รวมให้แล้ว! ปฏิทินและเกณฑ์การรับสมัคร TCAS ธรรมศาสตร์ ปี 65

tcas ธรรมศาสตร์

ใกล้เข้ามาแล้วกับการสอบ TCAS ปี 65 หลังทปอ. ประกาศการเปลี่ยนแปลง มหา’ลัยต่างๆ ก็ทยอยประกาศปฏิทินการรับสมัครพร้อมกับรูปแบบเกณฑ์คะแนนสำหรับคณะต่างๆ ซึ่งธรรมศาสตร์ก็เป็นมหา’ลัยแรกๆ ที่ชิงประกาศหลังทปอ. เพียง 5 วัน เท่านั้นเอง ซึ่งนี่ก็เป็นโอกาสดีสำหรับน้องๆ ในการเข้าไปเช็คเกณฑ์การรับสมัครและคะแนนที่ใช้ยื่นของคณะที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ เพื่อจะได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่เตรียมตัวให้พร้อมนั่นเอง! 😊 ไม่ว่าจะเป็นเด็ก 65, 66 หรือ 67 ถ้าจะเตรียมตัวสอบ TCAS ธรรมศาสตร์ ก็ต้องรีบมาหาข้อมูลเพื่อเตรียมสอบกันเลย! 

tcas ธรรมศาสตร์

ปฏิทินการรับสมัคร TCAS ธรรมศาสตร์ ปี 65

รอบที่ 1 Portfolio

 • รอบ 1.1 เฉพาะศูนย์ลำปางและพัทยา
  • วันรับสมัคร: 2–16 พ.ย. 64
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์: 2 ธ.ค. 64
  • วันสอบสัมภาษณ์: 3, 11-12 ธ.ค. 64
  • วันประกาศผล: 20 ธ.ค. 64
 • รอบ 1.2
  • วันรับสมัคร : 5–20 ม.ค. 65
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์: 27 ม.ค. 65
  • วันสอบสัมภาษณ์: 29-30 ม.ค. 65
  • วันประกาศผล: 7 ก.พ. 65

*ยืนยันสิทธิ์พร้อมกัน: 7-8 ก.พ. 65

รอบที่ 2 Quota

 • วันรับสมัคร: 12 ก.พ. – 31 มี.ค. 65
 • วันสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ
  • วันรับสมัคร: 5 ม.ค. – 28 ก.พ. 65
  • วันสอบข้อเขียน: 24 – 31 มี.ค. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์: 27 เม.ย. 65
 • วันสอบสัมภาษณ์: 29-30 เม.ย. 65
 • วันประกาศผล: 4 พ.ค. 65
 • วันยืนยันสิทธิ์: 4-5 พ.ค. 65

รอบที่ 3 Admission

 • วันรับสมัคร: 2–10 พ.ค. 65
 • วันประกาศผล
  • ครั้งที่ 1: 18 พ.ค. 65
  • ครั้งที่ 2: 24 พ.ค. 65
 • วันยืนยันสิทธิ์:
  • ครั้งที่ 1: 18-19 พ.ค. 65
tcas ธรรมศาสตร์

ครบทุกคณะ! รูปแบบและเกณฑ์การยื่นคะแนน TCAS ธรรมศาสตร์ รอบ 3 อัพเดตปีล่าสุด!

ก่อนเลือกเป้าหมายหรือเริ่มวางแผนการอ่านหนังสือเตรียมสอบ TCAS รอบ 3 อันดับแรก เราต้องมาเช็คกันว่าคณะที่เราสนใจนั้นใช้คะแนนอะไรบ้างในการยื่น รวมถึงค่าน้ำหนักคะแนนสอบ เพื่อที่เราจะได้เลือกโฟกัสได้อย่างตรงจุดว่าควรทุ่ม หรือ เท วิชาไหนกันบ้าง ซึ่งแอดขอบอกเลยนะคะว่าบางคณะใช้แค่วิชาเดียวก็สอบติดได้! ถ้าอยากรู้ว่าเป็นคณะไหนเราไปหาคำตอบกันเลยค่า

tcas ธรรมศาสตร์

กลุ่มคณะสังคมศาสตร์ TCAS ธรรมศาสตร์ รอบ 3

เชื่อว่าน้อง ๆ สายศิลป์หลายคนคงกำลังเล็งคณะกลุ่มนี้แน่ ๆ เพราะคะแนนส่วนใหญ่ที่ใช้ในการยื่นเป็นวิชาที่สายศิลป์สามารถสอบได้ทั้งหมดเลย! แต่ว่าก็ต้องเช็คให้ดีเพราะแต่ละคณะก็มีหลากหลายสาขาย่อยลงไป ซึ่งบางคณะก็มีรูปแบบเกณฑ์การยื่นคะแนนต่างกันไปอีก

 1. GAT 30% + PAT 1 หรือ PAT 7 70%
 2. GAT 30% + วิชาเฉพาะ มธ. 70%
 1. GAT 40% + PAT 1 60%
 2. 9 วิชาสามัญ สังคมฯ 10%, อังกฤษ 40% และ คณิต 1 50%
 1. GPAX 10% + GAT 30% + PAT 1 20% + 9 วิชาสามัญ ไทย 15%, สังคมฯ 10% และอังกฤษ 15%
 2. PAT 1 50% + 9 วิชาสามัญ ไทย 20%, สังคมฯ 10% และอังกฤษ 20%
 1. GAT 30% + วิชาเฉพาะ มธ. 70%
 2. GAT 30% + PAT 1 หรือ PAT 7 20% + 9 วิชาสามัญ สังคมฯ 25% และอังกฤษ 25%
 1. วิชาเฉพาะ 70% + GAT 30%
 2. GAT 40% + 9 วิชาสามัญ ไทย 15%, สังคมฯ 15%, คณิต 2 15% และวิทย์ทั่วไป 15%
 1. 9 วิชาสามัญ ไทย 20%, สังคมฯ 25%, อังกฤษ 25% และคณิต 1 20% + GAT 10%
 2. PAT 7 20% + 9 วิชาสามัญ ไทย 20%, สังคมฯ 25%, อังกฤษ 25% + GAT 10%
 1. GAT 20% + วิชาสามัญ ไทย 20% , สังคมฯ 20% , คณิต 2 20% , วิทย์ทั่วไป 20%
 1. การละคอน/ พัสตราภรณ์ : GAT 30% + วิชาเฉพาะ มธ. 70%
 2. หัตถอุตสาหกรรม/ พัสตราภรณ์ : GAT 20% + PAT 4 หรือ PAT 6 40% + 9 วิชาสามัญ ไทย 10%, สังคมฯ 10%, อังกฤษ 10% และคณิต 1 10%
 3. หัตถอุตสาหกรรม : GAT 40% + PAT 4 หรือ PAT 6 60%

แบ่งตามหลักสูตรและสาขา

 1. หลักสูตร Design, Business & Technology Management (DBTM) : 9 วิชาสามัญ อังกฤษ 100%
 2. หลักสูตร Urban Design and Development (UDDI) : GAT 30% + 9 วิชาสามัญ อังกฤษ 40% และสังคมฯ 30%
 3. ภูมิสถาปัตย์/ ตกแต่งภายใน : GAT 30% + PAT 4 40% + 9 วิชาสามัญ คณิต 1 15% และวิทย์ทั่วไป 15%
 4. อสังหาริมทรัพย์ : GAT 30% + PAT 4 20% + 9 วิชาสามัญ คณิต 1 30% และวิทย์ทั่วไป 20%
 5. สถาปัตย์ : GAT 30% + PAT 4 40% + 9 วิชาสามัญ คณิต 1 15% และฟิสิกส์ 15%
 6. การผังเมือง : GAT 30% + 9 วิชาสามัญ ไทย 35% และอังกฤษ 35%
 1. GAT เชื่อมโยง 20% + GAT อังกฤษ 20% + 9 วิชาสามัญ ไทย 20%, สังคมฯ 20% และอังกฤษ 20%
tcas ธรรมศาสตร์

กลุ่มคณะมนุษศาสตร์ TCAS ธรรมศาสตร์ รอบ 3

แบ่งตามหลักสูตรและสาขา

 1. จิตวิทยา :
  1. 9 วิชาสามัญ ไทย 20%, สังคมฯ 20%, อังกฤษ 20%, คณิต 1 20%, ชีววิทยา 20%
  2. PAT 1 หรือ PAT 7 25% + 9 วิชาสามัญ ไทย 25%, สังคมฯ 25%, อังกฤษ 25%
 2. ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ : PAT 2 20% + 9 วิชาสามัญ ไทย 20%, สังคมฯ 20%, อังกฤษ 20% และคณิต 1 20%
 3. ปรัชญา : PAT 1 หรือ PAT 7 25%+ 9 วิชาสามัญ ไทย 15%, สังคมฯ 15%, อังกฤษ 30% และวิทย์ทั่วไป 15%
 4. อังกฤษ/ภาษาและวัฒนธรรมจีน/ญี่ปุ่น : PAT 7 25% + 9 วิชาสามัญ ไทย 25%, สังคมฯ 25%, อังกฤษ 25%
 5. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ : 9 วิชาสามัญ ไทย 25%, สังคมฯ 25% และอังกฤษ 50%
 6. ฝรั่งเศส/เยอรมัน : GAT 30% + PAT 7 70%
 7. สาขาอื่นๆ : PAT 1 หรือ PAT 7 25% + 9 วิชาสามัญ ไทย 25%, สังคมฯ 25%, อังกฤษ 25%
tcas ธรรมศาสตร์

กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี TCAS ธรรมศาสตร์ รอบ 3

แบ่งตามหลักสูตรและสาขา

 1. วิทยาการคอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์, สถิติ, วิทยาการประกันภัย : GAT อังกฤษ 30% + PAT 2 30% + 9 วิชาสามัญ คณิต 1 40%
 2. คณิตศาสตร์การจัดการ : GAT อังกฤษ 40% + PAT 2 20% + 9 วิชาสามัญ คณิต 1 40%
 3. เคมี, นวัตกรรมอาหาร, เทคโนโลยีอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพ : GAT อังกฤษ 30% + PAT 2 40% + 9 วิชาสามัญ คณิต 1 30%
 4. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม : GAT อังกฤษ 25% + PAT 2 45% + 9 วิชาสามัญ คณิต 1 30%
 5. เทคโนโลยีสิ่งทอ, เทคโนโลยีพัฒนายั่งยืน, ฟิสิกส์, ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีการเกษตร : GAT อังกฤษ 30% + PAT 2 35% + 9 วิชาสามัญ คณิต 1 35%
 1. GAT อังกฤษ 30% + PAT 1 35% และ PAT 3 35%
 2. 9 วิชาสามัญ อังกฤษ 15% , คณิต 1 35%, ฟิสิกส์ 35% และเคมี 15%
tcas ธรรมศาสตร์

กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ TCAS ธรรมศาสตร์ รอบ 3

มาถึงกลุ่มคณะสุดท้ายกันแล้ว! สำหรับน้อง ๆ ที่จะสอบเข้าคณะกลุ่มนี้ต้องเก่งรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น อังกฤษ คณิต วิทย์ ดังนั้นจึงเป็นคณะที่เหมาะกับคนที่เตรียมตัวมา หรือ มีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วถึงจะเตรียมสอบทันปีนี้ แต่ว่าสำหรับใครที่ยังอยู่ ม.ต้น หรือ พึ่งขึ้น ม.ปลาย ยังมีเวลาวางแผนการเรียนเพื่อเตรียมสอบได้ทันอยู่นะจ๊ะ และอย่าลืมโฟกัสที่ค่าน้ำหนักและวิชาที่ใช้สอบก่อนล่ะ!

 1. 9 วิชาสามัญ อังกฤษ 20%, คณิต 1 20%, ชีววิทยา 30% และเคมี 30%

แบ่งตามหลักสูตรและสาขา

 1. กายภาพบำบัด : GAT อังกฤษ 20% + 9 วิชาสามัญ คณิต 1 20%, ฟิสิกส์ 30% และชีววิทยา 30%
 2. รังสีเทคนิค : GAT อังกฤษ 20% + 9 วิชาสามัญ คณิต 1 30%, ฟิสิกส์ 20% และชีววิทยา 30%
 3. เทคนิคการแพทย์ : GAT อังกฤษ 20% + 9 วิชาสามัญ คณิต 1 20%, เคมี 30% และชีววิทยา 30%
 4. วิทยาศาสตร์การกีฬา : GAT 20% + 9 วิชาสามัญ คณิต 1 20%, ฟิสิกส์ 20%, ชีววิทยา 20% และเคมี 20%
 5. การจัดการการกีฬา : GAT เชื่อมโยง 25% + 9 วิชาสามัญ ไทย 25%, สังคมฯ 25% และอังกฤษ 25%
 6. การฝึกสอนกีฬา : GAT 50%+ 9 วิชาสามัญ อังกฤษ 20%, วิทย์ทั่วไป 10% และคณิต 2 20%
 1. วิชาสามัญ คณิต 1 20%, อังกฤษ 20%, เคมี 30% และชีววิทยา 30%
 1. 9 วิชาสามัญ อังกฤษ 20% , คณิต 1 20% , ชีววิทยา 30% และเคมี 30%
 1. การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม : GAT 20%+ 9 วิชาสามัญ คณิต 1 20%, เคมี 30% และชีววิทยา 30%
 2. อาชีวอนามัยฯ/ อนามัยสิ่งแวดล้อม/ อนามัยชุมชน : GAT อังกฤษ 20% + 9 วิชาสามัญ คณิต 1 20% , ฟิสิกส์ 20% , ชีววิทยา 20% และเคมี 20%

*เกณฑ์การยื่นคะแนนแยกตามหลักสูตรและสาขา

*สามารถดูสัดส่วนคะแนนประกาศจากมหา’ลัยธรรมศาสตร์ ที่นี่

แผนเตรียมตัวสอบติด TCAS ธรรมศาสตร์ ใน 6 เดือน

 • สรุปเนื้อหาออกสอบ TCAS ฉบับรวบรัดใน ‘คอร์ส Pre TCAS Admission อังกฤษ’
 • เน้นทำโจทย์พร้อมลงเนื้อหาและเทคนิคทำข้อสอบ TCAS ทุกสนามใน ‘คอร์ส TCAS Admission อังกฤษ’
 • ฝึกฝนทำโจทย์สนามสอบต่างๆ ให้เยอะด้วย ‘คอร์สตะลุยโจทย์ TCAS Admission อังกฤษ’ ‘คอร์ส Gat insight’ และ ‘คอร์ส 9 วิชาสามัญ อังกฤษ’ เพื่อฝึกตัวเองให้คุ้นชินกับข้อสอบ พร้อมปิดจุดอ่อน สร้างจุดแข็งได้ทัน!

คอร์ส Pre TCAS Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

เหมาะสำหรับนักเรียน ม.ปลาย ที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่พื้นฐานไวยากรณ์ยังไม่แน่นพอ และต้องการเรียนเนื้อหาเน้น-กระชับในโค้งสุดท้าย โดยสัดส่วนของคอร์สนี้จะเรียนเนื้อหามากกว่าทำโจทย์ เพื่อให้พร้อมก่อนไปเรียนคอร์ส TCAS Admission

คอร์ส TCAS Admission อังกฤษ (9 วิชาสามัญ, GAT, O-NET)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

สรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบสนาม TCAS ทั้งหมด เนื้อหาวางเป็นระบบสอนตามลำดับหัวข้อ Grammar เน้นเทคนิคให้เข้าใจ จดจำได้ และพร้อมทำโจทย์ให้นำไปใช้ได้จริงด้วยข้อสอบจริงอัพเดตถึงปีล่าสุด

คอร์สตะลุยโจทย์ TCAS Admission อังกฤษ

แซงโค้งสุดท้าย ลุยโจทย์ครบทุกสนาม TCAS

ลับคมเล็บด้วยการฝึกฝนตะลุยโจทย์ข้อสอบเข้ามหาลัย เน้นตะลุยโจทย์ TCAS ครบทั้ง 3 สนาม : GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ อังกฤษ เน้นฝึกฝนให้คล่อง และถูกต้องให้ทันกับเวลาสอบที่จำกัด

 คอร์ส GAT Insight

ล้วงลึกเจาะเนื้อหาก่อนลงสนาม GAT

สรุปเนื้อหาสำคัญที่ออกบ่อย พร้อมเทคนิคทำโจทย์แนวข้อสอบ GAT เน้นไปทำโจทย์มากกว่าเนื้อหา เหมาะกับน้อง ๆ ที่ต้องการติวเข้มส่งท้าย

คอร์ส 9 วิชาสามัญ อังกฤษ

จับจุดข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ทวนเนื้อหาพร้อมทำโจทย์

ทบทวนเนื้อหา Grammar ที่พบบ่อยในข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ เช่น Subject-Verb Agreement, Adjective/Noun Clause และ Callocation รวมถึง Interesting Idioms ที่มักจะเจอในข้อสอบประเภท Conversation

น้องๆ สามารถเรียนทุกคอร์สได้ไม่จำกัดในราคาเริ่มต้นเพียง 9,900.- เมื่อสมัครเป็นแพ็กเกจเรียนไม่จำกัดคอร์ส ในระยะเวลาตาม SET ที่น้องเลือก โดยสิทธิพิเศษก็จะแตกต่างกันไปค่ะ ซึ่งความคุ้มค่าจะขึ้นอยู่กับจำนวนคอร์สที่น้องๆ เรียนได้ในระยะเวลาที่กำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ “English Unlimited Pack”

 • สมัครออนไลน์ เข้าเรียนได้ทันที พร้อมบริการจัดส่งหนังสือฟรีทั่วประเทศ
 • สอบถามเพิ่มเติม ทดลองเรียนและสมัครเรียนที่: https://lin.ee/5YDMROv
 • Section1_5 คอร์สเรียนแนะนำ

คอร์สระดับ ม.ปลาย

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

 • 5,500.-
TCAS Admission อังกฤษ
(9วิชาสามัญ, GAT, O-NET)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

 • 8,000.-
ตะลุยโจทย์
TCAS Admission อังกฤษ

แซงโค้งสุดท้าย
ลุยโจทย์ครบทุกสนาม TCAS

 • 5,500.-

คอร์สระดับ ม.ต้น

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

 • 5,500.-
สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

 • 7,900.-

คอร์สระดับประถม

Vocab + Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

 • 5,550.-
Grammar + Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

 • 5,500
Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

 • 5,500.-
สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

 • 5,500.-
ม.ปลาย
Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

 • 5,500.-
TCAS Admission อังกฤษ
(9วิชาสามัญ, GAT, O-NET)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

 • 8,000.-
ตะลุยโจทย์
TCAS Admission อังกฤษ

แซงโค้งสุดท้าย
ลุยโจทย์ครบทุกสนาม TCAS

 • 5,500.-
ม.ต้น
Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

 • 6,500.-
Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

 • 5,500.-
สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

 • 7,900.-
ประถม
Vocab + Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

 • 5,550.-
Grammar + Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

 • 5,500
Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

 • 5,500.-
สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

 • 5,500.-

สมัครเรียน

ทดลองเรียนฟรี

ปรึกษาปัญหา
การเรียน

สมัครเรียน

ทดลองเรียนฟรี

ปรึกษาปัญหา
การเรียน