อยากเป็นหมอต้องอ่าน!! เคล็ดลับสอบติดแพทย์ แค่เก่งอังกฤษ

สอบติดแพทย์ ด้วยคะแนนสอบ A-Level

สำหรับน้อง ๆ หลายคน ที่มีความฝันอยากเป็นหมอ ช่วยเหลือผู้คน บอกเลยว่าเส้นทางสู่อาชีพนี้ก็เต็มไปด้วยความท้าทาย หนึ่งในนั้นคือการสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ แน่นอนว่าการแข่งขันสูง ต้องเตรียมตัวอย่างหนัก ทั้งความรู้วิชาการ และความพร้อมทางด้านภาษา โดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษ ที่ต้องใช้คะแนนสอบ A-Level มากกว่าครึ่ง อีกทั้งยังต้องใช้คะแนนสอบ TPAT1 ให้ได้เกินเกณฑ์ที่กำหนดของทาง กสพท. วันนี้เรามีเคล็ดลับสอบติดแพทย์มาฝาก รวมถึงไปทำความรู้จัก กสพท. ให้มากขึ้น

กสพท. คืออะไร สอบอะไรบ้าง

กสพท. ย่อมาจาก กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นการรวมกลุ่มกันของ 4 คณะได้แก่

1. คณะแพทยศาสตร์

สำหรับคณะแพทยศาสตร์ที่รับผ่านระบบ กสพท. มีดังนี้

 • แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
 • แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 • แพทยศาสตร์ (กองทัพอากาศ) จุฬาฯ
 • แพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 • แพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 
 • แพทยศาสตร์ นเรศวร
 • แพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
 • แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.ราชวิถี ม.รังสิต (เอกชน)
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.เลิดสิน ม.รังสิต (เอกชน)
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.นพรัตนราชธานี ม.รังสิต (เอกชน)
 • แพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 • แพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 
 • แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 
 • แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รพ.ตากสิน ม.นวมินทราธิราช
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย)
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง)
 • แพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
 • แพทยศาสตร์ ม.บูรพา 
 • แพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
 • แพทยศาสตร์ ม.สยาม (เอกชน)
 • แพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น (เอกชน) 
 • แพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

2. คณะทันตแพทยศาสตร์

สำหรับคณะทันตแพทยศาสตร์ที่รับผ่านระบบ กสพท. มีดังนี้

 • ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • ทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล
 • ทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 • ทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
 • ทันตแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 • ทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
 • ทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 • ทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
 • ทันตแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
 • ทันตแพทยศาสตร์ ม.เนชั่น (เอกชน)
 • ทันตแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น (เอกชน)
 • ทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต (เอกชน)
 • ทันตแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี (เอกชน)
 • ทันตแพทยศาสตร์ ม.สยาม (เอกชน)

3. คณะสัตวแพทยศาสตร์

สำหรับคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่รับผ่านระบบ กสพท. มีดังนี้

 • สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สัตวแพทยศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์
 • สัตวแพทยศาสตร์  ม.ขอนแก่น
 • สัตวแพทยศาสตร์  ม.เชียงใหม่
 • สัตวแพทยศาสตร์  ม.มหิดล
 • สัตวแพทยศาสตร์  ม.เทคโนโลยีมหานคร (เอกชน)
 • สัตวแพทยศาสตร์  ม.มหาสารคาม
 • สัตวแพทยศาสตร์  มทร.ตะวันออก
 • สัตวแพทยศาสตร์  มทร.ศรีวิชัย
 • สัตวแพทยศาสตร์  ม.สงขลานครินทร์
 • สัตวแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น (เอกชน)

4. คณะเภสัชศาสตร์ 

สำหรับคณะเภสัชศาสตร์ที่รับผ่านระบบ กสพท. มีดังนี้

 • เภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เภสัชศาสตร์ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เภสัชศาสตร์ ม.มหิดล 
 • เภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
 • เภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 • เภสัชศาสตร์ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 • เภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 
 • เภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.มหาสารคาม
 • เภสัชศาสตร์ ม.บูรพา
 • เภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.สยาม (เอกชน)
 • เภสัชศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (เอกชน) 
 • เภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.พายัพ
 • เภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.อุบลราชธานี 
 • เภสัชศาสตร์ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ) ม.อุบลราชธานี
 • เภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ) ม.สงขลานครินทร์
 • เภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.สงขลานครินทร์
 • เภสัชศาสตร์  ม.ขอนแก่น
 • เภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น (นานาชาติ)

โดย กสพท. จะทำหน้าที่ จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ โดยใช้ระบบ TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน โดยการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพแพทย์ที่ใช้คือ TPAT1

TPAT1 สอบอะไรบ้าง

TPAT1 (Thai Professional Aptitude Test 1) เป็นข้อสอบวิชาเฉพาะของทาง กสพท. ที่ใช้วัดความถนัดทางวิชาชีพแพทย์ รวมถึงเพื่อเป็นการประเมินความสามารถของน้อง ๆ ที่จะสอบเข้า 4 คณะของทางกลุ่ม กสพท. ซึ่งรูปแบบของการสอบ TPAT1 จะแบ่งออกเป็น 3 พาร์ท ได้แก่ เชาว์ปัญญา, จริยธรรมทางการแพทย์ และ ความคิดเชื่อมโยง คะแนนเต็มรวม 300 คะแนน (พาร์ทละ 100 คะแนน) ซึ่งจะใช้คะแนนในส่วนนี้ 30% 

ส่วนอีก 70% จะใช้คะแนนจาก A-Level 5 รายวิชา ได้แก่

 • วิทยาศาสตร์ (คิดคะแนนรวมของฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา) น้ำหนักคะแนน 40%
 • คณิตศาสตร์ 1 น้ำหนักคะแนน 20%
 • ภาษาอังกฤษ น้ำหนักคะแนน 20%
 • ภาษาไทย น้ำหนักคะแนน 10%
 • สังคมศึกษา น้ำหนักคะแนน 10%

จะเห็นว่า สัดส่วนของคะแนน A-Level ก็มีความสำคัญ โดยเฉพาะ A-Level ภาษาอังกฤษ แม้จะมีน้ำหนักคะแนน 20% แต่ก็ไม่ควรมองข้าม

A-Level ภาษาอังกฤษ สอบอะไรบ้าง

สำหรับน้อง ๆ ที่เตรียมสอบแพทย์ อย่าลืมว่า คะแนนในส่วนของ  A-Level ภาษาอังกฤษ ก็มีความสำคัญไม่แพ้รายวิชาอื่น ๆ โดยข้อสอบ A-Level ภาษาอังกฤษ จะแบ่งเป็น 3 พาร์ท ได้แก่ 

 • ทักษะการฟังและการพูด (Listening and Speaking Skills) : เป็นการเติมบทสนทนาแบบสั้น และ แบบยาว มีทั้งหมด 20 ข้อ
 • ทักษะการอ่าน (Reading Skill) : เป็นการอ่านบทความต่าง ๆ อาทิ บทความทั่วไป, บทวิจารณ์สินค้าหรือบริการ, ภาพประกอบบทความ, การอ่านรายงานข่าว มีทั้งหมด 40 ข้อ
 • ทักษะการเขียน (Writing Skill) : เติมบทความให้สมบูรณ์ และ เรียงประโยคให้ถูกต้อง มีทั้งหมด 20 ข้อ

ซึ่งข้อสอบ A-Level ภาษาอังกฤษ ทั้ง 3 พาร์ท แนะนำให้น้อง ๆ ลองหาเทคนิคการจำศัพท์ แกรมมาร์ สำนวนต่าง ๆ รวมถึงฝึกทำข้อสอบเก่า ๆ เพื่อให้น้อง ๆ ได้คุ้นเคยกับข้อสอบในสนามจริง มาลองดูตัวอย่างข้อสอบ A-Level ภาษาอังกฤษ ให้น้อง ๆ ได้ลองฝึกทำ เลือกเป็นพาร์ท Writing ให้เติมข้อความลงในช่องว่างให้สมบูรณ์

What if you had one shot one opportunity — to seize everything you ever wanted in one grueling nine-hour exam? Would you capture it, or ____(1)____ and start crying? That’s the situation millions of ____(2)____ face every June with the dreaded Gao Kao, a two-day test said to be the hardest in the world. The comprehensive exam____(3)____ everything the students have ever learned in order to match them to a college and chart the rest of their lives. It’s seen in Chinese society____(4)____ an all-important step to attending a prestigious university and landing a high-paying job afterward. In some cases, it can even be a stepping stone to____(5)____ one’s social status.

ตัวเลือก ข้อ 1.

1. blow your stack

2. get into a fight

3. act high and mighty

4. curl up into a tiny ball

คำตอบ : 4. curl up into a tiny ball

ตัวเลือก ข้อ 2.

1. senior Chinese high school

2. high school Chinese seniors

3. high school senior Chinese

4. Chinese high school seniors

คำตอบ : 4. Chinese high school seniors เป็นการเรียงลำดับคำ (adj + n)

ตัวเลือก ข้อ 3.

1. evaluates

2. is evaluating

3. evaluated

4. is evaluated

คำตอบ : 1. evaluates เป็นการใช้คำกริยาที่ถูกต้อง

ตัวเลือก ข้อ 4.

1. for

2. like

3. as

4. in

คำตอบ : 3. as เป็นคำบุพบท “ที่เป็น”

ตัวเลือก ข้อ 5.

1. leading

2. elevating

3. descending

4. following

คำตอบ : 2. elevating คำศัพท์ที่เหมาะกับบริบท ให้ความหมายว่า “ยกระดับ” one’s social

เคล็ดลับสอบติดแพทย์ ด้วยคะแนนสอบ A-Level

3 เคล็ดลับสอบติดแพทย์ ให้ทุกฝันเป็นจริง

เส้นทางสู่การเป็นหมอนั้น การเตรียมตัวที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง น้อง ๆ หลายคนอาจรู้สึกท้อแท้กับการแข่งขันที่สูง แต่เชื่อเถอะว่า “ความฝันเป็นจริงได้เสมอ” บทความนี้ขอรวม 3 เคล็ดลับสอบติดแพทย์ ให้น้อง ๆ ก้าวเข้าสู่คณะแพทย์ตามที่ใฝ่ฝัน  

1. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน

ก่อนอื่นต้องตอบคำถามตัวเองให้ชัดเจนว่าทำไมถึงอยากเป็นหมอ อะไรคือแรงบันดาลใจ เป้าหมายในอนาคตคืออะไร การค้นหาคำตอบเหล่านี้จะช่วยให้น้อง ๆ มีแรงจูงใจและมุ่งมั่นตั้งใจกับเป้าหมายมากขึ้น 

2. อ่านหนังสือเฉพาะวิชาที่สำคัญ ฝึกฝนทำโจทย์เก่า 

วิชาที่สำคัญต่อการสอบเข้าแพทยศาสตร์ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หมั่นทบทวนเนื้อหา เรียนรู้เพิ่มเติม และ ฝึกฝนทำโจทย์ให้คล่องแคล่ว ซึ่งการอ่านหนังสือไม่ใช่แค่การอ่านซ้ำไปซ้ำมา แต่ต้องเข้าใจเนื้อหา วิเคราะห์ จดจำ  หาเทคนิคการอ่านที่เหมาะกับตัวเอง เช่น การสรุปใจความ การวาดแผนภูมิ การทำโน้ต เป็นต้น นอกจากนี้การฝึกทำโจทย์เก่าจะช่วยให้คุณคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ วิเคราะห์จุดอ่อน พัฒนาทักษะการทำโจทย์ และบริหารเวลาสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เรียนพิเศษเพิ่มเติม เน้นวิชาที่สำคัญต่อการสอบ

เนื่องจากการสอบแพทย์ใช้คะแนน A-Level มากถึง 70% การเรียนพิเศษเพื่อเก็บเนื้อหาให้ครบถ้วนจึงเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับดี ๆ และที่ Enconcept มีคอร์สติวเข้ม A-Level ให้น้อง ๆ ได้เพิ่มพูนทักษะ รวมถึงฝึกตะลุยโจทย์ซ้อมก่อนลงสนามจริง อาทิ

A-Level อังกฤษ

ทบทวนเนื้อหา Grammar ที่พบบ่อยในข้อสอบ A-Level ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น Subject-Verb Agreement, Adjective/Noun Clause และ Collocation รวมถึง Interesting Idioms ที่มักจะเจอในข้อสอบประเภท Conversation 

TCAS Admission อังกฤษ (TGAT&A-Level)

สรุปเนื้อหาสำคัญที่ออกบ่อย พร้อมฝึกเทคนิคทำโจทย์จริงจากสนาม Admission ทุกสนาม โดยเน้นฝึกจากง่ายไปยาก

ตะลุยโจทย์ TCAS Admission อังกฤษ (TGAT & A-Level)

ตะลุยโจทย์แบบจัดหนัก จัดเต็มก่อนสอบ เน้นตะลุยโจทย์ TCAS ครบทุกสนาม ฝึกเทคนิคทำโจทย์ TGAT & A-Level เน้นให้คล่อง และถูกต้องให้ทันกับเวลาสอบที่จำกัด

น้องพล

คะแนน A-Level #TCAS67 : 97.5

น้องไอซ์

คะแนน A-Level #TCAS67 : 96.25

น้องโปโป

คะแนน A-Level #TCAS67 : 95

น้องเพ้ง

คะแนน A-Level #TCAS67 : 90

น้องจูเนียร์

คะแนน A-Level #TCAS67 : 90

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจสอบเข้าคณะแพทย์ที่รับผ่านระบบ กสพท. แนะนำให้ติดตามอัปเดตการเปิดรับสมัคร และข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ ได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของทาง กสพท. รวมถึงเว็บไซต์หลัก เพื่อให้น้อง ๆ ได้วางแผนการเตรียมตัวสอบอย่างเหมาะสม เพราะการสอบติดแพทย์นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้เพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับความคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมถึงเทคนิคการเตรียมตัวที่ดี น้อง ๆ คนไหนที่อยากสอบถามคอร์สเรียนเพิ่มเติม ติดต่อพี่ ๆ Enconcept ได้เลยที่

Call Center : 0804343838
Line : https://lin.ee/5YDMROv
Inbox Facebook : m.me/Enconcept

บทความอื่นๆ

คอร์สเรียนแนะนำ

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

6,500.-

Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นพื้นฐาน ม.ปลาย
โค้งสุดท้ายสรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

TCAS Admission อังกฤษ
(TGAT, A-Level)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

8,000.-

ตะลุยโจทย์ TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

Junior Vocab &
Reading ม.ต้น

ยำเทคนิคเก่งศัพท์ระดับ ม.ต้น
เผยเคล็ดลับทำ Reading

5,500.-

Junior
Grammar & Error

เก่ง Grammar ระดับ ม.ต้น
เป็นระบบ จำได้ ใช้เป็น

5,500.-

สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

7,900.-

Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

5,500.-

Vocab & Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

5,500.-

Grammar & Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

5,500.-

Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

5,500.-

สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

5,500.-

สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน
สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน