รวมประกาศรับสมัคร TCAS เกษตร ครบ 5 วิทยาเขต!

tcas เกษตร

รวมประกาศการรับสมัคร TCAS เกษตร จาก 5 วิทยาเขต! ไม่ว่าจะเป็น วิทยาเขตกำแพงแสน, วิทยาเขตศรีราชา, วิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, วิทยาเขตบางเขน และ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งได้มีการประกาศจากทางเว็บไซต์ของทางมหา’ลัย เรียบร้อยแล้ว!

ปฏิทินการรับสมัคร TCAS เกษตร วิทยาเขตสุพรรณบุรี – วิทยาเขตบางเขน

TCAS เกษตร รอบที่ 1 Portfolio

 • วันรับสมัคร : 13 – 24 ธ.ค. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 27 ม.ค. 65
 • วันสอบสัมภาษณ์ : 29 – 30 ม.ค. 65
 • ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : 6 ก.พ. 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 7-8 ก.พ. 65
 • สละสิทธิ์ในระบบ : 9 ก.พ. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ยื่นยันสิทธิ์ : 11 ก.พ. 65

รอบที่ 2 Quota

 • วันรับสมัคร :
  • โควตาอื่นๆ 15 ก.พ. 65 – 22 มี.ค. 65
  • โควคานักกีฬา – ศิลปวัฒนธรรมฯ 15 ก.พ. 65 – 15 มี.ค. 65
 • ประกาศผล : 3 พ.ค. 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 4-5 พ.ค. 65
 • สละสิทธิ์ในระบบ : 6 พ.ค. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ยื่นยันสิทธิ์ : 8 พ.ค. 65

รอบที่ 3 Admission

 • วันรับสมัคร : 2–10 พ.ค. 65
 • วันสอบสัมภาษณ์ : 28-29 พ.ค. 65
 • ประกาศผลในระบบ
  • ครั้งที่ 1 : 18 พ.ค. 65
  • ครั้งที่ 2 : 24 พ.ค. 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ
  • ครั้งที่ 1 : 18-19 พ.ค. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ยื่นยันสิทธิ์ : 2 มิ.ย. 65

รอบที่ 4 Direct Admission

ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากทางมหา’ลัย กรุณาติดตามประกาศจาก admission.ku.ac.th

ปฏิทินการรับสมัคร TCAS เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน

TCAS เกษตร รอบที่ 1 Portfolio

 • รอบที่ 1
  • วันรับสมัคร : 1 – 30 พ.ย. 64
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 13 ธ.ค. 64
  • วันสอบสัมภาษณ์ : 17 ธ.ค. 64
  • ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : 24 ธ.ค. 64
  • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 7-8 ก.พ. 65
  • สละสิทธิ์ในระบบ : 9 ก.พ. 65
  • ประกาศรายชื่อผู้ยื่นยันสิทธิ์ : 11 ก.พ. 65

 • รอบที่ 2
  • วันรับสมัคร : 25 ธ.ค. 64 – 14 ม.ค. 65
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 21 ม.ค. 65
  • วันสอบสัมภาษณ์ : 25 ม.ค. 65
  • ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : 28 ม.ค. 65
  • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 7-8 ก.พ. 65
  • สละสิทธิ์ในระบบ : 9 ก.พ. 65
  • ประกาศรายชื่อผู้ยื่นยันสิทธิ์ : 11 ก.พ. 65

รอบที่ 2 Quota

 • วันรับสมัคร : 29 ก.พ. 65 – 29 มี.ค. 65
 • ประกาศผล : 1 พ.ค. 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 4-5 พ.ค. 65
 • สละสิทธิ์ในระบบ : 6 พ.ค. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ยื่นยันสิทธิ์ : 8 พ.ค. 65

รอบที่ 3 Admission

 • วันรับสมัคร : 2–10 พ.ค. 65
 • วันสอบสัมภาษณ์ : 28-29 พ.ค. 65
 • ประกาศผลในระบบ
  • ครั้งที่ 1 : 18 พ.ค. 65
  • ครั้งที่ 2 : 24 พ.ค. 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ
  • ครั้งที่ 1 : 18-19 พ.ค. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ยื่นยันสิทธิ์ : 2 มิ.ย. 65

รอบที่ 4 Direct Admission

ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากทางมหา’ลัย กรุณาติดตามประกาศจาก admission.kps.ku.ac.th

ปฏิทินการรับสมัคร TCAS เกษตร วิทยาเขตศรีราชา

TCAS เกษตร รอบที่ 1 Portfolio

 • วันรับสมัคร : 15 พ.ย. 64 – 14 ม.ค. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 26 ม.ค. 65
 • วันสอบสัมภาษณ์ : 29 ม.ค. 65
 • ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : 3 ก.พ. 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 7-8 ก.พ. 65
 • สละสิทธิ์ในระบบ : 9 ก.พ. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ยื่นยันสิทธิ์ : 11 ก.พ. 65

รอบที่ 2 Quota

 • วันรับสมัคร : 15 ก.พ. 65 – 29 มี.ค. 65
 • ประกาศผล : 2 พ.ค. 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 4-5 พ.ค. 65
 • สละสิทธิ์ในระบบ : 6 พ.ค. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ยื่นยันสิทธิ์ : 8 พ.ค. 65

รอบที่ 3 Admission

 • วันรับสมัคร : 2–10 พ.ค. 65
 • วันสอบสัมภาษณ์ : 28-29 พ.ค. 65
 • ประกาศผลในระบบ
  • ครั้งที่ 1 : 18 พ.ค. 65
  • ครั้งที่ 2 : 24 พ.ค. 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ
  • ครั้งที่ 1 : 18-19 พ.ค. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ยื่นยันสิทธิ์ : 2 มิ.ย. 65

รอบที่ 4 Direct Admission

 • วันรับสมัคร : 22 – 30 พ.ค. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 3 มิ.ย. 65
 • วันสอบสัมภาษณ์ : 5 มิ.ย. 65
 • ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : 6 มิ.ย. 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 8-9 มิ.ย. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ยื่นยันสิทธิ์ : 11 มิ.ย. 65

*ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการของมหาวิทยาลัยและเว็บไซต์ mytcas.com

แผนเตรียมตัวสอบติด TCAS เกษตร ใน 6 เดือน

 • สรุปเนื้อหาออกสอบ TCAS ฉบับรวบรัดใน ‘คอร์ส Pre TCAS Admission อังกฤษ’
 • เน้นทำโจทย์พร้อมลงเนื้อหาและเทคนิคทำข้อสอบ TCAS ทุกสนามใน ‘คอร์ส TCAS Admission อังกฤษ’
 • ฝึกฝนทำโจทย์สนามสอบต่างๆ ให้เยอะด้วย ‘คอร์สตะลุยโจทย์ TCAS Admission อังกฤษ’ ‘คอร์ส Gat insight’ และ ‘คอร์ส 9 วิชาสามัญ อังกฤษ’ เพื่อฝึกตัวเองให้คุ้นชินกับข้อสอบ พร้อมปิดจุดอ่อน สร้างจุดแข็งได้ทัน!

คอร์ส Pre TCAS Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

เหมาะสำหรับนักเรียน ม.ปลาย ที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่พื้นฐานไวยากรณ์ยังไม่แน่นพอ และต้องการเรียนเนื้อหาเน้น-กระชับในโค้งสุดท้าย โดยสัดส่วนของคอร์สนี้จะเรียนเนื้อหามากกว่าทำโจทย์ เพื่อให้พร้อมก่อนไปเรียนคอร์ส TCAS Admission

คอร์ส TCAS Admission อังกฤษ (9 วิชาสามัญ, GAT, O-NET)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

สรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบสนาม TCAS ทั้งหมด เนื้อหาวางเป็นระบบสอนตามลำดับหัวข้อ Grammar เน้นเทคนิคให้เข้าใจ จดจำได้ และพร้อมทำโจทย์ให้นำไปใช้ได้จริงด้วยข้อสอบจริงอัพเดตถึงปีล่าสุด

คอร์สตะลุยโจทย์ TCAS Admission อังกฤษ

แซงโค้งสุดท้าย ลุยโจทย์ครบทุกสนาม TCAS

ลับคมเล็บด้วยการฝึกฝนตะลุยโจทย์ข้อสอบเข้ามหาลัย เน้นตะลุยโจทย์ TCAS ครบทั้ง 3 สนาม : GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ อังกฤษ เน้นฝึกฝนให้คล่อง และถูกต้องให้ทันกับเวลาสอบที่จำกัด

คอร์ส GAT Insight

ล้วงลึกเจาะเนื้อหาก่อนลงสนาม GAT

สรุปเนื้อหาสำคัญที่ออกบ่อย พร้อมเทคนิคทำโจทย์แนวข้อสอบ GAT เน้นไปทำโจทย์มากกว่าเนื้อหา เหมาะกับน้อง ๆ ที่ต้องการติวเข้มส่งท้าย

คอร์ส 9 วิชาสามัญ อังกฤษ

จับจุดข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ทวนเนื้อหาพร้อมทำโจทย์

ทบทวนเนื้อหา Grammar ที่พบบ่อยในข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ เช่น Subject-Verb Agreement, Adjective/Noun Clause และ Callocation รวมถึง Interesting Idioms ที่มักจะเจอในข้อสอบประเภท Conversation

น้องๆ สามารถเรียนทุกคอร์สได้ไม่จำกัดไม่ใช่แค่อังกฤษ แต่รวมถึงไทย สังคมฯ ในราคาเริ่มต้นเพียง 9,900.- เมื่อสมัครเป็นแพ็กเกจเรียนไม่จำกัดคอร์ส ในระยะเวลาตาม SET ที่น้องเลือก โดยสิทธิพิเศษก็จะแตกต่างกันไปค่ะ ซึ่งความคุ้มค่าจะขึ้นอยู่กับจำนวนคอร์สที่น้องๆ เรียนได้ในระยะเวลาที่กำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ “English Unlimited Pack”

 • สมัครออนไลน์ เข้าเรียนได้ทันที พร้อมบริการจัดส่งหนังสือฟรีทั่วประเทศ
 • สอบถามเพิ่มเติม ทดลองเรียนและสมัครเรียนที่: https://lin.ee/5YDMROv

 • Section1_5 คอร์สเรียนแนะนำ

คอร์สระดับ ม.ปลาย

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

 • 5,500.-
TCAS Admission อังกฤษ
(9วิชาสามัญ, GAT, O-NET)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

 • 8,000.-
ตะลุยโจทย์
TCAS Admission อังกฤษ

แซงโค้งสุดท้าย
ลุยโจทย์ครบทุกสนาม TCAS

 • 5,500.-

คอร์สระดับ ม.ต้น

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

 • 5,500.-
สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

 • 7,900.-

คอร์สระดับประถม

Vocab + Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

 • 5,550.-
Grammar + Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

 • 5,500
Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

 • 5,500.-
สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

 • 5,500.-
ม.ปลาย
Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

 • 5,500.-
TCAS Admission อังกฤษ
(9วิชาสามัญ, GAT, O-NET)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

 • 8,000.-
ตะลุยโจทย์
TCAS Admission อังกฤษ

แซงโค้งสุดท้าย
ลุยโจทย์ครบทุกสนาม TCAS

 • 5,500.-
ม.ต้น
Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

 • 5,500.-
สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

 • 7,900.-
ประถม
Vocab + Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

 • 5,550.-
Grammar + Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

 • 5,500
Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

 • 5,500.-
สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

 • 5,500.-

สมัครเรียน

ทดลองเรียนฟรี

ปรึกษาปัญหา
การเรียน

สมัครเรียน

ทดลองเรียนฟรี

ปรึกษาปัญหา
การเรียน