5 คณะในฝัน 2567 พร้อมสถิติคะแนนล่าสุด

น้อง ๆ หลายคนที่กำลังเตรียมพร้อมสู่การสอบเข้ามหาวิทยาลัย แน่นอนว่า การเลือกคณะที่ตัวเองใฝ่ฝัน และคาดหวังที่จะเข้าไป เป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถของน้อง ๆ เป็นอย่างมาก เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ 5 คณะในฝัน ปี 2567 พร้อมสถิติคะแนน TCAS ภาษาอังกฤษ ทั้ง TGAT และ A-Level เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการเลือกคณะของน้อง ๆ 

5 คณะในฝันมาแรงในปี 2567 

น้อง ๆ ม.ปลายหลายคนคงเริ่มมองหาคณะที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งหลายคนอาจมีคณะในใจที่ใฝ่ฝันอยากเข้าเรียน โดยเฉพาะคณะที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัลและมีแนวโน้มการเติบโตสูง มาดูกันว่า 5 คณะในฝันที่น่าจับตามองในปี 2567 มีอะไรบ้าง

แพทยศาสตร์ คณะในฝันปี  67

1. คณะแพทยศาสตร์

เป็นคณะในฝันอันดับต้น ๆ ของน้อง ๆ หลายคน อีกทั้งยังเป็นคณะที่มีการแข่งขันสูงมาก แต่บุคลากรทางการแพทย์ยังขาดแคลน ทำให้อาชีพแพทย์ยังคงได้รับความนิยม ด้วยความมั่นคงในอาชีพ มีโอกาสช่วยเหลือผู้คน และ ได้รับการยกย่องจากสังคม หลักสูตรแพทยศาสตร์มีความท้าทาย ใช้เวลาเรียนนาน แต่เมื่อจบการศึกษาแล้ว มีโอกาสประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสูง

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตร์ ยังคงเป็นคณะยอดนิยมที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการวิศวกรที่มีทักษะและความรู้เฉพาะทางสูงขึ้น โดยเฉพาะในสาขาต่าง ๆ เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเครื่องกล

3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในทุกๆ ด้านของชีวิต หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศสอนให้นักศึกษามีทักษะการเขียนโปรแกรม การออกแบบระบบ การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น เช่น โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบ นักพัฒนาเว็บไซต์, นักออกแบบ UX/UI, นักผลิตสื่อดิจิทัล

4. คณะบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจจึงเป็นอีกหนึ่งคณะที่ได้รับความนิยม น้องๆ จะได้เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการ  การตลาด การเงิน และเศรษฐศาสตร์  ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจ  ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในองค์กรชั้นนำ หรือการสร้างธุรกิจของตัวเอง

5. คณะนิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์ ยังคงเป็นอีกหนึ่งคณะในฝันของใครหลาย ๆ คน ด้วยเทรนด์การสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว น้องๆ ที่มีทักษะการสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ และ สนใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะได้เปรียบในโลกยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสื่อสารมวลชน นักข่าว การผลิตสื่อ หรือ งานเบื้องหลัง

นอกจาก 5 คณะที่กล่าวมาแล้ว ยังมีคณะอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ขึ้นอยู่กับความสนใจของน้อง ๆ แต่ละคนนะ

5 อันดับมหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชน ที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุด

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับน้อง ๆ ในการเลือกมหาวิทยาลัยในฝัน อ้างอิงข้อมูลปี 2566 โดย Thailand Education Ranking (TER) ได้ทำการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอันดับมหาวิทยาลัยที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุดประจำปี เป็นการวัดความนิยมของน้อง ๆ นักเรียน จากทั่วประเทศ มาดูกันว่า 5 อันดับมหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชน ที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุดจะเป็นที่ไหน 

5 อันดับมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุด

การเลือกมหาวิทยาลัยถือเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญ สำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย หลายคนใฝ่ฝันที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงและหลักสูตรที่ตรงกับความสนใจ มาดูกันว่า 5 อันดับมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุด (ในปี 2566) มีดังนี้

มหาวิทยาลัยในฝัน

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ที่ถือเป็น มหาวิทยาลัยในฝันของใครหลาย ๆ คน โด่งดังด้านชื่อเสียง ขึ้นชื่อเรื่องความเป็นเลิศทางวิชาการ หลักสูตรหลากหลาย ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ตัวอย่างคณะยอดนิยม ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นต้น

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยชั้นนำที่ขึ้นชื่อในเรื่อง เสรีภาพทางความคิด กิจกรรมทางสังคมที่หลากหลาย ตัวอย่างคณะยอดนิยม ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เป็นต้น

3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นการเรียนการสอนแบบเข้มข้น ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เปิดสอนหลากหลายคณะ เน้นหนักด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการออกแบบ

4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ เทคโนโลยีชีวภาพ ตัวอย่างคณะยอดนิยม ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในภาคเหนือ ที่โดดเด่นด้านวิชาการ กิจกรรม อีกทั้ง สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยธรรมชาติ ตัวอย่างคณะยอดนิยม ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และ คณะการสื่อสารมวลชน

5 อันดับมหาวิทยาลัยเอกชนที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุด

หลังจากที่เราได้ดู 5 อันดับมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุดไปแล้ว ฟากฝั่ง มหาวิทยาลัยเอกชน ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน โดย 5 มหาวิทยาลัยเอกชน ที่ผลสำรวจบอกว่าอยากเรียนมากที่สุด มีดังนี้

1. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยเอกชนที่นักเรียนอยากเข้าเรียนมากที่สุด มหาวิทยาลัยศรีปทุมโดดเด่นด้านหลักสูตรหลากหลาย ครอบคลุมเกือบทุกสาขา ตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษาในยุคปัจจุบัน มหาวิทยาลัยยังมีจุดเด่นด้านกิจกรรมนอกหลักสูตรที่คึกคัก สนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะรอบด้าน เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงาน ตัวอย่างคณะยอดนิยม ได้แก่ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์

2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยเอกชนที่ขึ้นชื่อเรื่องหลักสูตรนานาชาติ ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้แบบสากล พร้อมโอกาสในการร่วมงานกับบริษัทชั้นนำ ตัวอย่างคณะยอดนิยม ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ

3. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำด้านบริหารธุรกิจ เน้นหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ มุ่งพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และ การสื่อสาร ตัวอย่างคณะยอดนิยม ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์

4.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีคณะให้น้อง ๆ ได้เลือกเรียนมากมาย อาทิ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่โดดเด่นด้านบริหารธุรกิจ การตลาด และการสื่อสาร เน้นหลักสูตรที่ทันสมัย บรรยากาศในมหาวิทยาลัยร่มรื่น ตัวอย่างคณะยอดนิยม ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

ทั้ง 5 มหาวิทยาลัยรัฐบาล และ เอกชนที่กล่าวมา ล้วนมีจุดเด่นและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน แต่ล้วนเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับ และเป็นที่ใฝ่ฝันของนักเรียนทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยไหนที่ตอบโจทย์ ก็ขึ้นอยู่กับความสนใจ ความถนัด และ เป้าหมายของน้อง ๆ นะ

สถิติคะแนน TGAT และ A-Level

สถิติคะแนน TGAT และ A-Level อังกฤษ ปีล่าสุด

ว่ากันด้วยเรื่องของสถิติคะแนน TGAT และ A-Level เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ มาดูกันว่าคะแนนสูงสุด ต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่ รวบรวมมาให้แล้ว

สถิติคะแนน TGAT1 การสื่อสารอังกฤษ เฉพาะของปี 2567

มีผู้เข้าสอบ 268.481 คน คะแนนสูงสุดอยู่ที่ 100 คะแนนเต็ม ต่ำสุด 0.00 คะแนนเฉลี่ย 40.634

สถิติคะแนน A-Level อังกฤษ ปี 2567

มีผู้เข้าสอบ A-Level อังกฤษ 168,572 คน คะแนนสูงสุดอยู่ที่ 100 คะแนนเต็ม ต่ำสุด 1.250 คะแนนเฉลี่ย 42.081

เปรียบเทียบจากคะแนนของปีที่แล้ว จะเห็นได้ว่าคะแนน A-Level ภาษาอังกฤษ คะแนนลดลง ในขณะที่ TGAT1 คะแนนเฉลี่ยของปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่กำลังเตรียมตัวสอบทั้ง A-Level และ TGAT ลองนำข้อมูลนี้อ้างอิงเพื่อการวางแผนการเรียนหรือเตรียมตัวสำหรับการสอบได้เลย

ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดี ๆ ที่นำมาฝากไม่ว่าจะเป็น คณะในฝัน มหาวิทยาลัยที่นักเรียนส่วนใหญ่อยากเรียนมากที่สุด และปิดท้ายด้วยสถิติคะแนน TGAT และ A-Level อังกฤษ ปีล่าสุด เป็นข้อมูลประกอบในการเลือกคณะในฝันที่น้อง ๆ ต้องการ และตอนนี้น้อง ๆ ม.5 หรือ Dek68 ถึงเวลาที่ต้องเริ่มเตรียมตัวสู่สนามสอบ TCAS68 แล้วนะ Enconcept ขอแนะนำ 3 คอร์สพร้อมสอบ 

Pre TCAS Admission ภาษาอังกฤษ

ทบทวนเนื้อหา Grammar, Vocab, Reading ที่ออกสอบบ่อยในข้อสอบ GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ พร้อมเพิ่มคลังคำศัพท์ ด้วยเพลง Memolody กว่า 40 เพลง สำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย ที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่พื้นฐานไวยากรณ์ยังไม่แน่นพอ และต้องการเรียนเนื้อหาเน้นกระชับในโค้งสุดท้าย พร้อมเทคนิค Tree tactics สอนไวยากรณ์ด้วยเทคนิคคิดเป็นภาพ และการวิเคราะห์โครงสร้างประโยค Strategic Structure และ Grammar topics ที่จำเป็นในการใช้สอบ Admission สัดส่วนของคอร์สนี้จะเรียนเนื้อหามากกว่าทำโจทย์

TCAS Admission อังกฤษ (TGAT&A-Level)

สรุปเนื้อหาสำคัญที่ออกบ่อย พร้อมฝึกเทคนิคทำโจทย์จริงจากสนาม Admission ทุกสนาม โดยเน้นฝึกจากง่ายไปยาก

ตะลุยโจทย์ TCAS Admission อังกฤษ (TGAT & A-Level)

ตะลุยโจทย์แบบจัดหนัก จัดเต็มก่อนสอบ เน้นตะลุยโจทย์ TCAS ครบทุกสนาม ฝึกเทคนิคทำโจทย์ TGAT & A-Level เน้นให้คล่อง และถูกต้องให้ทันกับเวลาสอบที่จำกัด

น้อง ๆ คนไหนที่อยากสอบถามคอร์สเรียนเพิ่มเติม ติดต่อพี่ๆ  Enconcept ได้เลยที่

Call Center : 0804343838
Line : https://lin.ee/5YDMROv
Inbox Facebook : m.me/Enconcept

บทความอื่นๆ

คอร์สเรียนแนะนำ

Memolody Complete
เล่ม 1-3

ยกมาหมดครบอัลบั้ม
เรียนศัพท์มันส์กว่า 210 เพลง

6,500.-

Pre TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นพื้นฐาน ม.ปลาย
โค้งสุดท้ายสรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

TCAS Admission อังกฤษ
(TGAT, A-Level)

เก็บเทคนิคพิชิต TCAS
เน้นเจาะโจทย์ จับประเด็นสำคัญ

8,000.-

ตะลุยโจทย์ TCAS
Admission อังกฤษ

เน้นปูพื้นฐาน ม.ปลาย โค้งสุดท้าย
สรุปรวบรัดเนื้อหา TCAS

5,500.-

Junior Vocab &
Reading ม.ต้น

ยำเทคนิคเก่งศัพท์ระดับ ม.ต้น
เผยเคล็ดลับทำ Reading

5,500.-

Junior
Grammar & Error

เก่ง Grammar ระดับ ม.ต้น
เป็นระบบ จำได้ ใช้เป็น

5,500.-

สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

สรุปรวมคลังความรู้ ม.ต้น
เผยเทคนิคพิชิตสนาม ม.4

7,900.-

Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ
ม.4 โรงเรียนดัง อังกฤษ

ปรับพื้นฐานรวบรัดระดับ ม.ต้น
ฉบับก่อนสอบสนาม ม.4

5,500.-

Vocab & Reading
ประถมปลาย

อ่านเก่ง! ศัพท์แน่น! ระดับประถม
พร้อมทำข้อสอบทุกรูปแบบ

5,500.-

Grammar & Error
ประถมปลาย

ปูพื้นฐานแกรมมาร์ประถมให้แข็งแรง
เจาะเฉพาะหัวใจสำคัญ

5,500.-

Memolody Signature
ประถม

60 เพลงจำศัพท์ สอนศัพท์ประถม
ออกสอบ จำเพลินกว่า 1,000 คำ

5,500.-

สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง
และ O-NET ป.6 อังกฤษ

ลำดับเนื้อหาเป็นระบบ
สรุปครบเครื่องเรื่องออกสอบ

5,500.-

สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน
สมัครเรียน
ทดลองเรียนฟรี
ปรึกษาปัญหา
การเรียน