกทำโจทย์ ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า ทำข้อสอบเสมือนจริง และ มีเวลาจำกัดให้ฟีลเหมือนกำลังเข้าไปสอบจริง ๆ เพื่อกำจัดจุดอ่อนที่น้อง ๆ ยังไม่แม่น หรือรู้สึกไม่มั่นใจ อีกทั้งยังมีการแตกศัพท์เยอะมาก ให้น้อง ๆ ได้มีคลังคำศัพท์ไว้ใช้สอบ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ ENCONCEPT ทั้ง 15 สาขา เช็กสาขาใกล้คุณ ได้ที่นี่่


หรือถ้าน้อง ๆ คนไหนที่ต้องการสอบถามข้อมูล สอบถามคอร์สเรียนเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

Call Center : 0804343838

Line : https://lin.ee/5YDMROv

Inbox Facebook : m.me/Enconcept

บทความอื่นๆ

คอร์สเรียนแนะนำ

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

6,500.-

Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นพื้นฐาน ม.ปลาย
โค้งสุดท้ายสรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

TCAS Admission อังกฤษ
(TGAT, A-Level)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

8,000.-

ตะลุยโจทย์ TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

Junior Vocab &
Reading ม.ต้น

ยำเทคนิคเก่งศัพท์ระดับ ม.ต้น
เผยเคล็ดลับทำ Reading

5,500.-

Junior
Grammar & Error

เก่ง Grammar ระดับ ม.ต้น
เป็นระบบ จำได้ ใช้เป็น

5,500.-

สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

7,900.-

Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

5,500.-

Vocab & Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

5,500.-

Grammar & Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

5,500.-

Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

5,500.-

สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

5,500.-

สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน
สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน