เจาะลึก ทุนสิงคโปร์ ระดับ ม.ต้น – ม.ปลาย “ASEAN SCHOLARSHIP”

ปัจจุบันมี ทุนสิงคโปร์ มากมายที่ทางรัฐบาลมอบให้กับชาวต่างชาติรวมถึงนักเรียนในกลุ่มประเทศ ASEAN ซึ่งเป็นทุนเต็มจำนวนและมีหลากหลายระดับการศึกษา ซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุน “ASEAN SCHOLARSHIP FOR THAILAND” ซึ่งเป็นทุนจากกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ (Ministry of Education Singapore หรือ MOE) มอบให้กับนักเรียนไทยได้ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาโดยไม่จำเป็นต้องไปแข่งกับนักเรียนจากประเทศอื่นใน ASEAN ซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นมาดูกันเลยจ้า

รวมให้แล้ว! รายละเอียดทุนเรียนต่อสิงคโปร์

รูปแบบ ทุนสิงคโปร์ “ASEAN SCHOLARSHIP FOR THAILAND”

ทุนสิงคโปร์ รูปแบบที่ 1 ระดับ Secondary 3

เป็นทุนสำหรับน้อง ม.2 ในการเข้าเรียนชั้น Secondary 3 และสอบ GCE O-Level สำหรับศึกษาต่อในระดับ Junior College โดยสอบ GCE A-Level ก่อนเรียนจบเพื่อนำผลไปใช้สอบเข้ามหา’ลัยต่อไป โดยระยะเวลาทุนรวมทั้งสิ้น 4 ปี (ม.3 – ม.6) ซึ่งในการให้ทุนในแต่ละปีนั้นขึ้นอยู่กับผลการเรียนระหว่างเข้าร่วมทุนอีกด้วย 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากทุนสิงคโปร์

 • ค่าใช้จ่ายรายปี พร้อมช่วยจัดหาที่พักและดูแลค่าใช้จ่าย
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับตั้งตัวใน 1 ปีแรก (Settling-in allowance)
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ค่าใช้จ่ายภายในโรงเรียน
 • ค่าสมัครสอบ GCE O-Level และ A-Level รอบละ 1 ครั้ง
 • ค่ารักษาพยาบาลและประกันอุบัติเหตุ

คุณสมบัติของผู้สมัครทุนสิงคโปร์

 • สัญชาติไทย
 • มีเกรดเฉลี่ยรวมชั้น ม.1 และ ม.2 หรือ ม.2 และ ม.3 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีต่อเนื่อง
 • มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี และ มีประวัติการทำกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากในห้องเรียน

ทุนสิงคโปร์ รูปแบบที่ 2 ระดับ Pre-University

เป็นทุนสำหรับน้อง ม.4 ในการเข้าเรียนระดับ Junior College 1 – 2 เทียบกับไทยคือระดับชั้น ม.5 – ม.6 โดยจะมีการให้สอบ GCE A-Level ก่อนเรียนจบเพื่อนำผลไปใช้สอบเข้ามหา’ลัยต่อไป โดยระยะเวลาทุนรวมทั้งสิ้น 2 ปี ซึ่งในการให้ทุนในแต่ละปีนั้นขึ้นอยู่กับผลการเรียนระหว่างเข้าร่วมทุนอีกด้วย

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากทุนสิงคโปร์

 • ค่าใช้จ่ายรายปี พร้อมช่วยจัดหาที่พักและดูแลค่าใช้จ่าย
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับตั้งตัวใน 1 ปีแรก (Settling-in allowance)
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ค่าใช้จ่ายภายในโรงเรียน
 • ค่าสมัครสอบ GCE A-Level จำนวน 1 ครั้ง
 • ค่ารักษาพยาบาลและประกันอุบัติเหตุ

คุณสมบัติของผู้สมัครทุนสิงคโปร์

 • สัญชาติไทย
 • มีเกรดเฉลี่ยรวมชั้น ม.3 และ ม.4 หรือ ม.4 และ ม.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีต่อเนื่อง
 • มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี และ มีประวัติการทำกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากในห้องเรียน

ปฏิทินการรับสมัครทุนสิงคโปร์ (มี.ค. – ม.ค.)

 • วันรับสมัคร : เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม
 • วันสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ : เดือนตุลาคม *เฉพาะนักเรียนที่มีคุณสมบัติผ่านในรอบส่งใบสมัครจะได้รับการแจ้งก่อน 1 สัปดาห์
 • วันประกาศผลผู้ได้รับทุน: เดือนธันวาคม
 • กำหนดการเดินทาง
  • ทุนระดับ Secondary 3 : เดือนตุลาคม
  • ทุนระดับ Pre-University 1 : เดือนมกราคม

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครทุนสิงคโปร์

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ Passport แสดงข้อมูลผู้สมัครเป็นภาษาอังกฤษ
 • สำเนาผลการเรียนภาษาอังกฤษ (Transcript) 
 • สำเนาสูติบัตรฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ *หากเคยมีประวัติเปลี่ยนชื่อให้แนบเอกสารมาด้วย
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สำหรับยื่นในรอบให้สัมภาษณ์ *แสดงผลงานทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม

รูปแบบข้อสอบรอบคัดเลือกทุนสิงคโปร์

สำหรับน้องที่ผ่านการพิจารณาจากใบสมัครเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ที่กรุงเทพฯ โดยในข้อสอบข้อเขียนนั้นจะประกอบด้วย Aptitude Test, Math, English ค่ะ   

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
◾️ สำหรับน้อง ๆ สนใจสมัครสอบในปีหน้า สามารถกรอกฟอร์มนี้ เพื่อรับแจ้งการประกาศรับสมัครผ่านอีเมลได้ที่ลิงก์นี้เลย คลิก ◾️ อ้างอิงข้อมูล ณ ปี 64 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คอร์สแนะนำ Enconcept พิชิตทุนสิงคโปร์!

คอร์สเตรียมสอบทุนต่างๆ สำหรับนักเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย พร้อมเจาะลึกเนื้อหาเข้มข้นเพื่อพัฒนาทักษะการเขียงและถ่ายทอดความคิดเชิงวิชาการระดับสูงให้น้องๆ พร้อมสอบทุกสนามชิงทุน ไม่ว่าจะเป็นทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ทุนสิงคโปร์ หรือ ทุนเล่าเรียนหลวง ฯลฯ ซึ่ง 2 คอร์สนี้จะเหมาะกับน้องที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดีอยู่แล้วและต้องการเจาะลึกเนื้อหาข้อสอบทุน ดังนั้นถ้าใครพื้นฐานยังไม่แน่นพี่ก็แนะนำให้ปูพื้นฐานให้แน่นในคอร์สเสริมทักษะ Grammar – Vocab – Reading ของ Enconcept กันก่อนนะคะ

คอร์ส Super Advanced Exam สอบทุน ม.ปลาย

ติวเข้มเผยกลยุทธ์ พร้อมชิงทุนสิงคโปร์

เหมาะสำหรับนักเรียน ม.ปลาย ที่ต้องการสอบชิงทุน ก.พ. ม.ปลาย (ทุกสาย/กระทรวง) รวมไปถึงทุนญี่ปุ่น (MEXT) และทุนสิงคโปร์ ซึ่งนักเรียนจะได้เห็นสัดส่วนและโครงสร้างของข้อสอบทุน พร้อมเรียนเทคนิคทำข้อสอบ Writing ที่แบ่งออกเป็นการเขียนเรียงความ (Writing) การเขียนอธิบายข้อมูล (Data Commentary) การย่อความ (Summary) และการแปล (Translation) รวมถึงได้เรียนรู้ข้อสอบ SAT Vocab และ SAT Reading ทั้งยังมีแนวข้อสอบทุนก.พ. วิชาภาษาไทย-สังคมฯ ให้น้อง ๆ ได้ศึกษาและฝึกทำข้อสอบครบทุกพาร์ต 

คอร์ส Super Advanced Exam สอบทุน ม.ต้น

เจาะกลยุทธ์สอบชิงทุนต่างประเทศ UP คะแนนทุกพาร์ตเหมาะสำหรับน้อง ๆ ระดับม.ต้นที่ต้องการสอบชิงทุน ทั้งทุน ASEAN (ทุนสิงคโปร์) ทุนเพชรยอดมงกุฏ และทุน AFS ในคอร์สนี้น้องๆ จะได้เห็นสัดส่วนและโครงสร้างและลักษณะของข้อสอบทุน พร้อมเทคนิค ทำข้อสอบ เรียนวิธีทำข้อสอบพาร์ท Writing ที่แบ่งออกเป็นสามส่วนคือการวางแผนงานเขียน (Essay plan) การเขียน Essay (Essay writing) และการเขียนอธิบายข้อมูล (Data Commentary) เรียนจบพร้อมพิชิตทุนสิงคโปร์แน่นอน

คอร์ส Advanced Writing

เสริมทักษะกระบวนการเขียนขั้นสูง พัฒนากระบวนการคิดและเรียบเรียงภาษาอังกฤษคอร์สพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ ฝึกฝนทักษะการเขียนขั้นสูง กระบวนการคิดวิเคราะห์ และถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นเรียงความได้อย่างมี สอนการเขียน step-by-step ตั้งแต่การระดมความคิด, เรียบเรียง และ ถ่ายทอดความคิดออกมาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ พร้อมให้ feedback งานเขียนเป็นรายบุคคล จึงแก้ไขปัญหาการเขียนของน้อง ๆ ได้อย่างตรงจุด สำหรับการสอบชิงทุนต่างๆ โดยเฉพาะทุนสิงคโปร์ การอัพสกิลการเขียนให้ปังเป็นเรื่องสำคัญมาก! ถ้ายังพอมีเวลาก็สามารถเรียนเสริมเพิ่มเติมได้เลยนะคะ

น้องๆ สามารถเรียนทุกคอร์สไม่อั้นในราคาเริ่มต้นเพียง 9,900.- เมื่อสมัครเป็นแพ็กเกจเรียนไม่จำกัดคอร์ส ในระยะเวลาตามเซ็ทที่น้องเลือก โดยสิทธิพิเศษก็จะแตกต่างกันไปค่ะ ซึ่งความคุ้มค่าจะขึ้นอยู่กับจำนวนคอร์สที่น้องๆ เรียนได้ในระยะเวลาที่กำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ “English Unlimited Pack”

บทความอื่นๆ

คอร์สเรียนแนะนำ

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

6,500.-

Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นพื้นฐาน ม.ปลาย
โค้งสุดท้ายสรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

TCAS Admission อังกฤษ
(TGAT, A-Level)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

8,000.-

ตะลุยโจทย์ TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

Junior Vocab &
Reading ม.ต้น

ยำเทคนิคเก่งศัพท์ระดับ ม.ต้น
เผยเคล็ดลับทำ Reading

5,500.-

Junior
Grammar & Error

เก่ง Grammar ระดับ ม.ต้น
เป็นระบบ จำได้ ใช้เป็น

5,500.-

สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

7,900.-

Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

5,500.-

Vocab & Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

5,500.-

Grammar & Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

5,500.-

Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

5,500.-

สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

5,500.-

สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน
สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน