รวมประกาศรับสมัคร TCAS เกษตร ครบ 5 วิทยาเขต!

รวมประกาศการรับสมัคร TCAS เกษตร จาก 5 วิทยาเขต! ไม่ว่าจะเป็น วิทยาเขตกำแพงแสน, วิทยาเขตศรีราชา, วิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, วิทยาเขตบางเขน และ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งได้มีการประกาศจากทางเว็บไซต์ของทางมหา’ลัย เรียบร้อยแล้ว!

 

ปฏิทินการรับสมัคร TCAS เกษตร วิทยาเขตสุพรรณบุรี – วิทยาเขตบางเขน

TCAS เกษตร รอบที่ 1 Portfolio

 • วันรับสมัคร : 13 – 24 ธ.ค. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 27 ม.ค. 65
 • วันสอบสัมภาษณ์ : 29 – 30 ม.ค. 65
 • ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : 6 ก.พ. 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 7-8 ก.พ. 65
 • สละสิทธิ์ในระบบ : 9 ก.พ. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ยื่นยันสิทธิ์ : 11 ก.พ. 65

รอบที่ 2 Quota

 • วันรับสมัคร :
  • โควตาอื่นๆ 15 ก.พ. 65 – 22 มี.ค. 65
  • โควคานักกีฬา – ศิลปวัฒนธรรมฯ 15 ก.พ. 65 – 15 มี.ค. 65
 • ประกาศผล : 3 พ.ค. 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 4-5 พ.ค. 65
 • สละสิทธิ์ในระบบ : 6 พ.ค. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ยื่นยันสิทธิ์ : 8 พ.ค. 65

รอบที่ 3 Admission

 • วันรับสมัคร : 2–10 พ.ค. 65
 • วันสอบสัมภาษณ์ : 28-29 พ.ค. 65
 • ประกาศผลในระบบ
  • ครั้งที่ 1 : 18 พ.ค. 65
  • ครั้งที่ 2 : 24 พ.ค. 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ
  • ครั้งที่ 1 : 18-19 พ.ค. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ยื่นยันสิทธิ์ : 2 มิ.ย. 65

รอบที่ 4 Direct Admission

ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากทางมหา’ลัย กรุณาติดตามประกาศจาก admission.ku.ac.th

ปฏิทินการรับสมัคร TCAS เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน

TCAS เกษตร รอบที่ 1 Portfolio

 • รอบที่ 1
  • วันรับสมัคร : 1 – 30 พ.ย. 64
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 13 ธ.ค. 64
  • วันสอบสัมภาษณ์ : 17 ธ.ค. 64
  • ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : 24 ธ.ค. 64
  • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 7-8 ก.พ. 65
  • สละสิทธิ์ในระบบ : 9 ก.พ. 65
  • ประกาศรายชื่อผู้ยื่นยันสิทธิ์ : 11 ก.พ. 65
 • รอบที่ 2
  • วันรับสมัคร : 25 ธ.ค. 64 – 14 ม.ค. 65
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 21 ม.ค. 65
  • วันสอบสัมภาษณ์ : 25 ม.ค. 65
  • ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : 28 ม.ค. 65
  • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 7-8 ก.พ. 65
  • สละสิทธิ์ในระบบ : 9 ก.พ. 65
  • ประกาศรายชื่อผู้ยื่นยันสิทธิ์ : 11 ก.พ. 65

รอบที่ 2 Quota

 • วันรับสมัคร : 29 ก.พ. 65 – 29 มี.ค. 65
 • ประกาศผล : 1 พ.ค. 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 4-5 พ.ค. 65
 • สละสิทธิ์ในระบบ : 6 พ.ค. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ยื่นยันสิทธิ์ : 8 พ.ค. 65

รอบที่ 3 Admission

 • วันรับสมัคร : 2–10 พ.ค. 65
 • วันสอบสัมภาษณ์ : 28-29 พ.ค. 65
 • ประกาศผลในระบบ
  • ครั้งที่ 1 : 18 พ.ค. 65
  • ครั้งที่ 2 : 24 พ.ค. 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ
  • ครั้งที่ 1 : 18-19 พ.ค. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ยื่นยันสิทธิ์ : 2 มิ.ย. 65

รอบที่ 4 Direct Admission

ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากทางมหา’ลัย กรุณาติดตามประกาศจาก admission.kps.ku.ac.th

ปฏิทินการรับสมัคร TCAS เกษตร วิทยาเขตศรีราชา

TCAS เกษตร รอบที่ 1 Portfolio

 • วันรับสมัคร : 15 พ.ย. 64 – 14 ม.ค. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 26 ม.ค. 65
 • วันสอบสัมภาษณ์ : 29 ม.ค. 65
 • ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : 3 ก.พ. 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 7-8 ก.พ. 65
 • สละสิทธิ์ในระบบ : 9 ก.พ. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ยื่นยันสิทธิ์ : 11 ก.พ. 65

รอบที่ 2 Quota

 • วันรับสมัคร : 15 ก.พ. 65 – 29 มี.ค. 65
 • ประกาศผล : 2 พ.ค. 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 4-5 พ.ค. 65
 • สละสิทธิ์ในระบบ : 6 พ.ค. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ยื่นยันสิทธิ์ : 8 พ.ค. 65

รอบที่ 3 Admission

 • วันรับสมัคร : 2–10 พ.ค. 65
 • วันสอบสัมภาษณ์ : 28-29 พ.ค. 65
 • ประกาศผลในระบบ
  • ครั้งที่ 1 : 18 พ.ค. 65
  • ครั้งที่ 2 : 24 พ.ค. 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ
  • ครั้งที่ 1 : 18-19 พ.ค. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ยื่นยันสิทธิ์ : 2 มิ.ย. 65

รอบที่ 4 Direct Admission

 • วันรับสมัคร : 22 – 30 พ.ค. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 3 มิ.ย. 65
 • วันสอบสัมภาษณ์ : 5 มิ.ย. 65
 • ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : 6 มิ.ย. 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 8-9 มิ.ย. 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ยื่นยันสิทธิ์ : 11 มิ.ย. 65

*ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการของมหาวิทยาลัยและเว็บไซต์ mytcas.com

แผนเตรียมตัวสอบติด TCAS เกษตร ใน 6 เดือน

 • สรุปเนื้อหาออกสอบ TCAS ฉบับรวบรัดใน ‘คอร์ส Pre TCAS Admission อังกฤษ’
 • เน้นทำโจทย์พร้อมลงเนื้อหาและเทคนิคทำข้อสอบ TCAS ทุกสนามใน ‘คอร์ส TCAS Admission อังกฤษ’
 • ฝึกฝนทำโจทย์สนามสอบต่างๆ ให้เยอะด้วย ‘คอร์สตะลุยโจทย์ TCAS Admission อังกฤษ’ ‘คอร์ส Gat insight’ และ ‘คอร์ส 9 วิชาสามัญ อังกฤษ’ เพื่อฝึกตัวเองให้คุ้นชินกับข้อสอบ พร้อมปิดจุดอ่อน สร้างจุดแข็งได้ทัน!
บทความอื่นๆ

คอร์สเรียนแนะนำ

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

6,500.-

Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นพื้นฐาน ม.ปลาย
โค้งสุดท้ายสรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

TCAS Admission อังกฤษ
(TGAT, A-Level)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

8,000.-

ตะลุยโจทย์ TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

Junior Vocab &
Reading ม.ต้น

ยำเทคนิคเก่งศัพท์ระดับ ม.ต้น
เผยเคล็ดลับทำ Reading

5,500.-

Junior
Grammar & Error

เก่ง Grammar ระดับ ม.ต้น
เป็นระบบ จำได้ ใช้เป็น

5,500.-

สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

7,900.-

Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

5,500.-

Vocab & Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

5,500.-

Grammar & Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

5,500.-

Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

5,500.-

สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

5,500.-

สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน
สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน