เรื่องต้องรู้! ก่อนสอบเข้า BBA ธรรมศาสตร์

สำหรับน้องๆ ที่ต้องการสอบเข้าคณะบริหารธุรกิจอินเตอร์ BBA ธรรมศาสตร์ ก่อนที่จะเริ่มเตรียมสอบ สิ่งสำคัญที่เราต้องรู้เป็นอย่างแรกคือ “รู้เขา” รู้ว่าเจ้าคณะนี้ หลักสูตรเป็นอย่างไรและสาขาที่เปิดตรงกับความต้องการของเราหรือไม่? ถ้าใช่ค่อยเข้าไปส่องปฏิทินการรับสมัครและทำความรู้จักกับคุณสมบัติที่ทางมหา’ลัยต้องการ ที่เหลือคือวางแผนการเรียนและตั้งใจทำอย่างสม่ำเสมอ รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเองต่อไป ซึ่งวันนี้เราจะมา “รู้เขา” ในประเด็นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เกณฑ์การรับสมัคร ปฏิทินการสอบ รายละเอียดสาขาที่คณะเปิดสอน รวมถึงเปรียบเทียบ BBA จุฬาฯ กับธรรมศาสตร์ ปิดท้ายให้น้อง ๆ ใช้เป็นข้อมูลวางแผนการเรียนต่อไปค่า

สาขาที่ BBA ธรรมศาสตร์เปิดสอน

สาขา การบัญชี (Accounting)

เป็นสาขาที่เปิดสอนแนวคิดเกี่ยวกับการบันทึกและวิเคราะห์รายการค้าทางธุรกิจด้วยเครื่องมือด้านการบัญชี การเงิน และการบัญชีบริหารให้เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการแปลข้อมูลทางการบัญชีและการเงินมาประกอบการตัดสินใจสำคัญใ นธุรกิจ ซึ่งเส้นทางอาชีพในอนาคตก็หลากหลายมาก ๆ ค่ะ ไม่ว่าจะเป็น ที่ปรึกษาด้านภาษี, ผู้ตรวจสอบภายใน, ผู้บริหารฝ่ายบัญชีต้นทุน ฯลฯ

สาขา การเงิน (Finance)

ใครอินเรื่องเงิน เรื่องการลงทุน ต้องมาที่สาขานี้เลยค่า! เพราะที่นี่จะบ่มเพาะให้น้อง ๆ เติบโตเป็นนักวิเคราะห์การเงิน, เจ้าหน้าที่การเงิน, นักวิเคราะห์ความเสี่ยง ฯลฯ โดยหลักสูตรของสาขา การเงิน จะสอนให้น้อง ๆ เข้าใจแนวคิดและพัฒนาทักษะการตัดสินใจทางการเงินเพื่อสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจและการลงทุนในโครงการต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจส่วนตัวในสถาบันการเงินต่างๆ เช่น ธนาคาร, บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์, บริษัทประกันภัย เป็นต้น

สาขา การตลาด (Marketing)

สาขาสุดท้ายคือสาขาที่น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคิดริเริ่ม, สร้างสรรค์และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นความสามารถที่เป็นที่ต้องการของตลาดในไทยและต่างประเทศ

รายละเอียดการรับสมัครคณะ BBA ธรรมศาสตร์

การเตรียมตัวสอบเข้าคณะ BBA สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำความเข้าใจกับหลักเกณฑ์และปฏิทินการสมัคร เพราะโอกาส 1 ปีมีแค่ครั้งเดียว น้อง ๆ จึงต้องศึกษาข้อมูลโดยละเอียด และ พร้อมสำหรับการเตรียมตัวสอบต่อไปค่า

BBA ธรรมศาสตร์ ใช้คะแนนอะไรบ้าง?

น้องๆ จะต้องใช้คะแนนสอบกลุ่ม Aptitude Test นั่นคือ คะแนนสอบ SAT และ/หรือ GSAT และกลุ่มคะแนนสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU-GET โดยมีเกณฑ์ขั้นต่ำในการสมัครและค่าน้ำหนักในการคำนวณผลคะแนนรวม ดังนี้

นอกจากนี้น้องๆ ยังต้องสอบเขียนเรียงความภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์กับทางคณะ โดยมีค่าน้ำหนัก 10% ดังนั้นปัจจัยหลักๆ ที่จะทำให้น้องสอบติดหรือใม่อยู่ที่คะแนน SAT หรือ GSAT, ข้อสอบ Essay และสอบสัมภาษณ์นั่นเอง 

ปฏิทินการรับสมัคร BBA ธรรมศาสตร์ #TCAS65

  • รอบที่ 1 Portfolio
    • วันรับสมัคร : 5–20 ม.ค. 65
    • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์: 27 ม.ค. 65
    • วันสอบสัมภาษณ์: 29-30 ม.ค. 65
    • วันประกาศผล: 7 ก.พ. 65

เทียบชัดความต่าง! BBA ธรรมศาสตร์ VS จุฬาฯ

สำหรับน้องๆ ที่ต้องการสอบคณะบริหารธุรกิจอินเตอร์ (BBA) ในมหา’ลัยชั้นนำอย่างธรรมศาสตร์ หรือ จุฬาฯ แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกเตรียมตัวสอบมหา’ลัยไหนดี? วันนี้พี่เลยจะมาเทียบชัด 3 ประเด็นเพื่อให้น้องๆ สามารถใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาขาวิชาที่เปิดสอน คะแนนที่ใช้ยื่นเข้ามหา’ลัย และ สถิติคะแนนปี 61 – ปี 63 เพราะการเลือกมหา’ลัยนั้นสำคัญมาก! ถือเป็นการกำหนดอนาคตในอีก 4 ปีข้างหน้าเลยนะคะว่าหนทางข้างหน้าน้องจะต้องเจอกับอะไรบ้าง?

สาขาวิชา คณะ BBA ที่ธรรมศาสตร์ และ จุฬาฯ เปิดสอน

ทั้งสองสถาบัน สาขาที่เปิดสอนจะมีความคล้ายคลึงกันมาก คือ ครบ 3 สายบริการด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นการบัญชี การเงิน และ การตลอด ต่างกันเพียงจุดเดียวคือจุฬาฯ จะมี International Business หรือการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศเพิ่มเข้ามาด้วยเพิ่มเข้ามาด้วย

สถิติคะแนน BBA ขั้นต่ำ 3 ปี ย้อนหลัง (61 – ปี 63)

สิ่งสำคัญสำหรับการตั้งเป้าหมายคือการหาคะแนนสถิติย้อนหลังเพื่อประเมินทางเลือก รวมถึงประเมินศักยภาพของตัวเองว่าจะสามารถทำให้ทางเลือกไหนเป็นจริงได้มากกว่ากัน โดยเมื่อประเมินจากสถิติคะแนนย้อนหลังของทั่งสองคณะพบว่าคณะขั้นต่ำของ BBA จุฬาฯ นั้นสูงกว่าธรรมศาสตร์อยู่ไม่น้อย   

สถิติคะแนน BBA ขั้นต่ำ 3 ปี ย้อนหลัง (61 – ปี 63)

ค่าเทอมภาคปกติของ BBA ธรรมศาสตร์อยู่ที่ 110,300 บาท และ BBA จุฬาฯ อยู่ที่ 84,000 บาทค่ะ

เทคนิคการเตรียมตัวสอบเข้า BBA ธรรมศาสตร์

นอกจากทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และกำหนดการสมัครแล้ว ก็ต้องทำความเข้าใจกับตัวเอง ประเมินความสามารถรวมถึงจังหวะการเรียนรู้ของตัวเอง เพื่อจะได้ออกแบบการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งถ้าจะให้แนะนำ ข้อสรุปข้อควรปฏิบัติเพื่อพิชิตคณะ BBA
ดังนี้ค่ะ

คอร์สเก่งศัพท์ เทพ Reading ฉบับ น้องประถม

ก่อนจากกันพี่ก็อยากจะแนะนำตัวช่วยอัพคะแนน English Test ให้กับน้องๆ ได้เรียนรู้และเตรียมตัวกันก่อนใคร วางแผนสอบติดคณะ BBA ธรรมศาสตร์ ได้ตามที่น้องๆ ฝันใฝ่

คอร์ส Advanced TCAS Admission อังกฤษ

เจาะข้อสอบ TCAS อินเตอร์ รวมสนาม CU-TEP, TU-GET, SAT

ยกระดับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยไปสู่ระดับอินเตอร์ ตะลุยโจทย์แบบ Advanced จากข้อสอบจริงทั้ง GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ, CU-TEP, TU-GET และ SAT

คอร์ส Advanced Vocab + Reading ม.ปลาย

ยกระดับคลังศัพท์ ม.ปลาย เพิ่ม Skill การอ่านขั้นสูง

คอร์สนี้จะยกระดับความยากของคำศัพท์ ติวเข้มด้วยเทคนิคทำโจทย์ Vocab & Reading กับโจทย์แนวข้อสอบสู่ระดับอินเตอร์ เช่น CEFR, IELTS, SAT, TOEFL, CU-TEP ซึ่งจะเหมาะกับน้องๆ ที่เคยเรียน Enconcept มาก่อน หรือ มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดีมากอยู่แล้ว

คอร์ส Advanced Grammar & Error ม.ปลาย

อัพเกรดคลังศัพท์ เรียนรู้จากข้อสอบระดับ TOEFL, IELTS และ SAT

เรียนคำศัพท์จากการทำโจทย์ รวบรวมคำศัพท์พร้อมโจทย์ทุกรูปแบบระดับ ม.ปลาย ที่เจอทั้งในข้อสอบเข้ามหา’ลัย อย่าง GAT, วิชาสามัญและข้อสอบสนามอินเตอร์ เช่น TOEFL, IELTS และ SAT 

คอร์ส Ultimate Writing

พัฒนากระบวนการคิด การเขียน และเรียบเรียงภาษาอังกฤษ

เหมาะสำหรับน้องๆ ม.ปลาย ที่ต้องการเพิ่มทักษะการเขียนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับที่ใช้ในการสอบจริง โดยทบทวนโครงสร้างการเขียนตั้งแต่ระดับ Sentence > Paragraph > Essay พร้อมฝึกเทคนิคการเขียนตั้งแต่การวาง Outline อย่างเป็นระบบ และการเขียนเชื่อมต่อย่อหน้าอย่างเป็นเหตุเป็นผล รวมไปถึงการเขียน Academic Essay ที่สมบูรณ์ เรียน Essay ใน Types ต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้บ่อยในข้อสอบ Writing ทุกสนามสอบ ไม่ว่าจะเป็น Opinion Essay, Cause & Effect, Compare & Contrast, etc.

น้องๆ สามารถเรียนทุกคอร์สได้ไม่จำกัดในราคาเริ่มต้นเพียง 9,900.- เมื่อสมัครเป็นแพ็กเกจเรียนไม่จำกัดคอร์ส ในระยะเวลาตาม SET ที่น้องเลือก โดยสิทธิพิเศษก็จะแตกต่างกันไปค่ะ ซึ่งความคุ้มค่าจะขึ้นอยู่กับจำนวนคอร์สที่น้องๆ เรียนได้ในระยะเวลาที่กำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ “English Unlimited Pack”

บทความอื่นๆ

คอร์สเรียนแนะนำ

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

6,500.-

Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นพื้นฐาน ม.ปลาย
โค้งสุดท้ายสรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

TCAS Admission อังกฤษ
(TGAT, A-Level)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

8,000.-

ตะลุยโจทย์ TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

Junior Vocab &
Reading ม.ต้น

ยำเทคนิคเก่งศัพท์ระดับ ม.ต้น
เผยเคล็ดลับทำ Reading

5,500.-

Junior
Grammar & Error

เก่ง Grammar ระดับ ม.ต้น
เป็นระบบ จำได้ ใช้เป็น

5,500.-

สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

7,900.-

Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

5,500.-

Vocab & Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

5,500.-

Grammar & Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

5,500.-

Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

5,500.-

สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

5,500.-

สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน
สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน